SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Organizace dne 11.9.2018 vyhlašuje výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu.
 
Název zakázky: "Dodávka automobilu pro pečovatelskou službu v Mikulovicích"
 
 
 
 
Lhůta pro podání nabídek končí 27.9.2018 ve 12,00 hodin.