SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Uvolnění ze zaměstnání.

23.11.2010 06:26

Pan Šimík, správce budovy, byl od 19.11.2010 uvolněn ze zaměstnání k výkonu funkce místostarosty obce Mikulovice. Kolegyně mu přejí hodně pracovních úspěchů.

—————

Zpět