SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKCE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Zde můžete sledovat týdenní přehledy připravovaných programů a akcí pro všechny klienty terénní pečovatelské služby. Další podrobnosti Vám poskytne kterýkoliv zaměstnanec organizace telefonicky nebo osobně.

 

Pozvánka na pravidelné aktivity:

Cvičení pro seniory.pdf (81754)

Internet.pdf (77,1 kB)

 

8. týden 2019.pdf (144310)

 

Akademie 3. věku, školní rok 2018 - 2019:

program začíná 25. září 2018

Program školního roku 2018_2019.pdf (255144)

 

Virtuální univerzita 3. věku, letní semestr 2018 - 2019:

od 2. února 2019 bude realiozován kurz Klenoty barokního sochařství v Českých zemích

Info pro studenty VU3V LS 18_19.pdf (129043)