SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKCE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

 

Zde můžete sledovat týdenní přehledy připravovaných programů a akcí pro všechny klienty terénní pečovatelské služby. Další podrobnosti Vám poskytne kterýkoliv zaměstnanec organizace telefonicky nebo osobně.

 

Pozvánka na pravidelné aktivity:

Cvičení pro seniory.pdf (81754)

Internet.pdf (77,1 kB)

 

Akademie 3. věku, školní rok 2022 - 2023:

20. září 2022 byl zahájen na komunitním centru program Akademie 3. věku přednáškou Pavla Macháčka Putování po zaniklých osadách. Více čtěte - komunitní centrum. 

 

Virtuální univerzita 3. věku, letní semestr 2022 - 2023:

8.2.2023 v 10,00 hodin bude zahájen na komunitním centru kurz Pozoruhodný svět hub, který bude ukončen 30.4.2023. 

Pozvánka na LS 2022_2023.pdf (175,4 kB)

 

 

Celostátní soutěž Šikovné ruce našich seniorů

https://www.i60.cz/clanek/detail/30796/sikovne-ruce-nasich-senioru-2022