SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační schéma společnosti SOUŽITÍ 2005, o.p.s. si můžete prohlédnout v přiloženém souboru:

Organizační schéma 1.7.2022.pdf (132876)

 

S čím Vám mohou jednotliví zaměstnanci například pomoci:

 

Ředitelka, telefon 584 429 143, klapka 260, +420 775 200 811 - statutární zástupce organizace, přijímá žádosti o ubytování v domě s pečovatelskou službou a zajistí formality spojené s ubytováním, zastupuje sociální pracovnici v době její nepřítomnosti a dále vyřizuje poskytování fakultativních služeb jako např. pronájem jídelny DPS, zápůjčku kompenzačních pomůcek a pod. Sjednává pronájem Komunitního centra na Sokolské ulici v Mikulovicích.

Sociální pracovnice (VŠ), telefon 584 429 143, klapka 202, +420 775 200 813 - zajistí pro Vás vstupní formality pečovatelské služby, dohodnutí a rozsah poskytování pečovatelské služby, styk s úřady a pod.

7 pečovatelek - pracovníků v sociálních službách, telefon 584 429 143, klapka 201 - zajistí klientům terénní pečovatelské služby například pomoc při zajištění stravy (donášku obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, nákupy, praní, žehlení), pomoc při osobní hygieně i péči o vlastní osobu i zprostředkování kontaktu se společesnkým prostředím (doprovod k lékaři, vyzvednutí receptu u lékaře i léků v lékárně).

 

Správce bytového fondu - řidič, telefon 584 429 143, klapka 202 - zajistí drobné opravy v domácnosti, malování, přepravu služebním vozidlem k lékaři a pod.

 

Účetní - externí účetní poradce vystavuje faktury a zajišťuje výběr úhrad za poskytování pečovatelské služby i ubytování v domě s pečovatelskou službou.

 

Uklizečka - zajišťuje čistotu, pořádek a desinfekci ve společných prostorech a kancelářích organizace a dále v prostorech Komunitního centra. Pracovnice zajišťuje čistotu, pořádek a desinfekci ve společných prostorech, úklid venkovních prostorů kolem DPS a zajišťuje údržbu zeleně.