SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Výměna pečovatelek

18.12.2013 13:48

Od ledna 2014 dochází v pečovatelské službě ke změně. Na rozvoz obědů a službu v terénu nastoupí paní Šárka Abrlová, paní Ludmila Plášková z terénu bude od ledna pečovatelkou v domě s pečovatelskou službou a naše nejmladší pečovatelka paní Simona Škrabanová odchází na mateřskou dovolenou. Všem třem přejeme, ať se jim na jejich nových pozicích daří!

—————

Zpět