SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


NAPSALI NÁM

Vážená paní ředitelko,

Ráda bych vyslovila poděkování za práci, kterou v domově  „Soužití“ v Mikulovicích vykonáváte. Celý kolektiv pracovníků se o klienty příkladně stará a všichni dobře víme jak je tato práce obtížná nejen fyzicky, ale především psychicky. Vždyť potřeby starých lidí skloubit s jejich psychickými problémy je velmi náročné. Ráda bych vyzvedla práci paní Michaely Vysloužilové, která se stará o mého otce Ing. Jana Jecha. Výsledkem její práce je to, že otec žije spokojeně, v domově se mu velmi líbí a celá naše rodina je velmi spokojena, jak je o něj, postaráno. Po jeho dlouhodobém pobytu v cizině našel u vás v domově útočiště, kde spokojeně tráví své stáří. Věřte, že máme možnost srovnávat úroveň podobných zařízení jak v naší republice, tak i v cizině. Při tomto srovnávání zařízení, které vedete je jedno z nejlepších. Byla bych velmi ráda, kdyby se vám i do budoucna dařilo tak dobře vést jako doposud.

V Lipové – Lázních 28.2.2013                                                      Ing. Marie Bubíková

 

 

Není lepší ocenění naší práce než upřímná pochvala. Jsme skutečně moc rádi, že naše snaha o pozitivní prostředí v domě s pečovatelskou službou a přístup zaměstnanců k seniorům je vidět. Děkujeme za milá slova.