SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Vítáme Vás na stránkách organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

PF 2023 50 nejkrásnějších obrázků ke stažení zdarma Vánoční pohoda.cz

Pod stromečkem dárků dosti,

kapra, co má málo kostí,

na Silvestra dobrý mok

a pak šťastný zdravý nový rok!!!

přeje

klientům domu s pečovatelskou službou

a jejich rodinám

kolektiv pracovníků

pečovatelské služby v Mikulovicích

 

 

 

V případě výskytu onemocnění COVID-19 či jiných respiračních onemocnění žádáme návštěvy, aby VŠICHNI (obyvatel i návštěva) používali po celou dobu styku ochranu úst a nosu.

I n f o r m a c e    p r o    n á v š t ě v y

  1. Po dobu výskytu onemocnění preferujte venkovní procházky se svými blízkými.
  2. Dodržujte prosím pokyny personálu a další hygienická opatření – např. dezinfekci rukou.
  3. Mějte na paměti, že dodržováním pravidel chráníte sebe, svého blízkého a ostatní seniory v domě.
  4. Buďte prosím ohleduplní a zodpovědní.

Děkujeme za pochopení.

 

Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2005 jako nestátní nezisková organizace s posláním poskytovat sociální služby na území obce Mikulovice. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

V roce 2006 začala společnost rozšiřovat své působení do okolních obcí mikroregionu Zlatohorsko, mimo město Zlaté Hory, které má samostatné sociální služby. Společnost má v současné době k dispozici centrum sociálních služeb v Mikulovicích ve Vile Kristýna, Na Bukovci 1. Zde poskytuje nájemní bydlení v 50 bytových jednotkách s vlastním sociálním zařízením a terénní pečovatelskou službu.

Přestavbou části mateřské školy v Mikulovicích, na Sokolské ulici č. 472, společnost v roce 2009 dokončila Komunitní centrum. Na přestavbě se podílela Evropská unie, ČR a SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Celkové náklady činily 5.725.477,- Kč. Centrum je bezbariérové. Je zde zázemí pro personál, zasedací místnost pro cca 50 osob, učebna s počítači, dále vybavená kuchyně i sociální zařízení. 

V současné době organizace poskytuje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, terénní pečovatelskou službu, na území obce Mikulovice (Kolnovice, Široký Brod, Terezín), Hradec - Nová Ves, Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice.

 

 

Logo naší organizace: