SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


KOMUNITNÍ CENTRUM

Přestavbou části mateřské školy v Mikulovicích, na Sokolské ulici č. 472, společnost v roce 2009 dokončila Komunitní centrum. Na přestavbě se podílela Evropská unie, ČR a SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Celkové náklady činily 5.725.477,- Kč. Centrum se nachází v přízemí budovy, je bezbariérové a tvoří jej víceúčelový společenský sál pro 50 osob. Je zde dále zázemí pro personál, učebna s počítači, vybavená kuchynka a sociální zařízení.

N a b í d k a   P R O N Á J M U  s p o l e č e n s k ý ch  p r o s t o r

PRONÁJEM KC - leták.pdf (2,3 MB)

 

SOUŽITÍ 2005, o.p.s. nabízí občanům obce  P R O N Á J E M

Komunitního centra v Mikulovicích, Sokolská 475

k uspořádání:

- hostiny - svatební, smuteční, narozeninové     

- párty

- konferencí

- zájmového setkání

- přátelského setkání

- zasedání

k dispozici:

  • vybavená kuchyňka
  • konferenční zasedací místnost s kapacitou 50 míst
  • toalety

 

Další podrobnosti a podmínky pronájmu vám sdělí ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková,  tel.: 775 200 811, nebo osobně Na Bukovci 1, Mikulovice, PO – PÁ:  7,00-15,30 hod.