SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Předchozí projekty

 
 
 

VÝLET DO HVĚZDÁRNY PODRUHÉ

29.4.2015 se Klub seniorů z Mikulovic vydal do Planetária v Ostravě podruhé. Tentokrát však byla v plánu návštěva rekonstruovaného planetária s programem "Tajné životy hvězd" a také prohlídka planetária s průvodcem. Přidali se k nám ještě senioři ze Zlatých hor a výlet stál za to. Projekce byla úžasná. Přenesla nás do vesmíru, kam pouhé lidské oko nedohlédne. Poté čekala prohlídka planetária. Průvodkyně přiblížila několik fyzikálních jevů na zmenšených modelech, aby lépe vysvětlila fungování vesmíru a astrofyzikálních jevů. Pěkné odpoledne jsme zakončili v restauraci Pustý mlýn, kde byla dokonalá rychlá obsluha a ještě lepší kuchař, který připravil hladovým hostům večeři dle individuálních přání.

l. SETKÁNÍ SENIORSKÝCH SKUPIN V GLUCHOLAZECH

Mini pěvecký sbor, který zpívá pod vedením Soni Moravcové především při příležitosti česko-polských lekcí akademie 3. věku, byl pozván na 1. česko-polské setkání seniorských skupin. S mottem "Každá věk má své chvíle" vystoupily na pódiu kulturního domu v Glucholazech ve středu 7.5.2014 různé skupiny seniorů Z Jeseníku, Nysy, Mikulovic a Glucholaz. Někdo zpíval, někdo tancoval, někdo zahrál a jedna skupina předvedla i vtipné cvičení s činkami. Především se však všichni dobře bavili. Po kulturním zážitku se všichni přesunuli do glucholazských lázní na grilovanou klobásu a posezení v amfiteátru za doprovodu muzikantů z Jeseníku. Každá účastnící se skupina obdržela za účast sošku a písemné poděkování - Poděkování z Glucholaz.pdf (135207)

O vydařené akci se můžete dočíst i na internetových stránkách univerzity třetího věku Glucholazy:

https://utwglucholazy.blog.onet.pl/

VÝLET DO HVĚZDÁRNY

Jelikož Soužití připravuje otevření virtuální univerzity 3. věku a zkušební semestr se týká astronomie, přišel jeden účastník akademie 3. věku s nápadem na tematický výlet do hvězdárny a planetária.  Klub důchodců v Mikulovicích a SOUŽITÍ 2005, o.p.s. proto zorganizovali výlet seniorů do mobilního planetária v Ostravě – Porubě.

Na program Spanilá jizda Sluneční soustavou se přihlásilo 15 seniorů z Mikulovic, tedy počet vhodný do malého autobusu firmy KAMITIRO.  Ve středu 23.4.2014 se senioři odpoledne vydali na cestu, která velmi rychle uběhla a před začátkem programu na VŠB stihli pořídit i pár společných snímků. Program se uskutečnil v mobilním planetáriu, jelikož budova Hvězdárny a planetária Johanna  Palisy je v současné době pro veřejnost uzavřena kvůli dlouhodobé rekonstrukci celého areálu. Přednášející na vypouklém stropě „proletěl“ celou naší Sluneční soustavou a blíže specifikoval jednotlivé planety a jejich měsíce či prstence, Mléčnou dráhou i Galaxií a nechal účastníky nahlédnout do dalších míst Vesmíru. V druhé části programu přednášející ukázal, co všechno vidíme na obloze ze Země a jak vypadají nám známá souhvězdí z jiných koutů Galaxie. Na konci programu byl prostor i pro dotazy a senioři dostali i tip na zajímavou internetovou stránku https://www.stellarium.org/cs/  kde se zobrazuje realistická 3D obloha tak, jak ji můžeme vidět pouhým okem nebo dalekohledem.  Přestože sezení v mobilním planetáriu nebylo zrovna nejpohodlnější, určitě to stálo za to vydržet. Výletníci se po představení ještě zastavili v příjemné restauraci a posilněni dobrým jídlem zvládli hravě se zpěvem cestu domů.

ČESKO-POLSKÁ KONFERENCE

Ředitelka organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. obdržela pozvání pro dvacet seniorů z Mikulovic na Česko-polskou konferenci, která se uskuteční 9.6.2013 v Nyse. Přihlášení účastníci odjedou autobusem od Komunitního centra, ul. Sokolská, v Mikulovicích ve 14,15 hodin. Návrat zpět bude po ukončení akce.

Program konrefence:

15,00 hod. - vystoupení ředitelky Domu kultury, P.h.D Janiny Janik

15,30 hod. - přehled projektů v institucionální spolupráci PL/CZ (film, prezentace)

16,30 hod. - veřeče - polská kuchyně

18,00 hod. - koncert Opolské filharmonie

20,00 hod. - ukončení

SENIOŘI V SCHENGENU

Ředitelka organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. dostala pozvání "na poslední chvíli" pro dva seniory z Mikulovic na společný celodenní výlet Klubu seniorů Jeseník a Zlatých Hor na "Rajd seniorow" do Prudniku. Akce se konala ve středu 5.6.2013 v rámci projektu Senioři v Schengenu. Účastníci odjeli do Zlatých Hor, odkud jeli auty do Prudniku. Celodenní program obsahoval procházku městem, prohlídku Domu kultury, vily rodiny Franků, přednášku na téma Řemeslo v historických památkách Prudniku, výlet na poutní místo a kulturní program s občerstvením účastníků. Bohužel počasí nebylo nejlepší, proto byl program přizpůsobený dešti.

MEZINÁRODNÍ ČESKO-NĚMECKO-POLSKÁ KONFERENCE

Ředitelka organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přijala pozvání z Univerzity 3. věku Glucholazy pro čtyři seniory z Mikulovic na Mezinárodní konferenci do Glucholaz. Konference, která se konala v sobotu 1. června 2013 od 9,00 do 14,00 hod., byla zaměřena na formální i neformální aktivizaci a dále na pohybové aktivity seniorů. Na programu byly přednášky, prezentace, kulturní vystoupení a bohaté občerstvení.

BESEDA PRO OBČANY OBCE

Dne 24.10.2012 ve 14,00 hodin zveme na Komunitní centrum širokou veřejnost z obce Mikulovice i okolních obcí na besedu. Tématem bude domácí péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Pro občany budou připraveny informace o dalších zajímavých tématech s tím souvisejících:

- komunitní plánování sociálních služeb v okrese Jeseník

- poskytování sociálních služeb na Jesenicku

- pobytová zařízení na okresu Jeseník

- pečovatelská služba

- domácí zdravotní péče

- sociální dávky a další

Pozvaní přednášející jsou kompetentní osoby z Městského úřadu v Jeseníku, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z Úřadu práce v Jeseníku, oddělení nepojistných dávek, z Charity Javorník a přítomni budou i zástupci pořádající organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Budou připraveni zodpovědět dotazy občanů a poskytnout jim potřebné informace ze sociální oblasti.

 

ZDRAVÝ SENIOR VE ZDRAVÉM TĚLE

SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice se partnerskou organizací Univerzitou třetího věku M. Bilwin v Glucholazech uskutečnilo pro seniory ve školním roce 2014/2015 projekt „Zdravý senior ve zdravém těle“. Setkání se uskutečnila v prostorách Komunitního centra v Mikulovicích, Sokolská 475. 

Projekt „Zdravý senior ve zdravém těle“ č. CZ.3.22/3.3.07/14.04358 byl spolufinancován z  Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR-PR Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Projekt začal v úterý 16.9.2014 v 15,30 hodin na Komunitním centru. Přehled všech akcí, přednášek a aktivizačních lekcí je uveden v programu.

1. lekce:

Na první lekci v novém školním roce se sešli všichni přihlášení čeští senioři v úterý dne 16.9.2014. Ředitelka  organizace Mgr. Štěpánka Beníčková přivítala Mgr. Janu Vojkovskou, která přišla s přednáškou na téma prevence cévních onemocnění. Seniory seznámila s faktory různých cévních onemocnění a zdůraznila ovlivnitelné rizikové faktory, čímž seniory motivovala k zdravému životnímu stylu a případnému zanechání zlozvyků. Měla také připraveny různé letáčky, které si senioři odnesli domů

2. lekce:

Společná lekce polských a českých seniorů se uskutečnila v úterý dne 7.10.2014 v domě s pečovatelskou službou, jelikož byla na programu lekce cvičení na venkovních strojích, umístěných na zahradě DPS. Ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková a ujala úvodního slova a přivítala všechny účastníky, pana starostu Jiřího Šimíka, zastupitelku obce paní Věru Kocianovou a další hosty. Překladu se ujal Ing. Tadeusz Kuchejda. Ředitelka všechny obeznámila s celoroční aktivitou i programem a poté požádala všechny přítomné o přesun na zahradu. Slavnostního projevu a přestřihnutí pásky se ujal pan starosta. Slavnostní akt doplnil svým vystoupením ženský pěvecký sbor. Poté již mohla začít samotná lekce a slovo bylo předáno Mgr. Soni Kalafatičové, která nejprve prezentovala teoretickou část na téma osteoporóza, artróza, hypomobilita apod. a také seznámila seniory s venkovními stroji, aby věděli, které svaly se cvičením zapojí. Seniory obeznámila s návodem jak cvičit, kdy cvičit, v čem cvičit a kdy necvičit. V druhé polovině lekce došlo na praktická cvičení. Nejprve se senioři na zahradě rozešli k jednotlivým strojům, aby si je "ošahali" a poté se všichni přemístili vždy k jednomu a lektorka je již konkrétně cvičením na stroji provedla. V zahradě jsou umístěny stroje - volant, kormidlo, twist, šlapadlo a váha, které budou sloužit nejenom seniorům z akademie 3. věku, ale i klientům pečovatelské služby a dalším seniorům z obce, kteří si cvičením na venkovních strojích chtějí celoročně upevňovat své zdraví.

3. lekce:

Na třetí lekci prevence dušeního zdraví srdečně přivítala v úterý dne 25.11.2014 ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková pana primáře MUDr. Jaroslava Novotného, který působí v Priessnizových léčebných lázních v Jeseníku. MUDr. Novotný ve své přednášce postupně seznámil seniory s fyziologickými a patofyziologickými změnami ve stáří, přičemž svou prezentaci doplňoval o zkušenosti ze své praxe. K zevním faktorům, ovlivňujícím stárnutí patří mimo jiné i aktivita seniorů, proto kladl všem účastníkům akademie na srdce, aby nepolevovali ve svém zájmu o sebevzdělávání a koníčky, které je udržují v aktivitě.

4. lekce:

Čeští a polští senioři byli v pohodlném oblečení připraveni v úterý dne 2.12.2014 na čtvrtou lekci jógy, pod vedením lektorky paní Karly Baďurové. Po krátkém úvodním vystoupení pěveckého sboru již ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková předala slovo lektorce a překladateli Ing. Tadeuszi Kuchejdovi. Lekce probíhala velmi aktivně. Lektorka teorii cvičení jógy pro seniory ihned prokládala konkrétním cvičením. Senioři převážně cvičili v sedu na židlích při použití jogínských pomůcek owerballu a yoga opasku. Lektorka také předvedla cvičení na podložce v lehu. Seznámila seniory se základními ásány (jógovými polohami) a prací s dechem.

5. lekce:

Na páté lekci zdravá lékárna přivítala ředitelka organizace MUDr. Helenu Kučerovou, která si připravila pro naše seniory prezentaci o interakci léků a potravy a dále o přírodní lékárně. Všichni účastníci bedlivě poslouchali, kdy dochází k interakci léků a jak se v těle projevuje. Slyšeli také, jak může tělo reagovat v kombinaci s určitými druhy léků při konzumaci např. mléčných výrobků, kávy nebo čaje. Také si vyslechli, jakou flóru lze využít v lékařství, s jakým účinkem a na jakou kombinaci s léky je třeba dát pozor, neboť se účinek léků mění. Ve druhé prezentaci paní doktorka velmi poutavě ukázala množství rostlin, které mají v lidovém léčitelství velké uplatnění. Na konci přednášky došlo i na dotazy seniorů, na které paní doktorka odpověděla.

6. lekce:

Aktivizační šestá lekce byla opět pro seniory z Mikulovic a Glucholaz ve znamení sportu. Posilovací cvičení pro naše seniory si připravila lektora Zdena Riegelová, která ve své dvouhodinovce využila všechny cvičební pomůcky, zakoupení díky projektu spolufinancovanému Euroregionem Praděd. Po úvodním vystoupení pěveckého sboru a představení lektorky i překladatele již začalo samotné cvičení. Lektorka začala cvičením s ježkem a senioři na různé variace procvičili svá chodidla. Poté pokračovali cvičením s gumou. V sedě protahovali ramena, ruce, trup i nohy. Cvičení vůbec nebylo jednoduché, ale všichni účastníci sledovali lektorku a poctivě cvičili podle ní. Dále pokračovali posilováním s podporou židle. A následovaly cviky s kroužkem, kdy senioři procvičovali prsty, dlaně a zápěstí. Další série cvičení následovala s pomocí overballu. Senioři si v sedě opět posílili ruce, trup i nohy. Lektorka připravila pro účastníky i cvičení s páskem a protáhla si se seniory dolní partie těla. Na závěr provedla cvičení smíchu a relaxaci. Po vydatném cvičení čekalo účastníky i vydatné občerstvení, které si všichni rozhodně zasloužili.

7. lekce:

Sedmou lekci s názvem prevence karcinomů si připravila MUDr. Larisa Schlögelová, kterou přivítala ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková. Po úvodním vystoupení pěveckého sboru již předala MUDr. Schlögelové slovo. Závažné téma paní doktorka prezentovala s důrazem na prevenci a předcházení rizika vzniku nemoci. Senioři se seznámili se "svatou trojicí" prevence - přestat kouřit, zdravě jíst a začít se hýbat. MUDr. Schlögelová jako praktický lékař informovala účastníky o možnostech screeningových programů i o výsledcích posledních výzkumů, učiněných v této oblasti. Na závěr poskytla několik rad na zdravou očistu organismu. Také na konci této lekce byl prostor na otázky, které naše seniory zajímaly a odpovědi paní doktorky.

8. lekce:

Poslední lekcí projektu byl výlet na Rejvíz. Všichni senioři z Glucholaz i Mikulovic byli připraveni ve sportovním oblečení a i když nám počasí přálo a svítilo sluníčko, na Rejvízu bylo díky větru přece jen chladněji. Všichni účastníci obdrželi hůlky nordic walking a lektor Luboš Beníček jim na začátku lekce hůlky nastavil podle individuáního vzrůstu. Lekce jako obvykle začala teoretickým výkladem a seznámením s danou technikou sportování, což polským účastníkům překládal Ing. Tadeusz Kuchejda. Po teoretické přípravě následovalo praktické sportování přes tréninkovou louku. Asi v polovině trasy a polovině obce se senioři vydýchali, zacvičili si pár uvolňovacích a dýchacích cviků. Poté si vyslechli informace o zajímavostech v obci Rejvíz, kam mohou vyrazit při některé další návštěvě této chráněné oblasti. Než všichni nastoupili do autobusu prohlédli si v Noskově chatě vyřezávané židle štamgastů z 19. století. Po přesunu na hotel Nodus čekal na nás čekal raut a všichni s nadšením přivítali připravené bohaté občerstvení, neboť vycházka nordic walking byla pro některé účastníky přece jen fyzicky náročnější. Po vydatném občerstvení již čekal samotný závěr projektu. Nejprve zazněly dvě písničky v podání našeho pveckého sboru. Dále ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková připomenula, že všechny uskutečněné aktivity a zakoupené pomůcky v rámci projektu Zdravý senior ve zdravém těle jsou spolufinancovány z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Byly předány fotoalba pro české i polské účastníky s fotografiemi uskutečněných lekcí. A na samý závěr byly předány účastníkům pamětní listy a anotace všech lekcí.

Celý projekt se vydařil. Senioři se dozvěděli spoustu zajímavých informací o civilizačních chorobách, kterým jde určitě účinně předcházet dostatečnou prevencí, doplněnou vhodným cvičením či sportem. Všichni si odnesli nejen dobrý pocit ze společně prožitých lekcí, ale i spoustu návodů, jak aktivně a ne v osamění prožívat podzim života. 

9. lekce:

V rámci ucelenosti školního roku a programu Zdravý senior ve zdravém těle se uskutečnila v úterý 19.5.2015 přednáška Mgr. Ivany Tomasové na téma Alternativní medicína. Lekce byla jako vždy zahájena vystoupením pěveckého sboru a poté se paní magistra ujala slova. Vysvětlila seniorům, co to je vlastně alternativní medicína a které obory či terapie lze do této oblasti zahrnout. Posluchače seznámila se zakladatelem homeopatie Samuelem Hahnemannem, vysvětlila, co je to homeopatie a v čem spočívá léčení. Jak vzniká homeopatický lék, co znamená zkratka CH a zodpověděla mnoho dalších otázek. Pro seniory si lektorka připravila také čtyřotázkový kvíz, který pozorní posluchači mohli vyplnit a odevzdat ke slosování. První tři vylosovaní se správnými odpověďmi byli Mgr. Tomasovou obdarováni pěknými cenami doplňků stravy z lékárny. Přednáška byla velmi zajímavá a senioři si obohatili své vědomosti z oblasti klasické medicíny i o alternativní metody.

10. lekce:

Ukončení školního roku. Rehabilitační cvičení.

ZÁBAVNÁ EDUKACE SENIORŮ

Organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. ve školním roce 2013/2014 realizovala projekt s názvem "Zábavná edukace seniorů" č. CZ.3.22/3.3.07/13.03648, který byl Euroregionálním výborem doporučen k financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Připravený projekt volně navazuje na úspěšnou Akademii 3. věku a Setkání dvou kultur.

Partnerem k zajištění úspěšné realizace projektu byla Univerzita třetího věku v Glucholazech.

Projekt byl zahájen 1. lekcí v úterý 24. září 2013v 15,30 hodin, přičemž realizace proběhla na Komunitním centru v Mikulovicích.

Program školního roku:

1. lekce:

V úterý dne 24.9.2013 byl zahájen první lekcí projekt "Zábavná edukace seniorů". Ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková přivítala všechny účastníky a informovala je o průběhu celého školního roku. Všichni přihlášení senioři si převzali svůj "index účastníka", do kterého bude po celý školní rok zaznamenávána jejich návštěva lekcí.

Letošní program zahájil svou přednáškou Martin Ditmar, Dis. ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, ÚO Jeseník a to na téma "Základy 1. pomoci". Velmi působivé vyprávění bylo doplněno přehlednou dataprojekcí. Lektor seznámil účastníky jak pracuje zdravotnický záchranný systém, kdy a jak volat a správně předat informace záchranné službě. Seniory seznámil se základními poraněními při úrazech a jak při nich poskytnout první pomoc a došlo také na praktické ukázky.

Pro účastníky bylo připraveno malé pohoštění, zpívající uskupení seniorek zazpívalo nové písničky a našel se i čas na prohlédnutí fotek z minulého školního roku.

2. lekce:

Druhá lekce projektu "Zábavná edukace seniorů" se uskutečnila v dopoledních hodinách. Na této lekci se poprvé setkali senioři z Mikulovic a z partnerské organizace Univerzity třetího věku z Glucholaz. Všechny účastníky přivítal pan starosta Jiří Šimík, který seniorům popřál pěkné společné zážitky, získání nových vědomostí a navázání nových přátelství. Ředitelka pořádající organizace seznámila přítomné seniory s průběhem lekcí a s tím , co seniry po celý rok čeká. Pak již předala slovo lektorce hudební lekce paní Rafaele Drgáčové. Hudební interaktivní lekce nesla název Babylon a s Babylonem to mělo mnohé společné. Nejprve si senioři "nerozuměli", neboť neznali společnou řeč, ale postupně pomocí vymodelovaných obrázků, zvuků, pohybu a zpěvu společnou řeč přece jen našli. V závěru postavili "věž" z použitých hudebních nástrojů a při písničce se rozloučili podáním ruky. Jako vždy byla hudební lekce paní Drgáčové hravá, aktivní a nadčasová a všichni účastníci se skvěle dvě hodiny bavili. Lekci překládal do polského jazyka Ing. Tadeusz Kuchejda.

Polský parner o edukaci píše i na svých internetových stránkách https://utwglucholazy.blog.onet.pl/

3. lekce:

V úterý 19.11.2013 se uskutečnila 3. lekce "Zábavné edukace seniorů", na které ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková přivítala lektorku a cestovatelku Ing. Martinu Mařákovou, jež si připravila pro seniory cestopisnou přednášku. Občerstvení pro účastníky bylo připraveno již před začátkem lekce, aby poutavé vyprávění nebylo přerušováno žádnou přestávkou. Ing. Mařáková na začátku povídání nejprve připomenula posluchačům známé či méně známé bibliografické údaje o ostrovním státě Kuba a poté již  spustila vyprávění o své měsíční cestě po Kubě, doprovázené snímky poskládanými z různých pohledů na tuto zemi. Ukázala fotografie z hlavního města, z přírody, z pláží, ale také snímky z obchodů, z dopravy, restaurací i obydlí Kubánců. V závěru došlo také na zajímavé dotazy seniorů, na které lektorka fundovaně odpovídala dle svých znalostí i zkušeností z pobytu.

4. lekce:

V úterý 10.12.2014 bylo připraveno komunitní centrum na 4. lekci projektu, na které přivítala ředitelka organizace lektorku Lidišku Pláškovou s malou částí její taneční skupiny a také překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu. Čeští a polští senioři byli připraveni na taneční lekci ve stylu country. Nejprve lektorka seznámila účastníky s průběhem lekce. A poté se již pustili do nácviku. Malé taneční seskupení čtyř tanečníků nejprve seniorům předvedlo tanec, který záhy začali nacvičovat. Hudba spustila a jakmile senioři vše zvládnuli a tanec uměli, pustili se hned do dalšího. Opět tanečníci neprve provedli názornou ukázku a senioři se mohli pustit do nácviku. V polovině lekce se všichni účastníci občerstvili tekutinami a taneční skupina předvedla několik tanců pro vyplnění přestávky. Druhá polovina lekce opět probíhala v duchu společného nácviku country tanců. Všichni se skvěle bavili a kdo si potřeboval chvíli vydechnout, sednul si na židličku. Na závěr si všichni účastníci zasloužili sytější občerstvení a ještě si "vyprosili" jedno vystoupení tanečníků. Díky lektorce se naši senioři mohou na tanečních zábavách pustit i do jiných tanců než je polka a valčík, neboť se jim nácvik country velmi dařil.

5. lekce:

V mimořádném dopoledním čase jsme se dne 21.1.2014 opět setkali s naší hudební lektorkou paní Rafaelou Drgáčovou, kterou ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková velmi srdečně přivítala. Po úvodních informacích o jiných projektech a akcích již převzala slovo paní Rafaela, která se se seniory s vervou pustila do práce. Hudební nástroje a jejich barvy je pro nezúčastněné nic neříkající pojem. Naši senioři si však hudební dílnu pěkně užili. Nejprve si vyzkoušeli body percussion, neboli hru na tělo. Při učení písničky "Sólo pro pokličku" vytleskávali různé rytmy na těle. Poté poslouchli nahrané zvuky a měli poznat hudební nástoj. To byla ale fuška. Nejprve totiž poslouchali zvuky velryb a poté hru na několik fanfrnochů a nakonec skladbu W.A Mozarta hranou na glasharfe. A jednotlivé ukázky byly proloženy aktivitami. Senioři si pod nástroji symfonického orchestru představovali nějakou barvu a poté při poslechu hudby ukazovali barvu, podle nástroje, který právě slyšeli. Jak paní Drgáčová krásně vysvětlila seniorům, právě tímto způsobem se soustředí na hru konkrétních nástrojů a hudbu si lépe vychutnají. Účastníci se naučili v průběhu lekce ještě další dvě písničky a také si formou hry zopakovali hudební nástroje symfonického orchestru a jejich rozmístění v orchestřišti. Po použití nemotechnických pomůcek si většina seniorů již složení orchestru jistě pamatuje. Na samý závěr si účastníci vyzkoušeli společné uvolněné malování, inspirované právě poslechem rytmické hudební ukázky. Jaké z toho vzniklo další krásné umělecké dílo, se nakonec všichni divili. Paní Rafaele patří velký dík za její hudební lekci a v budoucnu se jistě najde další příležitost pro společné hudební setkání.

6. lekce:

Šestá společná lekce českých a polských seniorů byla zahájena ředitelkou pořádající organizace Mgr. Štěpánkou Beníčkovou. Přivítala všechny účastníky, překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu a lektorku výtvarné dílny Bc. Karin Dohnalovou. Zpěváci místního sboru pod vedením Soni Moravcové zazpívali dvě nově nastudované písně a poté si již  převzala slovo Bc. Dohnalová. Nejprve si účastníci vyrobili famfrnoch. Z páté - hudební lekce věděli, jak takový hudební nástroj vypadá a nyní si jej všichni vyrobili. Z připravených kelímků od jogurtů, pestrobarevných látek a třpytek a provázku vytvořil každý originální nástroj (na který si všichni na konci lekce i společně zahráli).

Poté již lektorka představila novou výtvarnou techniku Iris Folding. Jedná se o vytváření obrázků pomocí pestrobarevných papírových proužků. Dle velikosti předlohy a papírových proužků lze tvořit velké obrázky či malá přáníčka. Seniorům se nejprve technika zdála složitá, ale lektorka celý pracovní postup dokola pouštěla na velkém plátně a jednotlivé kroky seniorům pomalu vysvětlovala. Předlohy obrázků byly na velikonoční téma, tzn. vajíčka, motýlci či kuřátka. Účastníkům také velmi prospěla občerstvovací přestávka, po které již tvořivá práce šla krásně od ruky. Konečné výtvory byly báječné a všichni senioři byli velmi spokojení, že se naučili zase něco nového. Touto technikou mohou připravit krásná velikonoční přáníčka a s jinými předlohami také vánoční či narozeninová.

7. lekce:

Sedmá lekce zábavné edukace seniorů se nesla skutečně v zábavném duchu. Po úvodním pěveckém výstupu ženského sboru lektorka Bc. Zdeňka Macháčková vtipnou formou vyzkoušela paměť účastnících se seniorů. Nejprve to byly testy krátkodobé paměti. Na minutu až dvě ukázala na plátně skupinu obrázků, a poté museli senioři napsat všechny, které si zapamatovali. Ukazované obrázky byly postupně složitější, takže zapamatování bylo náročnější. Lektorka seniory vyzkoušela i z dlouhodobé paměti a pokládala otázky o znalostech notoricky známé pohádky Hrátky s čertem. Bc. Macháčková měla připravenu spoustu testovacích okruhů, přičemž se všichni moc dobře bavili. Všechny testy byly bodově ohodnoceny a v závěru byly vyhlášeny a oceněny seniorky s největším počtem bodů. Ale ostatní nemuseli být smutní ze svých výsledků. Lekce aktivního trénování paměti byla především ukázkou možností, jak si naši účastníci mohou svou paměť trénovat i v klidu svého domácího prostředí. Proto Bc. Macháčková rozdala všem účastníkům domácí úkol.

8. lekce:

Na osmou lekci jsme si všichni museli připravit především teplé oblečení. Počátek jara byl teplý a zrovna, když jsme se chystali na výlet na MUNU, ochladilo se a začal padat sníh. Ale počasí stálo překvapivě při nás. Ve dvě hodiny vykouklo sluníčko a polští účastníci přijeli z Glucholaz "ke křížku" na bývalou vojenskou posádku, kde již čekali lektoři Mgr. Martin Dýma a Tomáš Hradil a překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda. Za malou chvíli dovezl autobus pana Bernátka i mikulovické seniory, a tak ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková mohla všechny srdečně přivítat. Pak již předala slovo lektorům z Hnutí Brontosaurus, kteří nejlépe znají celou oblast MUNY. Všichni účastníci obdrželi mapu MUNY a brožurku o MUNĚ, aby se zde zorientovali a mohli se sem vracet i při jiných příležitostech. S podrobným výkladem o místní fauně a floře, o Hnutí Brontosaurus a jejich aktivitách a dále o akcích na posádce v době minulé i současné, senioři pozvolna prošli naučnou stezkou i "vesničkou" neziskových organizací až k samotné budově Hnutí Brontosaurus, která je umístěna na samém vrcholku této oblasti. Načasování vycházky bylo ukázkové. Sotva jsme dorazili do vyhřáté klubovny, znovu začalo sněžit. Ale to již nikomu nevadilo. Připravené teplé občerstvení účastníci rychle spořádali a lektoři ještě pokračovali ve svém povídání. Samotný závěr lekce byl naprosto idylický. Dva úžasní muzikanti Jirka Svoboda a Vítek Hanulík, které pozval pan Hradil k dotvoření trampské atmosféry, zahráli na kytaru a mandolínu. Než přijel autobus, všichni jsme si společně pěkně zanotovali spoustu českých, moravských, ale i polských písniček.

9. lekce:

Lektora Ing. Tadeusze Kuchejdu všichni dobře známe jako překladatele našich česko-polských setkání, proto jsme se těšili, že nás na jazykové lekci zasvětí do polské mluvnice a konverzace. Ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková všechny srdečně přivítala a hned na začátku lekce rozdala všem účastníkům knižní publikaci Polština nejen pro samouky s audio CD a slovníkem, které zakoupila díky našemu projektu, spolufinancovanému Euroregionem Praděd. Lektor pochválil velmi kvalitní zpracování učebnice a v celém průběhu dvouhodinové lekce propojoval vzdělávání s lekcemi a cvičeními v knize. První část lekce uvedl historií a vývojem polského jazyka a dál se zaměřil na abecedu, výslovnost, odlišnosti a praktické příklady. Po lektorovi jsme si všichni zkoušeli správnou výslovnost slov. Probrali jsme číslovky, barvy, měsíce, roční období a další a další slovíčka důležitá pro běžnou konverzaci seniorů v Polsku. Po občerstvovací přestávce jsme pak pokračovali v praktické konverzaci. Ing. Tadeusz Kuchejda lehce vysvětlil časování sloves a skloňování podstatných jmen a pak jsme se již pustili do základních frází při cestování, návštěvě restaurace, obchodu či nepříjemnostech. Nakolec došlo i na vtipné jazykolamy.

Naši senioři se při setkání s polskými účastníky projektu určitě již spoustu polských slovíček naučili, ale zasvěcení do mluvnice a správné výslovnosti bylo pro ně velmi přínosné a získané informace jistě v praxi brzy využijí.

10. lekce:

Závěrečnou lekci celoročního projektu zahájila ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková spolu se zástupkyní polského partnera paní Barbarou Morajko. Na úvod slavnostního odpoledne zazpíval pěvecký sbor z Mikulovic a poté zazpívali i senioři z Glucholaz. Hudební produkce Hudby Miloslava Oškery provázela celé odpoledne. Lektor Luboš Beníček a překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda rozdělili seniory na polskou a českou skupinu, které se prostřídaly v ruských kuželkách a závěrečné evaluaci projektu. Po sportovní i paměťové činnosti si senioři "zasloužili" bohaté občerstvení. Ke slavnostnímu aktu předání pamětních listů účastníkům přijal pozvání starosta obce Mikulovice pan Jiří Šimík. Při této příležitosti obdrželi všichni účastníci od ředitelky organizace brožuru, vydanou díky projektu a spolufinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, Zajímavá místa Zlatohorska/Ciekawe miejsca Zlatohorska, která seniorům nabízí podněty pro poznávání známých či méně známých míst mikroregionu Zlatohorsko. Paní Barbara Morajko navíc ještě dostala na památku album s fotkami ze všech společných lekcí, čímž jsme jí i všem polským účastníkům udělali velkou radost. Na konci poslední lekce zbylo i dostatek času na společné taneční uvolnění na novém tanečním parketu. Češi i Poláci si báječně rozuměli a po společném fotografování si slíbili, že se jistě nevidí naposledy.

 

SETKÁNÍ DVOU KULTUR

Informace o projektu č. CZ.3.22/3.3.07/12.03152:

Společnost SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice zorganizovala pro seniory z Mikulovic a Nysy projekt s názvem "Setkání dvou kultur", spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR.

Cílem projektu byla aktivizace seniorů a jejich podněcování k určité míře tělesné i psychické aktivity. Přeshraničními aktivitami jsme pomohli seniorům vytvářet a rozvíjet vzájemné kontakty a komunikaci.

Partnerskou organizací je Nyski dom kultury se svým projektem "Dom dwóch kultur".

Pro seniory byl připraven celoroční program v Mikulovicích a Nyse:

Společné 1. česko-polské setkání začíná dvoudenním zájezdem do Jeseníku:

První společné česko-polské setkání bylo zahájeno 4.9.2012 odjezdem českých a polských seniorů od Obecního úřadu v Mikulovicích na Hotel Nodus v Jeseníku, Dětřichově. Po ubytování v příjemném prostředí hotelového komplexu bylo společné setkání slavnostně zahájeno v jídelně ředitelkou pořádající organizace Mgr. Štěpánkou Beníčkovou. Všichni účastníci, koordinátoři a překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda byli přivítáni a seznámeni s podrobným programem dvoudenního zájezdu. Dopolední program začal přednáškou Mgr. Kateřiny Dohnalové na téma "Setkání dvou kultur" - české a polské, která pojala téma z historického hlediska vývoje až do současnosti.  Po chutném obědě se účastníci přesunuli na zahradu hotelu. Připravený petangue si většina účastníků mezi sebou zahrála nebo alespoň hru vyzkoušela. Po celé odpoledne měly dvě masérky v suterénu hotelu připraveno zázemí a postupně prováděly účastníkům dle harmonogramu masáže zad a šíje. V odpoledním bloku vystoupila s velmi zajímavou přednáškou na téma "Zivotní styl seniorů" paní Věra Kocianová s podtextem aktivního stárnutí. Po večeři se všichni účastníci převlekli do gala. Zpěvem hudebního tělesa seniorů z Polska započal společenský večer, který pokračoval hudební produkcí Oškerovců. Celý večer se všichni velmi dobře bavili a jídelnou, přeměněnou na taneční sál, střídavě zněly české a polské písničky.

Druhý den setkání se účastníci po snídani přemístili autobusem do Jeseníku - lázní. Dopoledne si senioři, rozdělení do dvou menších skupin, užili lázeňského bazénu s vířivkou a prošli si s průvodcem Janem Kratěnou Priessnitzovy léčebné lázně s kolonádou. Po obědě čekala účastníky další procházka a to s Hankou Beníčkovou po úžasném lázeňském balneoparku, kde si senioři vyzkoušeli Priessnitzovy léčebné procedury v nádherném přírodním prostředí. Celé dvoudenní setkání bylo před odjezdem do Mikulovic a Nysy zakončeno společnou kávou opět na Hotelu Nodus, kde pro změnu české ženské pěvecké seskupení zazpívalo na rozloučenou českou a polskou písničku.

Naše první společné setkání bylo zdokumentováno v polském filmu

https://www.youtube.com/watch?v=KLKb9HJUZ_0&feature=player_embedded

2. česko-polské setkání:

Naše druhé společné setkání bylo zahájeno ředitelkou společnosti Soužití 2005, Mgr. Štěpánkou Beníčkovou, která všechny zúčastněné seniory srdečně přivítala. Představila lektorku, paní Rafaelu Drgáčovou, projektové manažera polského partnerského projektu Piotra Przybyłowskeho, překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu a zástupce Euroregionu Praděd, paní Zdeňku Jarmarovou. Krátce všechny seznámila s tématikou hudebního setkání s názvem "Podzimní notování" a zmínila, že celá akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd. Poté, na uvítanou, zazpívala skupinka mikulovických žen, dvě lidové písně.

Paní Drgáčová je učitelka hudby. Seniorům připravila interaktivní formu pojetí hudby v duchu podzimu. Snažila se, aby se ji senioři, pomocí kresby, pohybu a zpěvu, snažili vcítit. Učila, jak jednoduchý tón někomu darovat. Pomocí kamenů vyťukávali rytmus. V průběhu lekce si také zazpívali písně jak české, tak i polské. Zajímavé bylo, když všichni zpívali tři písně najednou. Dvě různé, české, o dešti a jednu polskou o dešti. Kupodivu vznikla velice zajímavá melodie.

Všichni senioři byli národnostně promíchaní. Bylo vidět přátelství a vzájemnou komunikaci. Patrná byla také spokojenost a vůle zkoušet něco nového. Lekce se zúčastnilo téměř 60 osob. Po skončení čekaly na všechny zúčastněné seniory certifikáty o účasti na 2. česko-polském setkání.

3. česko-polské setkání:

Třetí setkání českých a polských seniorů v rámci projektu Setkání dvou kultur se uskutečnilo v Nyském domu kultury dne 6.11.2012. Odpolední program zahájil polský koordinátor Mgr. Piotr Przybyłowski, který přivítal všechny přítomné seniory, ředitelku organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice Mgr. Štěpánku Beníčkovou a překladatelku Mgr. Elźbietu Wandycz a seznámil hosty s průběhem společného setkání. První přednášku si připravil pan Józef Szwab, který velmi poutavě připomněl vznik a historii Visegrádské skupiny a její činnost. Při průřezu její historie neopomněl přiblížit ani život a činnost významných českých osobností jako byl Tomáš Garrique Masaryk, Milan Kundera či Václav Havel a vzpomenul i na další velmi významné osobnosti střední Evropy jako byl například Lech Wałęsa. Velmi pěkné bylo závěrečné shrnutí přednášky, že cílem setkávání Visegrádké skupiny je regionální integrace, čehož příkladem je i naše společné setkávání Mikulovice - Nysa. Po malém občerstvení nás čekala prezentace Mgr. Piotra Przybyłowského, který seznámil posluchače s bohatou a dlouhou historií města Nysa. Vzdělávací prezentace obsahovala také fotografie významných míst města s porovnáním historie a současnosti. Na závěr tématické přednášky sbor nyských seniorů "Relaks" zazpíval dvě písničky o svém městě a pak už jen Mgr. Piotr Przybyłowski a Mgr. Štěpánka Beníčková rozdali českým a polským seniorům připravené certifikáty ze 3. setkání.

Loučení bylo opět velmi milé a srdečné. V sále, na chodbě a ještě i před kulturním domem se senioři objímali, mávali si, zpívali na rozloučenou a připomínali si termín dalšího společného setkání - příště zase v Mikulovicích.

Přednáška 20.11.2012:

Přednášející MUDr. Roman Vrbka své posluchače opět nezklamal. Všichni očekávali poutavé vyprávění z jeho cest do netradičních destinací. Na naši přednášku si připravil velké množství fotografií z pětitýdenní výpravy po Vietnamu, Kambodži a Thajsku. Pozornému obecenstvu vyprávěl nejenom o životě lidí, které na cestách potkal, ale i o hlavních městech, vesnicích, politickém zřízení států a jejich historii a samozřejmě o dalších zajímavostech spojených s cestováním. Na závěr zodpověděl všechny dotazy seniorů a navnadil posluchače na případné další setkání...třeba zase za rok.

4. česko-polské setkání:

Předvánoční setkání bylo zahájeno dvěma vánočními písničkami, které zazpívalo mikulovické ženské pěvecké seskupení. Třetí písničku Vánoce, vánoce přicházejí si mohli zazpívat všichni účastníci 4. česko-polského setkání, neboť text byl pro všechny připraven na velkoplošném plátně. Pak již získala slovo přednášející lektorka Bc. Karin Dohnalová, která přišla více než padesát seniorů naučit zdobící techniku quilling. Měla připravený pytel barevných papírových proužků, tvrdý papír, lepidla, nůžky, špejle, třpytky a vykrajovánky na papír. A po jejím výkladu, názorných ukázkách i předložených knižních materiálech se téměř všichni účastníci s chutí pustili do práce. Na stolech panoval tvůrčí nepořádek, neboť materiál spolu s připraveným občerstvením vykonal své. Ale na výsledek tvorby to naštěstí nemělo vliv. Fantazie českých a polských seniorů byla neomezená. Výsledná vánoční přání, která si účastníci odesli domů, vypadala naprosto  skvěle! Při rozdávání certifikátů na památku účasti v projektu "Setkání dvou kultur" dostali čeští účastníci od poláků také balíček "Mikuláše" a přání k Vánocům a Novému roku. Ředitelka pořádající organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Mgr. Štěpánka Beníčková dostala navíc kominíčka pro štěstí. Je radost vidět, že žádné bariéry mezi českými a polskými účastníky "Setkání" neexistují a díky projektu byla navázána mezi seniory i pořádajícími organizacemi krásná přátelství. Velmi milé setkání českých a polských seniorů bylo opět zdokumentováno reportéry kabelové televize z Nysy.

Více shlédnete v krátkém polském záznamu setkání

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FPTVy2LOyMM

5. česko-polské setkání:

Páté společné setkání českých a polských seniorů se uskutečnilo v zasněžené Nyse. V klubovně kulturního domu přivítal polský koordinátor Mgr. Piotr Przybyłowski všechny přítomné seniory, ředitelku organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice Mgr. Štěpánku Beníčkovou, překladatelku Mgr. Elźbietu Wandycz a představil lektorku paní Katarzynu Drewniany. Nejprve seznámil všechny přítomné s postupem techniky decoupage a pak již předal slovo lektorce a ponechal prostor pro samotnou tvorbu. Na stolech byl připravený materiál  - podložky, barvy, ubrousky, lepidla a štětce. Se samotnou výrobou pomohli českým seniorům právě polští kolegové. Díky připravenému zasedacímu pořádku totiž u stolu střídal Čech Poláka.  Všichni byli zaujatí výrobou podtácku. Senioři jej malovali podkladovou barvou, lepili vystíhané motivy z ubrousků a nakonec celé dílo zalakovali. Vše muselo postupně dobře zaschnout, k čemuž byl nápomocný teplý vzduch z fénu. Tvůrčí dílnu přerušila jen malá přestávka na skvělé občerstvení. Při tvorbě se senioři evidentně společně dobře bavili. Celý průběh opět natáčela kabelová televize z Nysy, na jejíž přítomnost a otázky reportérky si naši senioři již pomalu zvykli. Na konci setkání Piort a Štěpánka rozdali seniorům připravené certifikáty a společně vyslovili potěšení, že se zase za měsíc společně sejdeme...pro změnu v Mikulovicích.

Filmový záznam z našeho 5. společného setkání připravil taktéž polský partner. Vy jej naleznete zde:

https://youtu.be/h2jl615l990

Přednáška 22.1.2013:

Setkání s hudbou a Rafaelou Drgáčovou, učitelkou hudby, je seniory velmi oblíbeno. Lektorka má obrovský dar naladit všechny posluchače na stejnou vlnovou délku. Nejinak tomu bylo i na našem setkání 22.1.2013. Paní Rafaela Drgáčová si připravila první část hudebního zeměpisu. Zábavnou formou seznámila účastníky s významnými hudebními skladateli České republiky a jejich tvorbou. Dále se přesunula ve výkladu k našim nejbližším sousedům a na mapě Evropy putovala přes Slovenskou republiku k Polské republice, Spolkové republice Německo až k Rakousku. Zajímavostí přednášky bylo, že lektorka spojila zeměpis s klasickou hudbou a úžasně propojila dva vzdělávací předměty. Všichni senioři byly aktivně zapojeni do vzdělávací lekce, poslechli si vybrané hudební ukázky a navíc si s sebou domů odnesli resumé přednášky "Hudební zeměpis I - Naše vlast a její sousedé".

6. česko-polské setkání:

V rámci letošního výročí 750. let od založení obce Mikulovice si připravil na šesté společné česko-polské setkání pan Pavel Macháček historický exkurz. Dne 19.2.2013 jsme se všichni setkali na Komunitním centru v Mikulovicích. Setkání tlumočil Ing. Tadeusz Kuchejda. Lektor přednesl všem přítomným účastníkům spoustu zajímavostí o obci, ve které se setkáváme. I pro domorodce byly některé historické informace "novinkou". V první části přednášky byl vznik obce zasazen do širšího historického česko - polského kontextu. Druhá část byla zaměřena již na novodobou historii a místní rozvoj. Tuto část lektor doplnil o dobové fotografie, které promítal na velkém plátně. Na závěr obdrželi čeští a polští senioři certifikáty a koordinátor projektu z Polska Mgr. Piotr Przybyłowski ještě navíc dostal upomínkové předměty spojené s výročím a kalendář obce Mikulovice.

7. česko-polské setkání:

Dne 5.3.2013 jsme jeli na 7. společné setkání do Nysy. V domě kultury v klubu „Amator“ byl pro nás připravený vyzdobený sál. V první části setkání byly promítány krátké filmy s mezikulturní tématikou z česko-polského pohraničí. Záběry byly připraveny v rámci polského projektu „Čtyři roční období Euroregionu Praděd“. V další části byla prezentována přednáška na téma historie vzniku Mezinárodního dne žen a jeho dnešní podoby v různých zemích světa. Zmíněna byla také jeho tradice v Polsku. Přednášku a prezentaci si připravil polský koordinátor Mgr. Piotr Przybyłowski. A nebyla by to správná oslava Dne žen po Polsku, kdyby chyběl tanec a zpěv. Po přípitku šampaňským a bohatém občerstvení začala česko-polská zábava, při které se opravdu všichni společně velmi dobře bavili. Na závěr bylo připraveno malé překvapení. Češi si pro Polky vlastnoručně připravili dárečky, a tak každá žena dostala pletený košíček s pedigu a ozdobnou svíčku z včelího vosku. České ženy dostaly ke svátku polské čokolády. Všichni účastníci také obdrželi z rukou Mgr. Piotra Przybyłowského a Mgr. Štěpánky Beníčkové certifikát na památku setkání.

Přednáška 19.3.2013:

Bc. Zdeňka Macháčková měla na lekci paměťového cvičení připravenu spoustu zajímavého materiálu. Nejprve účastníky krátce informovala o tom, jak vlastně paměť funguje a proč je důležité po celý život paměť trénovat. Přidala také pár praktických rad, jak si každý senior může doma svou paměť denně cvičit. Pak již přešla k praktickým cvičením na krátkodobou paměť. Všichni účastníci si na svůj papír zapisovali odpovědi, které byly později vyhodnoceny. Po přestávce na občerstení vyzkoušela lektorka seniory i z jejich sluchové paměti. Všichni účastníci si vyzkoušeli i svou dlouhodobou paměť. Paní Macháčková měla připraveny různé kartičky s obrázky a úkoly, kdy si každý účastník sám zapisoval své odpovědi a poté s lektorkou porovnal výsledky. Na závěr měla lektorka připravenu také tipovací soutěž - kvíz na světová nej. Na její záludné otázky si účastníci zkoušeli tipovat správnou odpověď. Celé dvě hodiny se všichni účastníci skvěle bavili a navíc si domů odnášeli i domácí úkoly na procvičování krátkodobé paměti.

8. česko-polské setkání:

Osmé společné setkání v Mikulovicích zahájila a všechny přítomné účastníky a hosty přivítala ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková. Dvouhodinové setkání si připravila lektorka a fyzioterapeutka Zdeňka Riegelová. Senioři byli připraveni ve cvičebních úborech, neboť je čekalo cvičení pro seniory. Pro všechny účastníky byly připraveny cvičební gumy a karimatky. Společný prostor komunitního centra se proměnil v malou tělocvičnu. Senioři nejprve zaujmuli místo na židlích. Paní Riegelová je seznámila s průběhem setkání a přestávkami mezi cvičením s překladem Ing. Tadeusze Kuchejdy. Lekce byla rozdělena na tři třetiny. Nejprve účastníci vyzkoušeli s gumou posilování svalů rukou a nohou. Poté je čekala v sedu i ve stoje série dechových cvičení s důrazem na výdech. Třetí část proběhla na karimatkách. Lektorka seniory naučila cviky, důležité pro předcházení bolesti zad, ale i pro úlevu při bolesti. Ženy se mimo jiné naučily i cviky, jak se bránit inkontinenci.

Všichni účastníci byli velmi spokojeni a cvičením i trošku vysíleni, proto si na závěr setkání velmi rádi dali připravené občerstvení.  

9. česko-polské setkání:

Nisa, zvaná slezský Řím, byla tématem 9. česko-polského setkání seniorů v rámci společného projektu. V úterý 14.5.2013 jsme se  setkali ve zrekonstruované Tvrzi svaté Jadwigy, kde nás přivítal koordinátor polského projektu Mgr. Piotr Przybyłowski, překladatelka a průvodkyně. V první části setkání jsme shlédli videoprojekci památek Nisy s odborným výkladem. Lektorka seniory seznámila s největšími historickými architektonickými skvosty města. Po přestávce s občerstvením jsme se přesunuli do přízemí tvrze, kde jsme prošli s průvodkyní prováděcí turistickou trasou. Prohlídka byla zaměřena na dramatické historické události popisující války a obranu města. Ta spočívala v budování valů, příkopů, hradeb a opevnění kolem města s určitou obrannou startegií. Nisa přestala být oficiálně pevností až v roce 1903. Na závěr setkání obdrželi všichni účastníci z rukou polského koordinátora a ředitelky organizace SOUŽITÍ certifikát o účasti a brožuru ve svém jazyce o památkách města. Nakonec jsme si udělali společnou fotografiii a průvodkyně nás pozvala na letní akce v tvrzi.

Polský partner projektu natočil o našem setkání krátký snímek, který můžete shlédnout i vy:

https://www.youtube.com/watch?v=35aSNvPluCA

Přednáška 21.5.2013:

V úterý jsme na setkání přivítali Terezu Neubauerovou, která pracuje na Policii ČR v Jeseníku jako preventistka a tisková mluvčí. Téma bezpečnosti seniorů měla rozdělenu do tří kategorií (domácnost, doprava, internet) a přítomné posluchače informovala o nástrahách a vynalézavosti osob, které seniory kontaktují s nekalými úmysly. Příklady z praxe poutavě aplikovala na reálnou možnost, že by se s pachateli mohli setkat i senioři z naší obce. V závěru dostali prostor i posluchači se svými dotazy, které přednášející s přehledem zodpověděla.

10. česko-polské setkání:

Desáté česko-polské setkání se uskutečnilo na zahradě domu s pečovatelskou službou. V průběhu odpoledne byly využity prostory stanu, zahrady i společenské místnosti s kuchyní. Počasí bylo nad míru teplé, proto se všichni nejprve sešli v jídelně domu. Účastníky, překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu a koordinátora Mgr. Piotra Przybyłowského přivítala naposledy v Mikulovicích ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková. Na všechny čekalo soutěžní česko-polské aktivní odpoledne. Před tím se ale všichni účastníci posilnili grilovanou klobásou. Poté již lektorka setkání Hana Beníčková rozdělila seniory do čtyřčlenných česko-polských skupinek, které se postupně utkaly na dvou stanovištích ruských kuželek. Vítězové jednotlivých skupinek se utkali v semifinále proti sobě. Finálovou dvojici utvořila paní Koriťáková s paní Watorskou, kdy česká účastnice těsně přehrála polskou. Cenu pro vítěze však velmi sportovně věnovala polské účastnici. Poté se všichni přesunuli zase do jídelny, kde bylo připraveno chutné občerstvení v podobě rautu ke kávě a čaji, spolu. Krátké kulturní vystoupení ženského pěveckého sboru vyburcovalo všechny účastníky ke zpěvu. Při občerstvování byly také pouštěny na velkém plátně fotografie z průběhu celého roku. V další části odpoledne senioři na zahradě vyzkoušeli své schopnosti střelby míčem do basketbalového koše. Koše byly připraveny nejprve v nižší poloze a postupně je lektorka zvyšovala, čímž se schopnost úspěšného umístění do koše zhoršovala. Všichni účastníci se však velmi dobře pobavili. V době, kdy účastníci nesoutěžili, využili další připravené možnosti - hry petangue. Vytvořili skupinky, a tuto hru si zahráli. Nádherné počasí celé odpoledne bohužel nevydrželo. Déšť však přišel naštěstí až v době, kdy už byl nejvyšší čas zápolení ukončit a rozdat certifikáty za účast.

Společné česko-polské setkání končí dvoudenním zájezdem do Jarnoltówku:

Ukončení společného česko-polského projektu proběhlo v Jarnoltówku. Na dvoudenní zájezd jsme odjeli autobusem v pátek v dopoledních hodinách. Po ubytování v hotelu Ziemowit se všichni sešli v konferenční místnosti, kde byl oficiálně pobyt zahájen. Mgr. Piotr Przybyłowski seznámil účastníky s průběhem akce a pokračoval přednáškou - Psychologické aspekty stárnutí. Po obědě a krátké odpočinkové pauze účastníky čekalo shrnutí projektu. Byly promítány fotografie a filmy z celého roku. Před večeří účastníci využili možnost koupání v hotelovém bazénu s vířivkou. Večerní program měl na starosti DJ, který pouštěl české a polské písničky k tanci ke spokojenosti všech přítomných seniorů až do pozdních večerních hodin. V krátkých pauzách senioři na střídačku zpívali české a polské lidové písničky a vzájemně si texty překládali. Došlo i na vyprávění vtipů. Celý večer se všichni společně báječně bavili. Následující den po snídani senioři opět využili koupání v bazénu. Navíc mohli navštívit saunu a využít připravenou hydromasáž nohou. Do oběda ještě čekala účastníky procházka do přírody. Cesta na Biskupskou kupu z Polské strany byla však příliš dlouhá, proto senioři došli jen tam, kde jim síly stačily. Po obědě byl příjemný pobyt zakončen sérií společného fotografování s ujištěním, že se jistě nevidíme naposledy, i když společný projekt skončil. Cíle projektu tzn. aktivizace seniorů a jejich podněcování k určité míře tělesné i psychické aktivity bylo jednoznačně dosaženo. Všichni účastníci se bez problémů zúčastňovali připravených aktivit s motivací pokračovat ve vyzkoušených aktivitách i ve svém volném čase. Přeshraniční aktivitamy dovedly naše seniory k vytvoření vzájemných kontaktů s polskými "kamarády" a na konci projektu pro ně neexistovala téměř žádná jazyková bariéra při společné komunikaci.

 

ČESKO-POLSKÁ ERGOTERAPIE

Společnost SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice zorganizovala pro poskytovatele sociálních služeb projekt s názvem "Česko-polská ergoterapie", spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR. Cílem projektu bylo předávání praktických zkušeností poskytovatelů sociálních služeb s aktivizací seniorů a osob se zdravotním postižením, navázání partnerských vztahů a prohlubování přeshraniční mezioborové spolupráce.

1. ČESKO-POLSKÉ ERGOTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ. Dne 22.11.2012.

TÉMA: Vánoční svátky a vánoční výzdoba.

Na prvním společném setkání se nejprve prezentovala organizace Charita Javorník. Paní Rajníková naučila účastníky ze starých nepotřebných knih vytvoření vánočního stromečku. Následující paní Michalčáková a Fučíková z Domova Sněženka, předvedly japonskou techniku kusudama. Z barevných balicích papírů ukázaly postup výroby polokoule i koule a jejich dozdobení. S třetí prezentací vystoupila o.s. Zahrada 2000. Přítomní zástupci organizace pomohli všem účastníkům s výrobou vánočního stromečku z barveného pedigu. Svými hotovými stromečky inspirovali všechny přítomné i s konečnou úpravou. Všichni účastníci postupně dostávali materiál k výrobě a praktický návod při každé prezentaci. Měli zhruba 1,5 hodiny na zhotovení díla. Všichni se snažili tento čas maximálně využít, aby jejich vánoční dílo bylo ve stanoveném čase hotovo. Pokud se to některým nepodařilo, dostali materiál na dokončení. Krátké přestávky na kávu, čaj a občerstvení byly využívány i k družným hovorům. Domů si všichni účastníci odnášeli tři téměř hotové vánoční ozdoby a úsměv na rtu. Všem lektorům patři velký dík za bezvadnou přípravu návodu, prezentaci v power pointu, předání svých zkušeností s aktivizací klientů a také za inspiraci pro ostatní zúčastněné!

Tématem dalšího setkání budou VELIKONOCE. Zástupce z Domova důchodců Zlaté Hory, z Penzionu pro seniory Jeseník a z Klubu důchodců Glucholazy se připraví na dané téma a my se již nyní těšíme na další spolupráci.

2. ČESKO-POLSKÉ ERGOTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ. Dne 7.3.2013.

TÉMA: Velikonoční svátky a velikonoční výzdoba.

Ve čtvrtek se začali účastníci druhého ergoterapeutického setkání sjíždět na Komunitní centrum již před osmou hodinou. Nejprve se zahřáli teplou kávou nebo čajem. Tématem sice byly velikonoce, ale počasí venku bylo spíše vánoční. Opět nás čekalo dopoledne plné pracovního elánu a inspirace. Účastníky přivítala ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková, která představila novou koordinátorku projektu a sociální pracovnici organizace Ing. Janu Vrbovskou. Celé setkání tlumočil Ing. Tadeusz Kuchejda. Jako první z prezentujících se ujala slova Bc. Alice Macečková z Penzionu pro seniory v Jeseníku. Pro přítomné si připravila návod na výrobu panenky z květináčů. Lektorka si připravila také názorné ukázky dalších možností, co z květináčů zhotovit.  Po hodině a půl a malé přestávce na občerstvení následovala prezentace Domova důchodců ze Zlatých hor.  Paní Sotiropulosová s kolegyní Hinštovou naučily účastníky nazdobit polystyrénové vajíčko obráceným patchworkem ze stužek. Výsledkem bylo velikonoční vajíčko s podobou tulipánu. Po další krátké občerstvovací přestávce přišla na řadu poslední prezentace dne. Polské kolegyně z Glucholaz, z Univerzity třetího věku, naučily všechny přítomné vytvářet velikonoční ozdoby z barevného papíru. Nejprve jsme si vyzkoušeli vyrobit různé ozdobné krabičky na vajíčka dle připravených šablon. Poté jsme se naučili s pomocí papíru dozdobit velikonoční moučníky a dorty. Všechny tři prezentace byly bezvadně připraveny. Účastníci si tak domů odnášeli nejenom velikonoční náladu a tři velikonoční ozdoby , ale samozřejmě i pracovní postupy výroby.  Navíc jsme se všichni dověděli něco více o prezentujících organizacích, o poskytovaných sociálních službách a jejich dalších aktivitách.

O našem druhém setkání napsal i týdeník 5+2:

Poslední ergoterapeutické setkání nás čeká 30.5.2013. Své prezentace si připraví organizace Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou, Dům kultury v Nyse – klub seniorů a pořadatel Soužití 2005, o.p.s.

3. ČESKO-POLSKÉ ERGOTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ. Dne 30.5.2013.

TÉMA: Letní tvoření a výzdoba.

Poslední společné česko-polské ergoterapeutické setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů se uskutečnilo ve čtvrtek 30.5.2013 v čase stejném jako v předchozích lekcích. Účastníci přijeli před osmou hodinou, občerstvili se ranní kávou a ovoce a připravili se na hodiny společného tvoření. Účastníky vřele přivítala ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková, která připomněla, že projekt 3. setkáním končí a že byl spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Celé setkání tlumočil Ing. Tadeusz Kuchejda. Připraveny byly poslední tři 1,5 hodinové prezentace s vlastní výrobou. První prezentaci si připravil Mgr. Piotr Przybyłowski. Zástupce Klubu seniorů Domu kultury z Nysy si připravil techniku scrapbook. Nejprve přítomné účastníky seznámil s činností klubu. Poté připravil každému materiál - obálky, papíry na přáníčka, nálepky, flitry, stříbřenky, lepidla, nůžky apod. a také různé vyřezávačky, abychom si ozdobili touto technikou své blahopřání. Nejprve představil postup na prezentaci a poté se všichni pustili do díla. Každý vytvořil zcela originální blahopřání. Po přestávce na občerstvení si připravily prezentaci dámy z Domova pro důchodce Kobylá nad Vidnávkou. Paní ředitelka představila organizaci a její činnost. Paní Fajtová s kolegyní mezi tím připravila materiál na výrobu šperků z hmoty FIMO. Tato technika je sice na přípravu materiálu náročnější, ale kolegyně z Kobylé již hmotu předpřipravily, takže po ukázce postupu se všichni účastníci pustili do výroby vlastního šperku. Po druhé přestávce a občerstvení proběhla poslední prezentace a to pořádající organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, která provozuje dům s pečovatelskou službou a poskytuje terénníí pečovatelskou službu v obcích Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová Ves, Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice. Připravena byla výroby tří různých technik na ozdobu věnců. Všechny techniky byly zaměřeny na jemnou motoriku klienta. Jeden věneček se vyráběl s odličovacími tampóny, druhý s papírem na balení balíků a třetí s barevným balícím papírem. Každá technika byla něčím specifická, avšak nakonec přece jen byla nejdůležitější fantazie účastníků a konečná úprava věnců. Co říci závěrem? Snad jen, že tři setkání splnily nadmíru naše očekávání. Vše probíhalo v přátelském a kolegiálním duchu. Cíl projektu byl naplněn. Účastníci si předali praktické zkušenosti s aktivizací seniorů a osob se zdravotním postižením, navázali partnerské vztahy a prohlubili i přeshraniční mezioborovou spolupráci. Všem patří velký dík!

V rámci realizace projektu a spolufinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd jsme zakoupili veškerý materiál potřebný na výrobu při ergoterapeutických setkáních.

ČESKO-POLSKÁ AKADEMIE 3. VĚKU

V projektu Česko - polská akademie 3. věku byl na celý školní rok 2011/2012 připraven pro seniory poutavý program. Žádný účastník nemusel mít obavy z velkého učení. Po měsíci se střídaly lekce se zajímavými přednáškami a lekce s aktivitami, které obohatily život seniorů. Partnerem projektu byli senioři z Nyského domu kultury.

1. lekce:

27.9.2011 jsme slavnostně započali celoroční program Česko-polské akademie 3. věku. Pan starosta Ivan Dost předal všem přítomným účastníkům indexy a popřál všem hodně zábavy a získaných informací na pořádané celoroční akci. Na první lekci lektorka paní Věra Kocianová přiblížila všem přítomným akademikům základní informace ze zdravovědy, počínaje projevy stárnutí, přes stárnutí organismu, až po projevy kůže. Přiblížila také rizikové faktory civilizačních chorob a jejich příznaky, které bychom neměli přehlížet. Svou přednáškou výborně zahájila celý cyklus lekcí, na kterou naváže jak aktivizace seniorů, tak i další přednášky jako např. zdravý pohyb či zdravá výživa ve stáří.

2. lekce:                       

18.10.2011 jsme na akademii přivítali polské účastníky akce. Slavnostní akt předání indexů polským účastníkům přišel opět provést pan starosta obce Mikulovice. Setkání se zúčastnil i překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda, který celou lekci překládal do polského jazyka. Lektorka Bc. Karin Dohnalová představila přítomným akademikům možnosti kreativního tvoření podzimních dekorací. Měla připraveny  ukázky výzdoby při použití  různých přírodních materiálů. Celou lekci velmi aktivně pracovala se všemi účastníky. Na konci lekce měli všichni akademici vyrobeno krmítko pro ptáčky za použití techniky decoupage. Odpolední česko-polské setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, kterou polští účastníci okořenili svými písničkami při harmonice.

3. lekce:

22.11.2011 vyprávěl na 3. lekci MUDr. Roman Vrbka velmi poutavě o svých cestách do Himalájí. Vzhledem k tomu, že již několikrát doprovázel jako lékař vysokohorské expedice, měl svým pozorným posluchačům co vyprávět. Z poslední výpravy se vrátil minulý týden, a tak se mohl s účastníky akademie podělit i o velmi aktuální zážitky, které byly samozřejmě doprovázeny nádhernými fotografiemi. Na konci lekce, věnované cestování, si lektor našel prostor i na dotazy. Za svůj fundovaný a vtipný přednes sklidil v závěru od posluchačů potlesk.

4. lekce:

13.12.2011 jsme měli opět společnou česko-polskou lekci akademie 3. věku, tentokrát na téma pohybu ve stáří. Fyzioterapeutka Bc. Soňa Kalafatičová v teoretické části lekce nejprve seznámila posluchače s procesem stárnutí těla. Rozebrala specifika rehabilitačního cvičení na míči, bezpečnost, indikace i kontraindikace. V praktické části lekce pak názorně předvedla správné cvičení na míči a také na židli, neboť každý doma míč k dispozici nemá. Všechny cviky si přítomní senioři vyzkoušeli, a co jim nešlo, ještě si zopakovali. Pěvecký sbor seniorů z Nysy si pro nás opět připravil kulturní vystoupení a zazpíval polské i české písničky a koledy. Naše společné setkání opět probíhalo v příjemné a uvolněné atmosféře, která nebyla jen zásluhou předvánočního času, ale všemi zúčasněnými.

5. lekce:

V mimořádném dopoledním čase dne 24.1.2012 jsme se setkali na hudební vzdělávací lekci. Učitelka hudby paní Rafaela Drgáčová pro nás připravila skvělé dvě hodiny o vývoji hudebních nástrojů symfonického orchestru. Nešlo však jen o pouhé povídání o vývoji jednotlivých hudebních nástrojů. Mezi výkladem nám pouštěla i krátké hudební ukázky, abychom jednotlivé nástroje poznali i po sluchu. Měla připraveny úryvky známých i méně známých hudebních děl. Každopádně ukázka vždy splnila účel a posluchači tak mohli dle zvuku poznávat jednotlivé sekce symfonického orchestru. Navíc se všichni účastníci mohli aktivně zapojit do dalších aktivit. Nejprve měli za úkol určit rozdělení nástrojů symfonického orchestru a položit obrázek s názvem nástroje na správné místo před dirigenta. Dále si mohli vyzkoušet vydávat různé rytmické zvuky pomocí kamenů či dřívek. V závěru hodiny pak mohli doprovázet hudební ukázku jednoduchým hudebním nástrojem jako např. tamburínou, činely apod. Paní Drgáčová tak všem přítomným seniorům dokázala, že se není třeba bát poslechu vážné hudby a ukázala možnosti, jak lze k poslechu přistupovat zábavnou formou.

6. lekce:

Šestá lekce dne 21.2.2012 byla aktivizační a připravila si ji Romana Beníčková. Přednesenou teoretickou část zaměřenou na kvalitu života seniorů, celoživotní vzdělávání, funkci vzdělávání ve třetím věku a nezbytnost aktivizace seniorů přeložil polským účastníkům Ing. Kuchejda. Všichni přítomní byli v praktické části lekce seznámeni se základními společenskými hrami, které jsou ideální pro procvičování a udržování slovní zásoby, pro počítání, pro trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti i pro trénování koordinace těla. Senioři si dle svého zájmu mohli vyzkoušet všechny připravené hry - šipky, scrabble, pexeso, všechny vlajky světa a člověče, nezlob se, které by si mohli pořídit domů. Dvě společné hodiny uběhly jako voda, a jen tak tak jsme si stihli na konci programu poslechnout tři písničky polského sboru.

7. lekce:

20.3.2012 proběhla sedmá lekce, která byla vzdělávací a pro seniory si ji připravila historička Mgr. Kateřina Dohnalová. Než začalo její vyprávění, ujalo se pět účastnic akademie kulturní vsuvky. Zazpívaly dvojhlasně i trojhlasně tři české písničky, za které sklidily potlesk. Následující poutavý historický exkurz nás krátce zavedl do doby vzniku a vývoje vratislavského biskupství. Lekce byla dál zaměřena především na období, kdy v této oblasti působil vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsche. Lektorka seznámila posluchače s jeho životem, službou u pruského krále, létech strávených na Jánském vrchu i jeho neslavném konci života. Při historickém výkladu nemohly chybět ani zajímavé informace o další známé osobnosti Karlu Dittersu z Dittersdorfu, kterému biskup nabídl službu na svém zámku. Díky této informacemi nabité lekci jsou senioři báječně připraveni na následující výlet do Javorníku, kdy se vypravíme po stopách historie osobně.

8. lekce:

Aktivizační 8. lekce, která byla společná s polskými účastníky akademie, se uskutečnila 17.4.2012 a to v prodlouženém čase 13,30 - 17,30 hod. Měli jsme co dělat, abychom všechno stihli. Naštěsí všechno klapalo. Dokonce i počasí nám přálo, a ačkoliv ještě v pondělí pršelo, v úterý na nás občas vykukovalo i sluníčko. Již po cestě do Javorníku lektorka Hana Beníčková krátce informovala účastníky zájezdu o obcích, kterými jsme právě projížděli. V Javorníku jsme se nejprve vydali po nekonečných schodech na zámek Jánský vrch, kde jsme se rozdělili na dvě skupinky. Polské seniory totiž čekala prohlídka v polském jazyce. Po prohlídce opět lektorka povyprávěla pár zajímavostí o Javorníku a okolí a pak už jsme zámeckým parkem sešli na náměstí. U kašny jsme si pak všichni posedali na lavečky, abychom pokračovali v poslechu výkladu o měšťanských domech. Následovala procházka ke kostelu Nejsvětější Trojice. Zde jsme se po přiblížení zajímavostí o kostelu všichni vyfotili, abychom měli společnou památku, neboť byl z tohoto místa krásně vidět celý Jánský vrch. Poslední zastávkou této lekce byla návštěva domu Karla Ditterse z Dittersdorfu, kde je v současnosti základní umělecká škola. Po připomenutí základních zajímavostí o této osobě jsme se přemístili do samotného domu. Ačkoliv jsme tvořili dosti početnou skupinu, paní ředitelka nás ochotně přijala a povyprávěla nám ještě nějaké méně známé pikantnosti ze života Karla Ditterse. Při našich toulkách po Javorníku se překladu se ujal pan Zbigniew Romankiewicz. Cestou domů jsme si zazpívali ještě pár českých a moravských písniček a příjemné odpoledne bylo přesně o půl šesté u konce.

9. lekce:

Na poslední vzdělávací lekci česko-polské akademie třetího věku v tomto školním roce jsme 22.5.2012 přivítali lektorku Mgr. Janu Vojkovskou. Lekce byla zaměřena na zdravou výživu seniorů a souvislosti příjmu potravin a zvašujícího se věku. Velmi zajímavě seznámila posluchače se základními složkami potravin a zásadami správného stravování seniorů. Správnou skladbu výživy přiblížila na potravinové pyramidě. Na závěr vyplnila se dvěma dobrovolníky test o jejich skutečné skladbě potravin v jídelníčku. Po vyhodnocení jejich potravinové pyramidy dobrovolníci zjistili nedostatky svého jídelníčku a vhodnou nápravu.

10. lekce:

Závěr školního roku česko-polské akademie 3. věku se uskutečnil v úterý 25.6.2012. Nejprve však proběhla závěrečná česko-polská aktivizační lekce pod vedením lektora Luboše Beníčka. Překlad pro polské účastníky zajistil Ing. Tadeusz Kuchejda. Seniory čekaly hry v exteriéru. Všichni si vyzkoušeli zahrát petangue a míčové hry se zaměřením na koordinaci pohybu a hod na cíl. Při těchto nenáročných hrách senioři zjistili, že jsou velmi vhodné pro sportování a udržování tělesné kondice v každém věku. Ředitelka pořádající organizace v průběhu odpoledne se seniory provedla závěrečné písemné zhodnocení celého projektu i závěrečný test, který prověřil jejich získané znalosti. I přes záludnost některých otázek všichni účastníci úspěšně akademii absolvovali. Pan starosta Ivan Dost proto mohl na závěr slavnostně předat certifikáty o absolvování česko-polské akademie 3. věku všem přítomným účastníkům. Při této příležitosti všichni obdrželi i velkou fotografii všech účastníků, která byla pořízena na poznávacím zájezdu v Javorníku.

Závěrem lze říci, že uskutečněný projekt č. CZ.3.22/3.3.07/11.02352  spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd "Česko-polská akademie 3. věku" byl velmi úspěšný, neboť byly naplněny stanovené cíle. V písemné evaluaci nebyla zaznamenána žádná kritika projektu, ale naopak samá chvála. Účastníci byli spokojeni s délkou lekcí, prostředím a především s výběrem a skladbou jednotlivých lekcí, které se skutečně trefily do jejich zájmů. Absolventi byli seznámeni s připravovaným společným česko-polským projektem "Setkání dvou kultur", který bude zahájen v září 2012 a je již na nich, zda se zúčastní naší další vzdělávací akce pro české a polské seniory.

 

MISS 50+

Organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. navázala velmi dobrou spolupráci s Kulturním domem Wandy Pawlik v Nyse díky projektům Akademie 3. věku a Setkání dvou kultur. Proto nás oslovili při pořádání akce MISS 50+ s tím, abychom v Mikulovicích našli ženy, které by se chtěly soutěže zúčastnit. Na závěrečný galavečer "Finale Miss 50+" se začalo celkem jedenáct českých a polských žen poctivě připravovat již od ledna. V Polsku dokonce proběhnul casting účastnic, jelikož zájem žen byl obrovský. Každý týden trénovaly dámy tanec. Průběžně zkoušely šaty, které by jim nejlépe seděly, natočily krátké video, aby ukázaly, co dělají ve volném čase a také nafotily sérii úžasných profesionálních fotografií. K vyvrcholení došlo v sobotu 23.3.2013 v 17,00 hodin ve velkém sále kulturního domu v Nyse a bylo se na co dívat. Sál byl nabitý k prasknutí. Češi i poláci přijeli podpořit své blízké - maminky, babičky, kamarádky, které byly na pódiu. Postupně se všechny účastnice nejprve divákům představily. Prošly se po pomyslném módním mole ve společenských šatech za promítání série jejich černobílých fotografií ve stylu 30. let na velkém plátně. Dále diváci shlédli krátký film o životě a zájmech soutěžících. Nakonec se všechny předvedly, jak zvládají společenský tanec. Celý večer byl protkán vystoupeními malých tanečníků a mladých zpěváků. Přestože by se mohlo zdát, že byly účastnice zpočátku napjaté, atmosféra byla po celý večer velmi uvolněná a podpora diváků jistě dodávala soutěžícím sebedůvěru. Porota měla těžké rozhodování, ale s výsledkem byli nakonec všichni spokojeni. Každá účastnice získala šerpu, čelenku, krásnou večerní toaletu, kosmetický balíček Oriflame, pytel nyských oplatků a čtyři dárky od sponzorů - poukázky na džíny, spodní prádlo, večeři pro dva a radiofrekvenční zákrok ve studiu Estetica. A následně ještě obdrží DVD s finálovým večerem a své profesionální fotografie. Naší Miss 50+ TALENTU paní Soni Moravcové, Miss 50+ PŮVABU paní Kristíně Konečné, Miss 50+ KREATIV paní Miloslavě Koriťákové a Miss 50+ ŠARMU paní Anně Hradecké gratulujeme!!! Byly báječné, nádherné. Okouzlující a zářící. Dokázaly, že žena může být krásná v každém věku. Zvlášť, když život bere, jako ony, s nadhledem. Závěrečný raut po skončení programu byl jen třešinkou na dortu. Zde byl čas a prostor pogratulovat všem účastnicích a poděkovat všem pořadatelům za skvělý večer a zábavu.

MISS 50+ 2014

Stejně jako v loňském roce byla naše organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. požádána o spolupráci při pořádání MISS 50+ 2014, která spočívala především v nominaci seniorek z Mikulovic. Celá akce se opět odehrávala pod záštitou Nyského domu kultury Wandy Pawlik. Původní požadavek na pět účastnic z Mikulovic byl bohužel před začátkem příprav snížen. A tak byly vybrány pouze dvě aktivní reprezentantky naší obce paní Olinka Stalmachová a paní Iva Krajčíková, které měly přípravu ztíženou častým dojížděním do Nysy. Naštěstí je to však neodradilo a přípravu na galavečer rozhodně nepodcenily. Téměř dva měsíce nacvičovaly svůj tanec a tanečním partnerem, chůzi na pódiu, a s týmem organizátora připravily úžasné fotografie a také videosnímek o svých aktivitách a životě. Lehce se to řekne a vypadá to dokonce jako zábava, ale vystoupit a prezentovat se před zaplněným divadelním hledištěm už taková legrace není. Smyslem celé akce je představení žen z našeho blízkého okolí, které svůj život i přes vyšší věk prožívají s láskou k rodině, svým koníčkům a s nadšením, co jim ještě život přinese s tím, že nebojí ani nových výzev. Cílem je motivovat další ženy k aktivitám, které jim přispějí ke zkvalitnění života, i když již "děti vylétly z hnízda" a ony neví, zda ještě mohou být užitečné. Inspirací je samozřejmě i zahraniční mentalita. České ženy v mnohém jistě inspirují polské a naopak. Závěrečný galavečer předcházelo nově internetové hlasování o titul MISS INTERNET. Mailem mohl každý poslat hlas účastnici, kterou chtěl podpořit. Divadelní sál NDK byl v sobotu 5.4.2014 zaplněn v 17,00 hodin do posledního místečka. Galavečer zahájila ředitelka NDK paní Janina Janik, která přivítala všechny účastníky - deset připravených missek, tanečníky a zpěváky i diváky. A poté již začala prezentace jednotlivých seniorek, doprovázená fotografiemi a krátkým videofilmem. V druhé části večera se všechny účastnice předvedly se svým tanečním vystoupením. Každá měla připravený jiný tanec, takže i taneční oblečení jednotlivých missek bylo adekvátní tanci. Publikum bouřlivě podporovalo výkony všech vystupujících, aby byla zahnána případná tréma. Na letošní galavečer byly pozvány všechny MISS 50+ roku 2013, aby předaly čelenky svým následovnicím. V závěru galavečera se tedy představily na pódiu společně missky loňského i letošního roku. A byla to krásná podívaná. Všechny letošní missky byly postupně dekorovány svou šerpou a čelenkou a zároveň převzaly ceny sponzorů. Naše Olinka Stalmachová získala titul Miss elegance a Iva Krajčíková získala titul Miss tance, což opravdu odpovídalo jejich prezentaci. Paní Iva  navíc získala i titul Miss Internet, takže si domů odnášela hned dvě šerpy! Oběma odvážným misskám srdečně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci mikulovických seniorek!!!

MISS 50 + 2017

Projekt Polsko - česká miss 50+ je projekt pro všechny ženy, který chce změnit pohled na stereotyp ženy ve zralém věku neboli ve věku nad 50 let a podporuje aktivní a zdravý životní styl. Cílem projektu je ukázat, jak žijí a realizují se ženy na obou stranách hranice. V průběhu realizace projektu byly pořízeny krásné fotografie žen, natočeny krátké filmy o životě kandidátek na Miss 50 +  a 19.11.2017 v 17,00 hodin se uskutečnil slavnostní galavečer - finále Polsko - české miss 50 + v Nyském domu kultury.

Více uvidíte ve videu z akce:

https://www.youtube.com/watch?v=uUjBpX97hCs

https://www.youtube.com/watch?v=62AqXsCereQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ik1aS-7pAqU

 

 

 

VÝLET DO HVĚZDÁRNY PODRUHÉ

 

29.4.2015 se Klub seniorů z Mikulovic vydal do Planetária v Ostravě podruhé. Tentokrát však byla v plánu návštěva rekonstruovaného planetária s programem "Tajné životy hvězd" a také prohlídka planetária s průvodcem. Přidali se k nám ještě senioři ze Zlatých hor a výlet stál za to. Projekce byla úžasná. Přenesla nás do vesmíru, kam pouhé lidské oko nedohlédne. Poté čekala prohlídka planetária. Průvodkyně přiblížila několik fyzikálních jevů na zmenšených modelech, aby lépe vysvětlila fungování vesmíru a astrofyzikálních jevů. Pěkné odpoledne jsme zakončili v restauraci Pustý mlýn, kde byla dokonalá rychlá obsluha a ještě lepší kuchař, který připravil hladovým hostům večeři dle individuálních přání.

 

l. SETKÁNÍ SENIORSKÝCH SKUPIN V GLUCHOLAZECH

Mini pěvecký sbor, který zpívá pod vedením Soni Moravcové především při příležitosti česko-polských lekcí akademie 3. věku, byl pozván na 1. česko-polské setkání seniorských skupin. S mottem "Každá věk má své chvíle" vystoupily na pódiu kulturního domu v Glucholazech ve středu 7.5.2014 různé skupiny seniorů Z Jeseníku, Nysy, Mikulovic a Glucholaz. Někdo zpíval, někdo tancoval, někdo zahrál a jedna skupina předvedla i vtipné cvičení s činkami. Především se však všichni dobře bavili. Po kulturním zážitku se všichni přesunuli do glucholazských lázní na grilovanou klobásu a posezení v amfiteátru za doprovodu muzikantů z Jeseníku. Každá účastnící se skupina obdržela za účast sošku a písemné poděkování - Poděkování z Glucholaz.pdf (135207)

O vydařené akci se můžete dočíst i na internetových stránkách univerzity třetího věku Glucholazy:

https://utwglucholazy.blog.onet.pl/

VÝLET DO HVĚZDÁRNY

Jelikož Soužití připravuje otevření virtuální univerzity 3. věku a zkušební semestr se týká astronomie, přišel jeden účastník akademie 3. věku s nápadem na tematický výlet do hvězdárny a planetária.  Klub důchodců v Mikulovicích a SOUŽITÍ 2005, o.p.s. proto zorganizovali výlet seniorů do mobilního planetária v Ostravě – Porubě.

Na program Spanilá jizda Sluneční soustavou se přihlásilo 15 seniorů z Mikulovic, tedy počet vhodný do malého autobusu firmy KAMITIRO.  Ve středu 23.4.2014 se senioři odpoledne vydali na cestu, která velmi rychle uběhla a před začátkem programu na VŠB stihli pořídit i pár společných snímků. Program se uskutečnil v mobilním planetáriu, jelikož budova Hvězdárny a planetária Johanna  Palisy je v současné době pro veřejnost uzavřena kvůli dlouhodobé rekonstrukci celého areálu. Přednášející na vypouklém stropě „proletěl“ celou naší Sluneční soustavou a blíže specifikoval jednotlivé planety a jejich měsíce či prstence, Mléčnou dráhou i Galaxií a nechal účastníky nahlédnout do dalších míst Vesmíru. V druhé části programu přednášející ukázal, co všechno vidíme na obloze ze Země a jak vypadají nám známá souhvězdí z jiných koutů Galaxie. Na konci programu byl prostor i pro dotazy a senioři dostali i tip na zajímavou internetovou stránku https://www.stellarium.org/cs/  kde se zobrazuje realistická 3D obloha tak, jak ji můžeme vidět pouhým okem nebo dalekohledem.  Přestože sezení v mobilním planetáriu nebylo zrovna nejpohodlnější, určitě to stálo za to vydržet. Výletníci se po představení ještě zastavili v příjemné restauraci a posilněni dobrým jídlem zvládli hravě se zpěvem cestu domů.

 

ČESKO-POLSKÁ KONFERENCE

Ředitelka organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. obdržela pozvání pro dvacet seniorů z Mikulovic na Česko-polskou konferenci, která se uskuteční 9.6.2013 v Nyse. Přihlášení účastníci odjedou autobusem od Komunitního centra, ul. Sokolská, v Mikulovicích ve 14,15 hodin. Návrat zpět bude po ukončení akce.

Program konrefence:

15,00 hod. - vystoupení ředitelky Domu kultury, P.h.D Janiny Janik

15,30 hod. - přehled projektů v institucionální spolupráci PL/CZ (film, prezentace)

16,30 hod. - veřeče - polská kuchyně

18,00 hod. - koncert Opolské filharmonie

20,00 hod. - ukončení

 

SENIOŘI V SCHENGENU

Ředitelka organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. dostala pozvání "na poslední chvíli" pro dva seniory z Mikulovic na společný celodenní výlet Klubu seniorů Jeseník a Zlatých Hor na "Rajd seniorow" do Prudniku. Akce se konala ve středu 5.6.2013 v rámci projektu Senioři v Schengenu. Účastníci odjeli do Zlatých Hor, odkud jeli auty do Prudniku. Celodenní program obsahoval procházku městem, prohlídku Domu kultury, vily rodiny Franků, přednášku na téma Řemeslo v historických památkách Prudniku, výlet na poutní místo a kulturní program s občerstvením účastníků. Bohužel počasí nebylo nejlepší, proto byl program přizpůsobený dešti.

 

MEZINÁRODNÍ ČESKO-NĚMECKO-POLSKÁ KONFERENCE

Ředitelka organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přijala pozvání z Univerzity 3. věku Glucholazy pro čtyři seniory z Mikulovic na Mezinárodní konferenci do Glucholaz. Konference, která se konala v sobotu 1. června 2013 od 9,00 do 14,00 hod., byla zaměřena na formální i neformální aktivizaci a dále na pohybové aktivity seniorů. Na programu byly přednášky, prezentace, kulturní vystoupení a bohaté občerstvení.

 

BESEDA PRO OBČANY OBCE

Dne 24.10.2012 ve 14,00 hodin zveme na Komunitní centrum širokou veřejnost z obce Mikulovice i okolních obcí na besedu. Tématem bude domácí péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Pro občany budou připraveny informace o dalších zajímavých tématech s tím sou

 

visejících:

- komunitní plánování sociálních služeb v okrese Jeseník

- poskytování sociálních služeb na Jesenicku

- pobytová zařízení na okresu Jeseník

- pečovatelská služba

- domácí zdravotní péče

- sociální dávky a další

Pozvaní přednášející jsou kompetentní osoby z Městského úřadu v Jeseníku, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z Úřadu práce v Jeseníku, oddělení nepojistných dávek, z Charity Javorník a přítomni budou i zástupci pořádající organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Budou připraveni zodpovědět dotazy občanů a poskytnout jim potřebné informace ze sociální oblasti.