SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


INTERNET

Pro klienty pečovatelské služby je v jídelně DPS k dispozici počítač, tiskárna a připojení na internet zcela zdarma. Klienti využívají počítač na prohlížení fotografií ze společných akcí, na hraní karet, ale i na posílání mailů svým rodinným příslušníkům. Také se zde naši klienti mohou přihlásit na svůj účet Virtuální univerzity 3. věku a plnit si své studijní povinnosti. Od roku 2014 je totiž naše organizace konzultačním střediskem VU3V České zemědělské univerzity v Praze.