SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Zpívání dětí

18.12.2009 12:59

Dne 21.12.2009 v 11, hodin nám přijdou zazpívat děti ze ZŠ Mikulovice, jako každoročně je to pásmo koled a písniček o zimě.

—————

Zpět