SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


A3V předchozí ročníky

AKADEMIE 3. VĚKU 2022 - 2023

Vážení a milí senioři, po dvouleté přestávce jsme rozběhli naši akademii. V úterý 20. září 2022 jsme zahájili 10. ročník Akademie 3. věku v 15,30 hodin na Komunitním centru, ulice Sokolská 475. Všechny lekce, mimo výlet a závěrečnou lekci se opět uskutečnily jednou za měsíc v úterý v obvyklém čase 15,30 – 17,30 hodin. Měli jsme cestopisnou přednášku, lekce tvoření i výlet s panem Pavlem Macháčkem, do lázeňského města Ladek - Zdrój. Zkrátka tohle a mnoho dalšího na proběhlo. Ukončení roku se uskuteční v ÚTERÝ 20.6.2023, což je změna v programu!!!!Těším se na Vaši účast. Mgr. Štěpánka Beníčková

P R O G R A M:    

1. lekce, 20. září 2022, 15,30 – 17,30 hod., ZAHÁJENÍ.  PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH OSADÁCH.

Pavel MACHÁČEK, historik

2. lekce, 18. října 2022, 15,30 – 17,30 hod.,TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Bc. Alice LENEROVÁ, lektorka

3. lekce, 15. listopadu 2022, 15,30 – 17,30 hod., SLUNEČNÍ HODINY

Jožka Šašinka, fotograf

4. lekce, 6. prosince 2022, 15,30 – 17,30 hod., 9.000 kilometrů po Severozápadní Americe

Ing. Jan Prejda, cestovatel

5. lekce, 24. ledna 2023, 9,00 – 11,00 hod., VYHÁNĚNÍ ZIMY

Rafaela DRGÁČOVÁ, hudební lektorka

6. lekce, 21. února 2023, 15,30 – 17,30 hod., PALIATIVNÍ PÉČE A její možnosti

Mgr. Kamila KOCIANOVÁ, sociální pracovnice

7. lekce, 7. března 2023, 15,30 – 17,30 hod.. JARNÍ TVOŘENÍ

Mgr. Lucie POSPÍŠILOVÁ, lektorka

8. lekce, 18. dubna 2023, 15,30 – 17,30 hod., JESENICKO V ARCHIVNÍCH PRAMENECH

Mgr. Kateřina Jurková, archivářka

9. lekce, 16. května 2023, 13,00 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY, VÝLET – lázeňské MĚSTO Lądek-Zdrój

Pavel MACHÁČEK, průvodce

10. lekce, 20. června 2023, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou, ZAKONČENÍ školního roku. Soutěže.  

Mgr. Štěpánka BENÍČKOVÁ

AKADEMIE 3. VĚKU 2020 - 2021 - zrušená

Vzhledem k místnímu aktuálnímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 s okamžitou platností, tzn. od 1.4.2021 do odvolání platí:

1. Omezení návštěv v domě s pečovatelskou službou.

2. Návštěvy lze uskutečnit ve venkovních prostorách, zároveň doporučujeme dodržování dvoumetrové vzdálenosti a použití rtespirátorů.

3. Zrušení všech společných aktivit seniorů ve společných prostorách DPS i na komunitním centru.

Děkujeme za pochopení. Věříme, že společnými silami se nám podaří mimořádnou situaci zvládnout.

Vážení a milí senioři, začíná školní rok 2020 - 2021 !

V úterý 22. září 2010 zahájíme 10. ročník Akademie 3. věku v 15,30 hodin na Komunitním centru, ulice Sokolská 475. Všechny lekce, mimo výlet a závěrečnou lekci se opět uskuteční jednou za měsíc v úterý v obvyklém čase 15,30 – 17,30 hodin. Čeká Vás například přednáška s MUDR. Jiřím Poděbradským, nebude chybět cestopisná přednáška, lekce tvoření, ani výlet s panem Pavlem Macháčkem, do lázeňského města Ladek - Zdrój. Zkrátka tohle a mnoho dalšího na Vás v průběhu roku čeká a já se na Vaši přítomnost těším.

Účast na všech přednáškách není povinná. Přihlášky jsou k dispozici u mne v DPS Na Bukovci 1, Mikulovice i na komunitním centru. V případě zájmu přijďte. Cena pro pokračující účastníky činí 300,- Kč za celý školní rok, tzn. 10 lekcí. Pro nové účastníky zůstává cena 500,- Kč na rok. Bude fajn tohle vyřídit dopředu, abychom se nezdržovali formalitami u první zajímavé lekce. 

Těším se na všechny i na společnou zábavu.

                                                                                         Mgr. Štěpánka Beníčková

P R O G R A M:

1. lekce, 22. září 2020, 15,30 – 17,30 hod. ZAHÁJENÍ.  PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH OSADÁCH.

Pavel MACHÁČEK, historik

2. lekce, 13. října 2020, 15,30 – 17,30 hod. POHYB A VYŠŠÍ VĚK

MUDr. Jiří PODĚBRADSKÝ, lékař a fyzioterapeut

3. lekce, 10. listopadu 2020, 15,30 – 17,30 hod. SLUNEČNÍ HODINY

Jožka Šašinka, fotograf

4. lekce, 1. prosince 2020, 15,30 – 17,30 hod. JESENICKO V ARCHIVNÍCH PRAMENECH

Mgr. Kateřina Jurková, archivářka

5. lekce, 26. ledna 2021, 9,00 – 11,00 hod. VYHÁNĚNÍ ZIMY

Rafaela DRGÁČOVÁ, hudební lektorka

Vyhánění zimy aneb o zimě i lásce
Písně z Německa a Izraele s tematikou zimy a lásky. Ukázky práce s textem, rytmem a poslechem, prvky dramatické výchovy, skupinová kooperace, využití netradičních výukových pomůcek. Společná improvizace s nástroji Orff instrumentáře, hra na citerku a kalimbu.

6. lekce, 16. února 2021, 15,30 – 17,30 hod. PALIATIVNÍ PÉČE A její možnosti

MUDr. Regina Slámová, lékařka

7. lekce, 16. března 2021, 15,30 – 17,30 hod. JARNÍ TVOŘENÍ

Mgr. Lucie POSPÍŠILOVÁ, lektorka

8. lekce, 20. dubna 2021, 15,30 – 17,30 hod. 9.000 kilometrů po Severozápadní Americe

Ing. Jan Prejda, cestovatel

9. lekce, 18. května 2021, 13,00 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY VÝLET – lázeňské MĚSTO ladek - zdrój

Pavel MACHÁČEK, průvodce

10. lekce, 1. června 2021, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou ZAKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec.  

Mgr. Štěpánka BENÍČKOVÁ

 

 

AKADEMIE 3. VĚKU 2019 - 2020 - nedokončená

Milí účastníci A3V,

než začnou prázdniny, ráda bych se s vámi sešla po delší nucené pauze na komunitním centru:

N Á H R A D N Í   L E K C E

30. června 2020, 15,30 – 17,30 hod.

Zábavná geologie

Ing. Roman PAVLÍK, geolog

S pozdravem Štěpánka Beníčková, 1.6.2020

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády karantény na území celého státu a možného ohrožení obyvatel DPS nákazou koronavirem platí do odvolání zrušení všech akcí, aktivit a setkání seniorů.  Je zastaven i provoz komunitního centra.

Nové termíny neuskutečněných lekcí budou dojednány po vládním odvolání zákazu hromadných akcí. Všichni studenti budou včas informováni.

Děkujeme za pochopení. Věříme, že společnými silami se nám podaří mimořádnou situaci zvládnout. 16.3.2020

Vážení a milí senioři, začíná školní rok 2019/2020 !

V úterý 17. září 2019 zahájíme 9. ročník Akademie 3. věku v 15,30 hodin na Komunitním centru, ulice Sokolská 475. Všechny lekce, mimo výlet a závěrečnou lekci se opět uskuteční jednou za měsíc v úterý v obvyklém čase 15,30 – 17,30 hodin. Čeká Vás například přednáška s MUDR. Renatou Tálskou, Animoterapie s ukázkou canisterapie s paní Michaelou Vrbovou a její labradorkou nebo také péče o pleť s MUDr. Ladou Slováčkovou. Nebude chybět cestopisná přednáška, ani výlet s panem Pavlem Macháčkem, tentokrát do města Ladek - Zdrój. Zkrátka tohle a mnoho dalšího na Vás v průběhu roku čeká a já se na Vaši přítomnost těším.

Účast na všech přednáškách není povinná. Přihlášky jsou k dispozici u mne v DPS Na Bukovci 1, Mikulovice i na komunitním centru. V případě zájmu přijďte. Cena 500,- Kč za celý školní rok, tzn. 10 lekcí, zůstává. Bude fajn tohle vyřídit dopředu, abychom se nezdržovali formalitami u první zajímavé lekce. 

Těším se na všechny i na společnou zábavu.

                                                                                         Mgr. Štěpánka Beníčková

Přihláška účastníka A3V 2019_2020.pdf (189127)

ŠKOLNÍ ROK 2019_2020.pdf (197,1 kB)

PROGRAM akademie 3. věku – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

17. září 2019, 15,30 – 17,30 hod.

DIABETES MELLITUS – prevence, příznaky a léčba.

MUDR. Renata TÁLSKÁ, lékařka, diabetolog

2. lekce                                                                      

22. října 2019, 15,30 – 17,30 hod.

léčivá síla zvířat – ANIMOTERAPIE

Michaela VRBOVÁ, canisterapeutka

3. lekce

12. listopadu 2019, 15,30 – 17,30 hod.

vánoční dekorace

Mgr. Štěpánka BENÍČKOVÁ

4. lekce

3. prosince 2019, 15,30 – 17,30 hod.

péče o pleť

MUDr. Lada SLOVÁČKOVÁ, lékařka, tibetská a altajská medicína, kosmetika TianDe

5. lekce

21. ledna 2020, 9,00 – 11,00 hod.

Empedokles aneb Čtyři živly v hudbě, písni a říkadlech                                                                    

Rafaela DRGÁČOVÁ, učitelka hudby – muzikoterapeutka   

6. lekce

18. února 2020, 15,30 – 17,30 hod.

Ostrov madeira a jeho krásy

Josef ŠAŠINKA, cestovatel

7. lekce - v uvedeném termínu se nekoná

17. března 2020, 15,30 – 17,30 hod.

Zábavná geologie

Ing. Roman PAVLÍK, geolog

8. lekce - v uvedeném termínu se nekoná

21. dubna 2020, 15,30 – 17,30 hod.

POHYB A VYŠŠÍ VĚK

PhDr. Radana PODĚBRADSKÁ, PhD., fyzioterapeutka

9. lekce

19. května 2020, 13,00 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY - v uvedeném termínu se nekoná 

VÝLET - Lázeňské MĚSTO LADEK - ZDRÓJ

Pavel MACHÁČEK, průvodce

10. lekce

2. června 2020, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou - v uvedeném termínu se nekoná 

závěr školního roku. Soutěže, hudba, tanec.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

N Á H R A D N Í   L E K C E

30. června 2020, 15,30 – 17,30 hod.

Zábavná geologie

Ing. Roman PAVLÍK, geolog

 

AKADEMIE 3. VĚKU 2018/2019

Pořadatel akademie 3. věku SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přispívá od roku 2011 lidem 55+ z obce Mikulovice a okolních obcí k udržení tělesného i duševního zdraví, ale také ke zlepšení společenského života v obci a k soudržnosti jejích obyvatel. V rámci akademie 3. věku jsou pořádány přednášky, cvičení pro seniory, ruční práce a výlety. Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, a zabývat se obory, na které nebyl dosud čas.

PROGRAM akademie 3. věku – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

25. září 2018, 15,30 – 17,30 hod.

ZAHÁJENÍ školního roku. ZLATOHORSKÁ HISTORIE, ZLATOHORSKÁ GARDA.

Josef ŠMOLDAS, historik, spisovatel

2. lekce  POZOR ZMĚNA, vezměte si pohodlné oblečení na cvičení                                                            

23. října 2018, 15,30 – 17,30 hod.

CVIČENÍ PRO SENIORY

Zdenka Riegelová, cvičitelka

3. lekce

20. listopadu 2018, 15,30 – 17,30 hod.

DRAHÉ KAMENY V PROMĚNÁCH STOLETÍ

Jan Rolenc, mineralog                                                              

4. lekce

4. prosince, 15,30 – 17,30 hod.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

Bc. Zdeňka MACHÁČKOVÁ, lektorka

5. lekce

15. ledna 2019, 15,30 – 17,30 hod.

VÁŽKY JESENICKA

Lukáš KONEČNÝ, vedoucí spolku LACERTA

6. lekce

12. února 2019, 15,30 – 17,30 hod.

PRVNÍ POMOC PŘI BOLESTECH A PREVENCE BOLESTI - kdy a co použít – akupunktura, akupresura, baňky, masáže, oleje a bylinky, horké polštáře, lávové kameny, ušní svíce

David KOUKAL, lektor, masér, terapeut

7. lekce

12. března 2019, 15,30 – 17,30 hod.

AUSTRÁLIE

MUDr. Roman VRBKA, lékař a cestovatel

8. lekce POZOR ZMĚNA, tato lekce se uskuteční 17.9.2019

9. dubna 2019, 15,30 – 17,30 hod.

DIABETES MELLITUS – PREVENCE, PŘÍZNAKY A LÉČBA

MUDr. Renata Tálská, lékařka, diabetolog

9. lekce

14. května 2019, 13,30 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY

VÝLET - HISTORICKÉ MĚSTO Otmuchow s překvapením

Pavel MACHÁČEK, historik, průvodce

10. lekce

4. června 2019, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou

UKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec, grilování.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

AKADEMIE 3. VĚKU 2017 / 2018

Pořadatel akademie 3. věku SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přispívá od roku 2011 lidem 55+ z obce Mikulovice a okolních obcí k udržení tělesného i duševního zdraví, ale také ke zlepšení společenského života v obci a k soudržnosti jejích obyvatel. V rámci akademie 3. věku jsou pořádány přednášky, cvičení pro seniory, ruční práce a výlety. Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, a zabývat se obory, na které nebyl dosud čas.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

19. září, 15,30 – 17,30 hod.

ZAHÁJENÍ školního roku. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Mgr. Štěpánka BENÍČKOVÁ   

2. lekce                                                                      

3. října, 15,30 – 17,30 hod.

POSTŘEHY ODJINUD ... Z IRSKA

Petr VOLDÁN, redaktor České televize a Českého rozhlasu

Jeden z nejčastějších autorů pořadu "Postřehy odjinud"  - Petr Voldán - je novinář se zkušeností 26  let práce v rozhlase, trojnásobného stálého zahraničního zpravodaje (Moskva, Londýn a znovu Moskva) a reportéra - zpravodaje z Afghánistánu, Pobaltí, Číny, Finska, Irska, Tádžikistánu, Mongolska a dalších zemí a také z mnohaleté práce v EP v Bruselu.

Natočil dosud jako autor a průvodce série televizních fejetonů "Postřehy odjinud" ze Skotska, Irska, Finska, Walesu a Jižní Koreje. Nejnověji pak na podzim roku 2016 natáčel se štábem České televize Ostrava na Maltě, kde bylo připraveno 13 témat o zajímavostech ostrovního státu - ČT je vysílala v premiéře od května tohoto roku.

V besedě se účastníci dověděli nejen zajímavosti o specifice rozhlasové i televizní žurnalistiky, práci zahraničního zpravodaje rozhlasu a zákulisí natáčení televizních cestopisných dokumentů. Petr Voldán se za své dlouholeté novinářské kariéry setkal s řadou zajímavých osobností nejen z evropské politiky, ale i kosmonautiky, umění i sportu. Účastníci besedy tak například viděli i unikátní loutku Hurvínka, kterého kdysi věnoval Josef Skupa ruské překladatelce her s Hurvínkem a Spejblem paní Popovové v Moskvě a který se nakonec pozoruhodnými cestami osudu dostal až zpět do Prahy.

Beseda byla věnována především Irsku a podkladem k ní byla série televizních fejetonů seriálu z dílny ČT Ostrava "Postřehy odjinud" - konkrétně čtrnáct epizod "Irsko očima Petra Voldána". Zaplněný sál sledoval okolnosti stavby Titaniku v docích v Belfastu, poznal detailněji zákulisí vášně Irů pro koně, psí plemena jako je vlkodav nebo Irský setr, došlo i na pověstnou "whiskey" a její odlišnosti od whisky ze Skotska. Nevšední pohledy přinesly ukázky z epizod o kouzlu kamenů, přírody, ale i kuchyně Irů. Zazněla i podmanivá irská hudba, hlavně v epizodě o "bodhránu" - tradičním irském bubínku...

Petr Voldán zodpověděl i množství dotazů zvídavých účastníků podvečerní besedy, které se týkaly života na Irském ostrově, rozděleném na Severní Irsko jako součást Velké Británie a Irskou republiku.

V roce 2001 získala série "Irsko očima Petra Voldána" Výroční cenu "The Wild Geese Award". Ocenění se uděluje za přínos k propagaci Irska v naší zemi a za „prohlubování přátelství“ mezi oběma národy. Porota ocenila především pestrost výběru a zpracování jednotlivých témat dokumentárního cyklu, který podle ní plasticky představil Irsko v mnoha rovinách života a současně vyzdvihla přínos spolupráce v oblasti umění, kultury, obchodu i společenského života mezi takovými malými zeměmi, jakými jsou Irská a Česká republika. Toto ocenění získal mimo jiné v roce 1999 prezident Václav Havel.

3. lekce

7. listopadu, 9,00 - 11,00 hod.

KAREL DITTERS Z DITTERSDORFU JAKO PŘEDSTAVITEL KLASICISMU

Rafaela DRGÁČOVÁ, lektorka hudby                                                               

4. lekce

12. prosince, 15,30 – 17,30 hod.

BESEDA SE SPISOVATELEM

Sotiris JOANIDIS, spisovatel z Rejvízu

5. lekce

9. ledna 2018, 15,30 – 17,30 hod.

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

Jana HORÁKOVÁ, cvičitelka

6. lekce

6. února, 15,30 – 17,30 hod., Základní škola v Mikulovicích

INTERAKTIVNÍ TABULE ... PODRUHÉ

Mgr. Marta OSTRÁ, učitelka v.v.

7. lekce

6. března, 15,30 – 17,30 hod.

METABOLICKÉ A ENDOKRINOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ A VĚK

MUDr. Lada SLOVÁČKOVÁ, lékařka

8. lekce

10. dubna, 15,30 – 17,30 hod.

OBOJŽIVELNÍCI JESENICKA

Lukáš KONEČNÝ, vedoucí spolku LACERTA

9. lekce

15. května, 13,30 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY, 

sraz od 13,00 hodin u Sokolovny 

kdo nepojede - nahlásí p. Beníčkové neúčast

VÝLET - HISTORICKÉ MĚSTO PRUDNIK

Pavel MACHÁČEK, historik, průvodce

10. lekce

13. června, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou (jídelna, zahrada)

UKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec, grilování.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

Cena 500,- Kč/osobu za celý školní rok, tzn. za 10 lekcí.

 

AKADEMIE 3. VĚKU 2016 / 2017

Pořadatel akademie 3. věku SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přispívá od roku 2011 lidem 55+ z obce Mikulovice a okolních obcí k udržení tělesného i duševního zdraví, ale také ke zlepšení společenského života v obci a k soudržnosti jejích obyvatel. V rámci akademie 3. věku jsou pořádány přednášky, cvičení pro seniory, ruční práce a výlety. Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, a zabývat se obory, na které nebyl dosud čas. PROGRAM AKADEMIE 3. VĚKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

20. září, 15,30 – 17,30 hod.

CESTA ZRNKA KÁVY Z PLANTÁŽE K VÁM NA STŮL, baristika s ochutnávkou

Bc. Jan KURUC    

2. lekce                                                                      

18. října, 9,00 - 11,00 hod.

HALÓ, PANE MALÍŘI ANEB ČÍM KRESLÍ HUDBA, aktivizační hudební dílna

Rafaela DRGÁČOVÁ       

3. lekce

23. listopadu, 15,30 – 17,30 hod. (pozor STŘEDA)

GYNEKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA SENIORŮ

MUDr. Antonín KOŘENEK, Ph.D.                                                                

4. lekce

13. prosince, 15,30 – 17,30 hod. - Základní škola v Mikulovicích

INTERAKTIVNÍ PROCHÁZKA DĚJINAMI

Mgr. Marta OSTRÁ

5. lekce

17. ledna 2016, 15,30 – 17,30 hod.

PILATES PRO SENIORY, cvičení

Renata PLEVOVÁ

6. lekce

14. února, 15,30 – 17,30 hod.

OMÁN, KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI

Ing. Martina FAFÍLKOVÁ

7. lekce

14. března, 15,30 – 17,30 hod.

NEBOJTE SE MINERALOGIE

Mgr. Milan OSTRÝ

8. lekce

11. dubna, 15,30 – 17,30 hod.

JAK UDRŽET VITALITU ZDRAVOU STRAVOU

Robert KAUTZ

9. lekce

16. května, 14,00 – 17,30 hod.

VÝLET - HISTORICKÉ MĚSTO PACZKOW

Pavel MACHÁČEK

10. lekce

13. června, 14,30 – 17,30 hod., dům s pečovatelskou službou

UKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec, grilování.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

Cena 500,- Kč/osobu za celý školní rok, tzn. za 10 lekcí.

 

AKADEMIE 3. VĚKU  2015 / 2016

Pořadatel akademie 3. věku SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přispívá od roku 2011 lidem 55+ z obce Mikulovice a okolních obcí k udržení tělesného i duševního zdraví, ale také ke zlepšení společenského života v obci a k soudržnosti jejích obyvatel. V rámci akademie 3. věku jsou pořádány přednášky, cvičení pro seniory, ruční práce a výlety. Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, a zabývat se obory, na které nebyl dosud čas.

PROGRAM AKADEMIE 3. VĚKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

22. září, 15,30 – 17,30 hod.

INDONÉSIE – cestopis, Ing. Martina Fafílková

2. lekce                                                                      

20. října, 9,00 - 11,00 hod.

EMOCE V HUDBĚ, Rafaela Drgáčová          

3. lekce

24. listopadu, 16,00 – 17,30 hod.

MINERALOGIE, GEOLOGIE v okolí Mikulovic, Mgr. Milan Ostrý   

4. lekce

8. prosince, 15,30 – 17,30 hod.

AKTIVNÍ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – cvičení, Mgr. Štěpánka Beníčková   

5. lekce

19. ledna 2016, 15,30 – 17,30 hod.

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY, Zdenka Riegelová

6. lekce

16. února, 15,30 – 17,30 hod.

HOMEOPATIE PRO SENIORY, Mgr. Ivana Tomasová   

7. lekce

15. března, 15,30 – 17,30 hod.

PÉČE O CHRUP, MUDr. Marie Kolčavová

8. lekce

19. dubna, 15,30 – 17,30 hod.

HISTORIE GLUCHOLAZ, Pavel Macháček

9. lekce

17. května, 14,30 – 17,30 hod.

VÝLET - GLUCHOLAZY, lázeňské město, Pavel Macháček

10. lekce

14. června, 14,30 – 17,30 hod.

UKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec, grilování.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

   Cena 500,- Kč/osobu za celý školní rok, tzn. za 10 lekcí.