SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Jmenování ředitelky.

03.06.2010 21:28

Dne 1.6.2010 jmenovala předsedkyně správní rady SOUŽITÍ 2005, o.p.s., paní Věra Kocianová, do funkce ředitelky SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mgr. Štěpánku Beníčkovou.  

—————

Zpět