SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Sociální pracovnice.

04.08.2010 10:06

Do kolektivu zaměstnanců poskytovatele pečovatelské služby byla přijata dne 1.7.2010 nová sociální pracovnice Bc. Zdeňka Macháčková, která je k dispozici klientům sociální služby po celou pracovní dobu.

—————

Zpět