SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


Šťastné a veselé...

23.12.2010 17:25

Klientům pečovatelské služby i ostatním obyvatelům DPS, sponzorům i dodavatelům a jejich rodinám přejí všichni zaměstnanci SOUŽITÍ 2005, o.p.s., šťastné a veselé vánoční svátky plné pohody a dobré nálady a do nového roku 2011 pevné zdraví.

—————

Zpět