SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


UŽITEČNÉ ODKAZY

https://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=518

 

Můžeme je při péči o seniory v domácím prostředí potřebovat:

https://www.muzemejepotrebovat.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=hm6R3ZwLbUE

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji: https://kissos-ok-katalog.olkraj.cz/

 

Obec Mikulovice: https://www.mikulovice.cz/ 

Agentura pro sociální začleňování: WWW.socialni-zaclenovani.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV): https://www.mpsv.cz/cs/ 

Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK): https://www.kr-olomoucky.cz/

Unie neziskových organizací (UNO): https://www.uno-ok.cz/

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSSČR): https://www.apsscr.cz/

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS): https://www.caps-os.cz/

Občanské sdružení Moravskoslezský kruh: https://www.pecujdoma.cz/ 

ISOKOR Bohemia s.r.o.: https://www.isokor.cz