SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Informace

02.04.2010 07:33

Správní rada obecně prospěšné společnosti SOUŽITÍ 2005, o.p.s. dne 30.3.2010 pověřila od 1.4.2010 pana Jiřího Šimíka,vedením obecné prospěšné společnosti SOUŽITÍ 2005,o.p.s.do doby jmenování nového ředitele obecné prospěšné společnosti.

—————

Zpět