SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKCE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 platí:

1. Návštěv v domě s pečovatelskou službou vyplňují před vstupem do domu dotazník.

2. Návštěvy lze uskutečnit i ve venkovních prostorách, zároveň doporučujeme dodržování dvoumetrové vzdálenosti a použití respirátorů!

3. Epidemiologická opatření při organizování společných aktivit seniorů ve společných prostorách DPS i na komunitním centru.

Děkujeme za pochopení. Věříme, že společnými silami se nám podaří mimořádnou situaci zvládnout.

 

Zde můžete sledovat týdenní přehledy připravovaných programů a akcí pro všechny klienty terénní pečovatelské služby. Další podrobnosti Vám poskytne kterýkoliv zaměstnanec organizace telefonicky nebo osobně.

 

Pozvánka na pravidelné aktivity:

Cvičení pro seniory.pdf (81754)

Internet.pdf (77,1 kB)

 

 

Akademie 3. věku, školní rok 2020 - 2021:

Program začíná v úterý 22. září 2020 v 15,30 hodin přednáškou pana Pavla Macháčka "Putování po zaniklých osadách". ŠKOLNÍ ROK 2020_2021.pdf (195,1 kB)

 

Virtuální univerzita 3. věku, zimní semestr 2020 - 2021:

Ve středu 30. září 2020 zahájíme na komunitním centru kurz Rituály evropských královských rodů, který bude otevřen do 31.12.2020

Info pro studenty VU3V ZS 20_21.pdf (125604)