SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Veselé Velikonoce

20.04.2011 21:50

Všichni klienti i zaměstnanci organizace přejí čtenářům našich internetových stránek příjemné prožití svátků jara! Veselé Velikonoce!

—————

Zpět