SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Poděkování

03.01.2010 10:32

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem našim sponzorům. Naše poděkování patří obcím Mikulovice, Hradec - Nová Ves ,Supíkovice a Písečná za stálou pomoc při naší činnosti.

Jiří Rozsypal

—————

Zpět