SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Kontaktujte nás


Za jakékoliv podněty, nápady i námitky jsme vděčni, protože díky Vašim připomínkám se můžeme posunout ke zlepšení poskytovaných služeb.