SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


FORMULÁŘE

K zahájení poskytování terénní pečovatelské služby:

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PS.pdf (158264)

 

Můžete si vytisknout informační leták o pečovatelské službě:

leták pečovatelské služby - skládaný.pdf (237,2 kB)

 

K zařazení do pořadníku žadatelů o umístění v domě s pečovatelskou službou:

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DPS.pdf (141126)

 

Vyplněné žádosti, lékařem potvrzené a žadatelem podepsané, lze předat ředitelce organizace osobně na adrese SOUŽITÍ 2005, o.p.s. nebo zaslat poštovní zásilkou.

 

Můžete si vytisknout informační leták o domu s pečovatelskou službou:

Leták DPS - skládaný.pdf (542448)