SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


PĚVECKÝ SBOR

Naše organizace poskytuje pro pěvecký sbor Trvalky zázemí ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou, kde má dvakrát v týdnu pravidelné pěvecké zkoušky a také zajišťuje jednotný vzhled zpěvaček při vystoupeních.