SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ORDINACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

Díky finančnímu příspěvku firmy CAMPA-NET a.s. bylo v roce 2011 pořízeno a vybaveno základními pomůckami zázemí pro ordinování praktického lékaře, který za méně mobilními klienty pečovatelské služby dojíždí do našeho zařízení. Ve stanovených časových intervalech se věnuje neakutním případům, což klienti pečovatelské služby se zhoršenou sebeobsluhou velmi oceňují.

Klienti mohou na lékaře čekat v nově vybavené čekárně. Toto posezení zároveň slouží mimo ordinační dobu ke každodennímu společnému posezení klientů v přízemí domu.