SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Organizace dne 13.11.2018 vyhlásila výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu.
 
Název zakázky: "Dodávka motorového vozidla pro pečovatelskou službu v Mikulovicích"
 
Lhůta pro podání nabídek byla ukončena 30.11.2018 ve 13:00 hodin.