SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Vítáme Vás na stránkách organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

 

Vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 žádáme návštěvy, aby VŠICHNI (obyvatel i návštěva) používali po celou dobu styku RESPIRÁTOR FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

D e s a t e r o    p r o    n á v š t ě v y

  1. Po dobu výskytu onemocnění preferujte venkovní procházky se svými blízkými, pokud nemají příznaky onemocnění.
  2. Při vstupu do zařízení vyplňte a podepište čestné prohlášení o svém aktuálním zdravotním stavu.
  3. Pokud máme certifikát o provedeném očkování, uveďte datum do prohlášení.
  4. Pokud máte test na koronavirus s negativním výsledkem, uveďte to do prohlášení.
  5. Pokud jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID 19, uveďte to do prohlášení.
  6. Po celou dobu návštěvy v bytě klienta mějte na obličeji respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Vyhněte se konzumaci pokrmů a nápojů.
  7. Dodržujte prosím pokyny personálu a další hygienická opatření – dezinfekci rukou a 2 metrové rozestupy.
  8. Každé zařízení stanovuje systém návštěv. Pro případné další informace můžete volat 775 200 811.
  9. Mějte na paměti, že dodržováním pravidel chráníte sebe, svého blízkého a ostatní seniory v domě.
  10. Buďte prosím ohleduplní a zodpovědní.

Děkujeme za pochopení. Věříme, že společnými silami se nám podaří aktuální situaci a podmínky zvládnout.

Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2005 jako nestátní nezisková organizace s posláním poskytovat sociální služby na území obce Mikulovice. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

V roce 2006 začala společnost rozšiřovat své působení do okolních obcí mikroregionu Zlatohorsko, mimo město Zlaté Hory, které má samostatné sociální služby. Společnost má v současné době k dispozici centrum sociálních služeb v Mikulovicích ve Vile Kristýna, Na Bukovci 1. Zde poskytuje nájemní bydlení v 50 bytových jednotkách s vlastním sociálním zařízením a terénní pečovatelskou službu.

Přestavbou části mateřské školy v Mikulovicích, na Sokolské ulici č. 472, společnost v roce 2009 dokončila Komunitní centrum. Na přestavbě se podílela Evropská unie, ČR a SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Celkové náklady činily 5.725.477,- Kč. Centrum je bezbariérové. Je zde zázemí pro personál, zasedací místnost pro cca 50 osob, učebna s počítači, dále vybavená kuchyně i sociální zařízení. 

V současné době organizace poskytuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, terénní pečovatelskou službu, na území obce Mikulovice (Kolnovice, Široký Brod, Terezín), Hradec - Nová Ves, Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice.

Ocenění Spolehlivá firma

 

Certifikát - spolehlivá firma 2020.pdf (153895)

Certifikát - spolehlivá firma 2019.pdf (200549)

Certifikát - spolehlivá firma 2018.pdf (62424)

Certifikát - spolehlivá firma 2017.pdf (88212)

Certifikát - spolehlivá firma 2016.pdf (112921)

Certifikát - spolehlivá firma 2015.pdf (114113)

Certifikát - spolehlivá firma 2014.pdf (115809)

Certifikát - spolehlivá firma 2013.pdf (960,9 kB)

Certifikát - spolehlivá firma 2012.pdf (1 014,2 kB)

Certifikát -  spolehlivá firma.jpg (246,7 kB)

 

Logo naší organizace: