SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKCE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

 

Zde můžete sledovat týdenní přehledy připravovaných programů a akcí pro všechny klienty terénní pečovatelské služby. Další podrobnosti Vám poskytne kterýkoliv zaměstnanec organizace telefonicky nebo osobně.

 

Pozvánka na pravidelné aktivity:

Cvičení pro seniory.pdf (81754)

Internet.pdf (77,1 kB)

 

Akademie 3. věku, školní rok 2023 - 2024:

19.9.2023 byl zahájen na komunitním centru program Akademie 3. věku přednáškou Pavla Macháčka. Více čtěte - komunitní centrum. 

 

Virtuální univerzita 3. věku, letní semestr 2023 - 2024:

31.1.2024 v 10,00 hodin byl zahájen na komunitním centru kurz SAntini, který bude ukončen 30.4.2024. Více čtěte - komunitní centrum. 

 

Pochod pro mozek 16.3.2024:

POCHOD PRO MOZEK 2024.pdf (159207)