SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


SPONZOŘI A DÁRCI

"Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dal."

Josef Poláček

Za každou pomoc jsme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar. Za jakoukoliv pomoc DĚKUJEME!

 

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2024 přispěli:

 

 • Zastupitelstvo obce Velké Kunětice pro rok 2024 opakovaně již několik let NESCHVÁLILO finanční podporu na provoz pečovatelské služby.
 

- Olomoucký kraj, https://www.kr-olomoucky.cz/

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 4.882.300,- Kč

- Obec Hradec Nová Veshttps://www.hradec-novaves.cz/

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 30.000,- Kč.

- Obec Supíkovice, https://www.supikovice.cz/

Dotace na úhradu výdajů na celoroční hlavní činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

 

DÁRCI v roce 2024 - právnické osoby:

- Obec Písečná - finanční dar ve výši 20.000,- Kč, pro rzajištění registrované terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou, ve prospěch klientů pečovatelské služby.

 

DÁRCI v roce 2024 - fyzické osoby:

- MUDr. Jiří COUFAL, věnoval finanční dar v hodnotě 50.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2023 přispěli:

 

 • Zastupitelstvo obce Velké Kunětice pro rok 2023 opět NESCHVÁLILO finanční podporu na provoz pečovatelské služby.

 

- Olomoucký kraj, https://www.kr-olomoucky.cz/

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 4.826.200,- Kč

Podprogram č. 2. účelová dotace ve výši 311.500,- Kč

Obec Hradec Nová Ves, https://www.hradec-novaves.cz/

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 30.000,- Kč.

- Obec Supíkovice, https://www.supikovice.cz/

Dotace na úhradu výdajů na celoroční hlavní činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

Neinvestiční dotace ve výši 600.000,- Kč, na dofinancování provozu domu s pečovatelskou službou, realizaci terénní pečovatelské služby na území obce Mikulovice a místních částí, dofinancování mezd, činnost , aktivizace seniorů a činnost pěveckého sboru Trvalky.
 

DÁRCI v roce 2023 - právnické osoby:

- Obec Písečná - finanční dar ve výši 20.000,- Kč, pro rozvoz obědů, dojíždění ke klientům k poskytování pečovatelské služby.

DÁRCI v roce 2023 - fyzické osoby:

- Ing. Milan MAHR, věnoval finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč

Alena MAXOVÁ, věnovala finanční dar v hodnotě 2.500,- Kč

- Ing. Bedřich MAINUŠ, věnoval finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč

- Jana ONDRUŠÍKOVÁ, věnovala finanční dar v hodnotě 500,- Kč

PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 7.560,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2022 přispěli:

Obec Velké Kunětice pro rok 2022 opět neschválila finanční podporu na provoz pečovatelské služby.

 

- Olomoucký kraj, https://www.kr-olomoucky.cz/

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 3.374.800,- Kč

Dodatek č. 1, Podprogram č. 1. účelové dotace ve výši 688.000,- Kč

Podprogram č. 2. účelová dotace ve výši 422.800,- Kč

Neinvestiční dotace ve výši 600.000,- Kč, na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.
 

Obec Hradec Nová Ves, https://www.hradec-novaves.cz/

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 20.000,- Kč.

Dotace na úhradu výdajů na celoroční hlavní činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

DÁRCI v roce 2022 - právnické osoby:

- Obec Písečná - finanční dar ve výši 20.000,- Kč, pro rozvoz obědů, dojíždění ke klientům k poskytování pečovatelské služby.

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata - nadační příspěvek ve výši 23.024,- Kč na realizaci celoročního projektu "Zvířecí návštěvy v zařízeních pro seniory"  

„Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata“

 

Ježíškova vnoučata | BK OPAVA - Oficiální stránky basketbalového klubu v OpavěAktuality | SENIOR Otrokovice

 

 

 DÁRCI v roce 2022 - fyzické osoby:

- Margita Buľáková, věnovala finanční dar v hodnotě 1.221,70,- Kč

- Dagmar Válková, věnovala finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč

- MUDr. Petr Kudrna, věnoval finanční dar v hodnotě 40.000,- Kč

PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 9.481,- Kč

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2021 přispěli:

 

Obec Velké Kunětice pro rok 2021 neschválila finanční podporu na provoz pečovatelské služby.

 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotace na úhradu nákladů na mimořádné odměny za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID_19 ve výši 607.292,- Kč

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 28.210,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Logo

 

 

- Olomoucký kraj, https://www.kr-olomoucky.cz/

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 4.050.900,- Kč

Podprogram č. 2 účelová dotace ve výši 514.600,- Kč

Neinvestiční dotace ve výši 600.000,- Kč, na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.
 
 

Dotace na úhradu výdajů na celoroční hlavní činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

Obec Hradec Nová Ves, https://www.hradec-novaves.cz/

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 25.000,- Kč.

DÁRCI v roce 2021 - právnické osoby:

- Obec Písečná - finanční dar ve výši 20.000,- Kč, pro rozvoz obědů, dojíždění ke klientům k poskytování pečovatelské služby.

- Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata - materiální dar v podobě vybavení "Čtyři v řadě" v hodnotě 5.590,- Kč 

Ježíškova vnoučata - Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina p.o.

   DÁRCI v roce 2021 - fyzické osoby:

    PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 10.888,- Kč

   - Libor Růžička, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 2.000,- Kč

   - Mgr. Alena Kudielkovávěnovala materiální dar v celkové hodnotě 13.000,- Kč

   - Jan Ulíkvěnoval materiální dar v celkové hodnotě 2.000,- Kč

 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2020 přispěli:

- Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz 

Nadační příspěvek ve výši 50.000,- Kč na projekt "Zlepšování kvality péče o zaměstnance" k čerpání do 13.10.2021. Projekt vzdělávání zaměstnaců v roce 2021 vzniknul za přispění nadace ČEZ. 

Na základě identifikace vzdělávacích potřeb byly zrealizovány akreditované kurzy, workshopy a supervize:

- 11.5.2021 - Bezpečné přesuny a polohování klientů v sociálních službách

- 7.6.2021 - Seznámení s možnostni péče o pečující

- 30.6.2021 - Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách 

- 15.9.2021 - Motivace a podpora uživatelů sociálních služeb

- 16.9.2021 - Individuální supervize

- 22.9.2021 - Bezpečné přesuny, workshop v návaznosti na akreditovaný seminář 11.5.2021

Nadace ČEZ: Aby se handicapované děti cítily šťastně a spokojeně | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

- Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotace na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 43.207,- Kč

Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 298.637,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Logo

 

- Olomoucký kraj, https://www.kr-olomoucky.cz/

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 3.242.800,- Kč

Podprogram č. 2. účelová dotace ve výši 448.600,- Kč

Dotace ve výši 200.000,- Kč za účelem částečné úhrady výdajů na projekt „Pořízení motorového vozidla za účelem dopravy k uživatelům a přepravy uživatelů“. Akce bude realizována do 31.10.2021. Jedná se o podporu projektů investičního charakteru do infrastruktury sociálních služeb za účelem zkvalitňování materiálně – technických podmínek pro jejich poskytování.

30.8.2021 bylo převzalo do provozu pečovatelské služby vozidlo Citroën Berlingo. Pořízení automobilu finančně podpořil Olomoucký kraj. 

 

Neinvestiční dotace ve výši 600.000,- Kč, na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.
 

Dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

Obec Velké Kunětice, https://www.velkekunetice.cz/

Účelová dotace na zajištění činnosti registrované terénní služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Velké Kunětice

Obec Hradec Nová Ves, https://www.hradec-novaves.cz/

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 20.000,- Kč.

DÁRCI v roce 2020 - právnické osoby:

- Obec Písečná - finanční dar ve výši 15.000,- Kč, pro rozvoz obědů, dojíždění ke klientům k poskytování pečovatelské služby.

- Člověk v tísni, o.p.s. - materiální dar, 15 kusů Respirátorů FFP2/N95 v rámci prevence šíření coronaviru.

- ISOKOR Bohemia s.r.o. - materiální dar v hodnotě 2.500,- Kč, 10 litrů přírodního čistícího prostředku ISOKOR Green Cleaner Original, https://www.isokor.cz/ 

 

DÁRCI v roce 2020 - fyzické osoby:

PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 9.072,20 Kč

- ZAJÍČEK Miroslav, přispíval od ledna do dubna 2020 měsíčně finanční částkou ve výši 500,- Kč

 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří v projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata obdarovali naše osamělé seniory, klienty terénní pečovatelské služby. Tímto osobním přístupem udělali obdarovaným nesmírnou radost a patří jim velký dík!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2019 přispěli:

- Olomoucký kraj, https://www.kr-olomoucky.cz/

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 3.114.500,- Kč

          - dodatek č. 1 ke smlouvě ve výši 252.800,- Kč

Podprogram č. 2. účelová dotace ve výši 348.500,- Kč

          - dodatek č. 1 ke smlouvě ve výši 167.200,- Kč

Obec Mikulovice, https://mikulovice.cz/

Neinvestiční dotace ve výši 600.000,- Kč, na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.

- Obec Hradec Nová Ves, https://www.hradec-novaves.cz/

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti terénní pečovatelské služby a provozu domu s pečovatelskou službou ve výši 20.000,- Kč.

- Obec Velké Kunětice, https://www.velkekunetice.cz/

Účelová dotace na zajištění činnosti registrované terénní služby a provozu pečovatelské služby ve výši 20.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Velké Kunětice

 

 

DÁRCI v roce 2019 - právnické osoby:

- Obec Písečná - finanční dar ve výši 15.000,- Kč, pro rozvoz obědů, dojíždění ke klientům k poskytování pečovatelské služby.

- Obec Supíkovice - finanční dar ve výši 15.000,- Kč, pro pořízení motorového vozidla, kterým budou zajišťovány terénní sociální služby.

 

 

DÁRCI v roce 2019 - fyzické osoby:

 

ZAJÍČEK Miroslav, od ledna 2018 přispívá měsíčně finanční částkou ve výši 500,- Kč

- FEDÁKOVÁ Eva věnovala finanční dar ve výši 3.000,- Kč

- PIETROWSKI Jaroslav, věnoval finanční dar ve výši 391,- Kč

Ing. ASMAN Tomáš věnoval pro klienty pečovatelské služby materiální dar v celkové hodnotě 10.000,- Kč.

- ODZIOMEK Milan, věnoval finanční dar ve výši 4.000,- Kč

PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 9.577,- Kč

 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří v projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata obdarovali naše osamělé seniory, klienty terénní pečovatelské služby. Tímto osobním přístupem udělali obdarovaným nesmírnou radost a patří jim velký dík!

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2018 přispěli:

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 3.364.100,- Kč      

              

 

Dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

Neinvestiční dotace na provozní náklady o.p.s. ve výši 20.000,- Kč.

Dar ve výši 50.000,- Kč na pořízení auta pro pečovatelskou službu a provozní potřeby domu s pečovatelskou službou.

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti pečovatelské služby ve výši 15.000,- Kč.

Dar ve výši 20.000,- Kč za účelem pořízení motorového vozidla k poskytování pečovatelské služby dle potřebnosti seniorů a osob se zdravotním postižením.

Neinvestiční dotace ve výši 500.000,- Kč, na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.

Investiční dotace ve výši 49.000,- Kč, na úhradu nákladů spojených pořízením užitkového motorového vozidla.

 

 • Obec Velké Kunětice, https://www.velkekunetice.cz/

Účelová dotace na pokrytí provozu pečovatelské služby ve výši 20.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Velké Kunětice

DÁRCI v roce 2018 - fyzické osoby:

JUDr. ŠAVEL Robert, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 3.500,- Kč

- ULÍK Jan věnoval materiální dar v celkové hodnotě 5.000,- Kč

- Ing. ASMAN Tomáš věnoval materiální dar v celkové hodnotě 15.000,- Kč

- ZAJÍČEK Miroslav, od ledna 2018 přispívá měsíčně finanční částkou ve výši 500,- Kč

- FUKALA Jiří, věnoval materiální dar ve výši 400,- Kč.

PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 9.225,60,- Kč

 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří v projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata obdarovali naše osamělé seniory, klienty terénní pečovatelské služby. Tímto osobním přístupem udělali obdarovaným nesmírnou radost a patří jim velký dík!

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2017 přispěli:

 

Podprogram č. 1. účelová dotace ve výši 1.821.600,- Kč

                       dofinancování, dodatek č. 1: 289.500,- Kč

                       dofinancování, dodatek č. 2: 1.763.200,- Kč

    - vratka dofinancování dle dodatku č. 2: - 1.763.200,- Kč

 

Podprogram č. 2. finanční příspěvek ve výši   216.200,- Kč

 

Neinvestiční dotace ve výši 650.000,- Kč, na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.

 

Dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

 • Obec Velké Kunětice, https://www.velkekunetice.cz/   

Účelová dotace na pokrytí provozu pečovatelské služby ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Velké Kunětice

Neinvestiční dotace na provozní náklady o.p.s. ve výši 20.000,- Kč.

Neinvestiční dotace na zajištění činnosti pečovatelské služby ve výši 15.000,- Kč

 

"Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho bylo štědře rozdáváno."

Blaise Pascal

DÁRCI v roce 2017 - fyzické osoby:

- PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 8.887,- Kč

- paní ŠAVELOVÁ Jaroslava věnovala finanční dar ve výši 1.000,- Kč.

- Ing. ASMAN Tomáš věnoval pro klienty pečovateské služby materiální dar v celkové hodnotě 10.000,- Kč.

Při příležitosti Dne matek a Dne otců jsme rozdali všem klientům pečovatelské služby drogistické dárky, které jsme převzali od pana Ing. Asmana. Všechny klienty dárky nesmírně potěšily. Dále pečovatelská služba pere prádlo klientům v druhé polovině května s práškem na praní z materiálního daru. Děkujeme!

- paní SÁDECKÁ Anna věnovala finanční dar ve výši 683,- Kč.

- paní JANOŠŤÁKOVÁ Věra věnovala finanční dar ve výši 282,- Kč.

- paní ŠTŮLOVÁ Stanislava věnovala materiální dar ve výši 999,- Kč a to přístroj pro světelnou terapii BIO-V

- Ing. ASMAN Tomáš věnoval v letošním roce podruhé pro klienty pečovateské služby materiální dar a to drogistické zboží v celkové hodnotě 5.000,- Kč.   

- Světýlko o.p.s., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČO: 282 76 604, zastoupené: Mgr. Alenou Uhde v rámci projektu Obědy pro babičky a dědečky financuje dvěma sociálně slabým seniorům od listopadu tři obědy týdně v hodnotě 70,- Kč i s donáškou v hodnotě 10,- Kč.

 

S velkým potěšením děkujeme Armádě spásy Šumperk, Bc. Františku Lakoménu a Tomáši Procházkovi, Dis. za zprostředkování a předání potravin z národní potravinové sbírky pro naše klienty, kteří jsou sociálně slabí, bez nároku na důchod, s nízkým důchodem či v osobním bankrotu. Sůl, mléko, cukr, mouka, hrách a čočka, rýže, těstoviny a olej byly dne 16.5.2017 s velkou radostí předány všem potřebným lidem. Děkujeme!

 

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří v projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata obdarovali naše osamělé seniory, klienty terénní pečovatelské služby. Tímto osobním přístupem udělali obdarovaným nesmírnou radost a patří jim velký dík!

 

Velké poděkování patří klientce pečovatelské služby a obyvatelce DPS paní Aleně Maxové, jejíž celoživotní láskou je péče o kytičky. Přestože již sama zahradní práce nezvládá, přispívá na nákup kytek k osázení zahrádky pod okny penzionu a dohlíží na výsadbu, se kterou pomáhají obyvatelky domu. Rozkvetlé záhonky potěší oko nejednoho kolemjdoucího. Děkujeme!

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 

Na činnost pečovatelské služby a provoz organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. v roce 2016 přispěli:

 

Podprogram č. 1) finanční příspěvek ve výši 1.524.900,- Kč

 

Podprogram č. 2) finanční příspěvek ve výši    202.400,- Kč

 

Neinvestiční dotace ve výši 750.000,- Kč, která byla použita zejména na dofinancování provozů terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.

 

Dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost organizace ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Supíkovice

Dotace na zajištění činnosti pečovatelské služby ve výši 15.000,- Kč

Neinvestiční dotace na provozní náklady o.p.s. ve výši 10.000,- Kč.

 

 • Obec Velké Kunětice, https://www.velkekunetice.cz/ 

Účelová dotace na zajištění činnosti registrované pečovatelské služby ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek obrázku pro znak obce Velké Kunětice

 

DÁRCI v roce 2016 - fyzické osoby:

- Ing. ASMAN Tomáš věnoval materiální dar v hodnotě 5.000,- Kč.

- PharmDr. TOMAS Drahomír, Lékárna U Divadla, věnoval materiální dar v celkové hodnotě 7.409,- Kč

- Mgr. OSTRÝ Milan věnoval finanční dar ve výši 3.400,- Kč.

 

Pomoci nám může každý, fyzická i právnická osoba. Pokud nám chcete pomoci vy, můžete např.:

 • darovat peněžitý dar (může být i s konkrétní představou využití - na kulturní akci, výlet, materiál na tvoření apod.)
 • věnovat věcný dar,
 • nabídnout svou dobrovolnou práci, pomoc 
 • poskytnout zdarma zboží, materiál, služby.

Za každou z těchto forem pomoci budeme velmi vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý a významný dar.

S přijetím daru je spojeno uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentování jeho jména v propagačních materiálech, výroční zprávě i při mimořádných akcích naší organizace. Za jakoukoliv pomoc předem DĚKUJEME!

 

Kontaktní osoba pro přijímání darů:

Mgr. Štěpánka Beníčková, ředitelka organizace, tel.: 775 200 811, e-mail: reditelka@souziti2005.cz

číslo účtu naší organizace: 35-5927210217/0100, KB a.s.

 

Daňové úlevy v případě darování:

V případě dárcovství si může dárce (tzn. fyzická nebo právnická osoba) použít odečitatelnou položku snižující základ daně (dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst. 8). Daňový odpočet znamená, že dárce, který poskytne dar neziskové organizaci, si může snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část.

Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2.000,- Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru apod.). Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.