SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Integrovaný informační systém

16.12.2009 20:05

Projekt INTERREG III.A ČR-PR  zaznamenal velký zájem a velkou návštěvnost. Pokusíme se ho zmodernizovat a opět zpřístupnit, abychom umožnili vyhledávání různých služeb na Jesenicku a v okolí Prudniku se kterým spolupracujeme.

—————

Zpět