SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


PRANÍ

K pomoci při zajištění chodu domácnosti klientů a praní prádla slouží čtyři pračky, umístěné v prádelně.