SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Informace pro návštěvníky

08.12.2009 07:48


Otevření Komunitního Centra proběhlo 4.prosince celé centrum stálo 5,7 milionu Kč je hrazeno z prostředků EU,ČR a Soužití 2005


 


 

 

 

—————

Zpět