SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Pečovatelka v terénu.

04.10.2010 06:28

Vzhledem k rostoucím požadavkům na poskytování pečovatelské služby klientům, žijícím mimo Vilu Kristýna a díky vyřízení finanční dotace z Úřadu práce v Olomouci na podpořené pracovní místo byla od 1.10.2010 přijata pro výkon terénní pečovatelské služby paní Michaela Vysloužilová.

—————

Zpět