SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ZDRAVÝ SENIOR VE ZDRAVÉM TĚLE

SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice se partnerskou organizací Univerzitou třetího věku M. Bilwin v Glucholazech uskutečnilo pro seniory ve školním roce 2014/2015 projekt „Zdravý senior ve zdravém těle“. Setkání se uskutečnila v prostorách Komunitního centra v Mikulovicích, Sokolská 475. 

Projekt „Zdravý senior ve zdravém těle“ č. CZ.3.22/3.3.07/14.04358 byl spolufinancován z  Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR-PR Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Projekt začal v úterý 16.9.2014 v 15,30 hodin na Komunitním centru. Přehled všech akcí, přednášek a aktivizačních lekcí je uveden v programu.

1. lekce:

Na první lekci v novém školním roce se sešli všichni přihlášení čeští senioři v úterý dne 16.9.2014. Ředitelka  organizace Mgr. Štěpánka Beníčková přivítala Mgr. Janu Vojkovskou, která přišla s přednáškou na téma prevence cévních onemocnění. Seniory seznámila s faktory různých cévních onemocnění a zdůraznila ovlivnitelné rizikové faktory, čímž seniory motivovala k zdravému životnímu stylu a případnému zanechání zlozvyků. Měla také připraveny různé letáčky, které si senioři odnesli domů

2. lekce:

Společná lekce polských a českých seniorů se uskutečnila v úterý dne 7.10.2014 v domě s pečovatelskou službou, jelikož byla na programu lekce cvičení na venkovních strojích, umístěných na zahradě DPS. Ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková a ujala úvodního slova a přivítala všechny účastníky, pana starostu Jiřího Šimíka, zastupitelku obce paní Věru Kocianovou a další hosty. Překladu se ujal Ing. Tadeusz Kuchejda. Ředitelka všechny obeznámila s celoroční aktivitou i programem a poté požádala všechny přítomné o přesun na zahradu. Slavnostního projevu a přestřihnutí pásky se ujal pan starosta. Slavnostní akt doplnil svým vystoupením ženský pěvecký sbor. Poté již mohla začít samotná lekce a slovo bylo předáno Mgr. Soni Kalafatičové, která nejprve prezentovala teoretickou část na téma osteoporóza, artróza, hypomobilita apod. a také seznámila seniory s venkovními stroji, aby věděli, které svaly se cvičením zapojí. Seniory obeznámila s návodem jak cvičit, kdy cvičit, v čem cvičit a kdy necvičit. V druhé polovině lekce došlo na praktická cvičení. Nejprve se senioři na zahradě rozešli k jednotlivým strojům, aby si je "ošahali" a poté se všichni přemístili vždy k jednomu a lektorka je již konkrétně cvičením na stroji provedla. V zahradě jsou umístěny stroje - volant, kormidlo, twist, šlapadlo a váha, které budou sloužit nejenom seniorům z akademie 3. věku, ale i klientům pečovatelské služby a dalším seniorům z obce, kteří si cvičením na venkovních strojích chtějí celoročně upevňovat své zdraví.

3. lekce:

Na třetí lekci prevence dušeního zdraví srdečně přivítala v úterý dne 25.11.2014 ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková pana primáře MUDr. Jaroslava Novotného, který působí v Priessnizových léčebných lázních v Jeseníku. MUDr. Novotný ve své přednášce postupně seznámil seniory s fyziologickými a patofyziologickými změnami ve stáří, přičemž svou prezentaci doplňoval o zkušenosti ze své praxe. K zevním faktorům, ovlivňujícím stárnutí patří mimo jiné i aktivita seniorů, proto kladl všem účastníkům akademie na srdce, aby nepolevovali ve svém zájmu o sebevzdělávání a koníčky, které je udržují v aktivitě.

4. lekce:

Čeští a polští senioři byli v pohodlném oblečení připraveni v úterý dne 2.12.2014 na čtvrtou lekci jógy, pod vedením lektorky paní Karly Baďurové. Po krátkém úvodním vystoupení pěveckého sboru již ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková předala slovo lektorce a překladateli Ing. Tadeuszi Kuchejdovi. Lekce probíhala velmi aktivně. Lektorka teorii cvičení jógy pro seniory ihned prokládala konkrétním cvičením. Senioři převážně cvičili v sedu na židlích při použití jogínských pomůcek owerballu a yoga opasku. Lektorka také předvedla cvičení na podložce v lehu. Seznámila seniory se základními ásány (jógovými polohami) a prací s dechem.

5. lekce:

Na páté lekci zdravá lékárna přivítala ředitelka organizace MUDr. Helenu Kučerovou, která si připravila pro naše seniory prezentaci o interakci léků a potravy a dále o přírodní lékárně. Všichni účastníci bedlivě poslouchali, kdy dochází k interakci léků a jak se v těle projevuje. Slyšeli také, jak může tělo reagovat v kombinaci s určitými druhy léků při konzumaci např. mléčných výrobků, kávy nebo čaje. Také si vyslechli, jakou flóru lze využít v lékařství, s jakým účinkem a na jakou kombinaci s léky je třeba dát pozor, neboť se účinek léků mění. Ve druhé prezentaci paní doktorka velmi poutavě ukázala množství rostlin, které mají v lidovém léčitelství velké uplatnění. Na konci přednášky došlo i na dotazy seniorů, na které paní doktorka odpověděla.

6. lekce:

Aktivizační šestá lekce byla opět pro seniory z Mikulovic a Glucholaz ve znamení sportu. Posilovací cvičení pro naše seniory si připravila lektora Zdena Riegelová, která ve své dvouhodinovce využila všechny cvičební pomůcky, zakoupení díky projektu spolufinancovanému Euroregionem Praděd. Po úvodním vystoupení pěveckého sboru a představení lektorky i překladatele již začalo samotné cvičení. Lektorka začala cvičením s ježkem a senioři na různé variace procvičili svá chodidla. Poté pokračovali cvičením s gumou. V sedě protahovali ramena, ruce, trup i nohy. Cvičení vůbec nebylo jednoduché, ale všichni účastníci sledovali lektorku a poctivě cvičili podle ní. Dále pokračovali posilováním s podporou židle. A následovaly cviky s kroužkem, kdy senioři procvičovali prsty, dlaně a zápěstí. Další série cvičení následovala s pomocí overballu. Senioři si v sedě opět posílili ruce, trup i nohy. Lektorka připravila pro účastníky i cvičení s páskem a protáhla si se seniory dolní partie těla. Na závěr provedla cvičení smíchu a relaxaci. Po vydatném cvičení čekalo účastníky i vydatné občerstvení, které si všichni rozhodně zasloužili.

7. lekce:

Sedmou lekci s názvem prevence karcinomů si připravila MUDr. Larisa Schlögelová, kterou přivítala ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková. Po úvodním vystoupení pěveckého sboru již předala MUDr. Schlögelové slovo. Závažné téma paní doktorka prezentovala s důrazem na prevenci a předcházení rizika vzniku nemoci. Senioři se seznámili se "svatou trojicí" prevence - přestat kouřit, zdravě jíst a začít se hýbat. MUDr. Schlögelová jako praktický lékař informovala účastníky o možnostech screeningových programů i o výsledcích posledních výzkumů, učiněných v této oblasti. Na závěr poskytla několik rad na zdravou očistu organismu. Také na konci této lekce byl prostor na otázky, které naše seniory zajímaly a odpovědi paní doktorky.

8. lekce:

Poslední lekcí projektu byl výlet na Rejvíz. Všichni senioři z Glucholaz i Mikulovic byli připraveni ve sportovním oblečení a i když nám počasí přálo a svítilo sluníčko, na Rejvízu bylo díky větru přece jen chladněji. Všichni účastníci obdrželi hůlky nordic walking a lektor Luboš Beníček jim na začátku lekce hůlky nastavil podle individuáního vzrůstu. Lekce jako obvykle začala teoretickým výkladem a seznámením s danou technikou sportování, což polským účastníkům překládal Ing. Tadeusz Kuchejda. Po teoretické přípravě následovalo praktické sportování přes tréninkovou louku. Asi v polovině trasy a polovině obce se senioři vydýchali, zacvičili si pár uvolňovacích a dýchacích cviků. Poté si vyslechli informace o zajímavostech v obci Rejvíz, kam mohou vyrazit při některé další návštěvě této chráněné oblasti. Než všichni nastoupili do autobusu prohlédli si v Noskově chatě vyřezávané židle štamgastů z 19. století. Po přesunu na hotel Nodus čekal na nás čekal raut a všichni s nadšením přivítali připravené bohaté občerstvení, neboť vycházka nordic walking byla pro některé účastníky přece jen fyzicky náročnější. Po vydatném občerstvení již čekal samotný závěr projektu. Nejprve zazněly dvě písničky v podání našeho pveckého sboru. Dále ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková připomenula, že všechny uskutečněné aktivity a zakoupené pomůcky v rámci projektu Zdravý senior ve zdravém těle jsou spolufinancovány z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Byly předány fotoalba pro české i polské účastníky s fotografiemi uskutečněných lekcí. A na samý závěr byly předány účastníkům pamětní listy a anotace všech lekcí.

Celý projekt se vydařil. Senioři se dozvěděli spoustu zajímavých informací o civilizačních chorobách, kterým jde určitě účinně předcházet dostatečnou prevencí, doplněnou vhodným cvičením či sportem. Všichni si odnesli nejen dobrý pocit ze společně prožitých lekcí, ale i spoustu návodů, jak aktivně a ne v osamění prožívat podzim života. 

9. lekce:

V rámci ucelenosti školního roku a programu Zdravý senior ve zdravém těle se uskutečnila v úterý 19.5.2015 přednáška Mgr. Ivany Tomasové na téma Alternativní medicína. Lekce byla jako vždy zahájena vystoupením pěveckého sboru a poté se paní magistra ujala slova. Vysvětlila seniorům, co to je vlastně alternativní medicína a které obory či terapie lze do této oblasti zahrnout. Posluchače seznámila se zakladatelem homeopatie Samuelem Hahnemannem, vysvětlila, co je to homeopatie a v čem spočívá léčení. Jak vzniká homeopatický lék, co znamená zkratka CH a zodpověděla mnoho dalších otázek. Pro seniory si lektorka připravila také čtyřotázkový kvíz, který pozorní posluchači mohli vyplnit a odevzdat ke slosování. První tři vylosovaní se správnými odpověďmi byli Mgr. Tomasovou obdarováni pěknými cenami doplňků stravy z lékárny. Přednáška byla velmi zajímavá a senioři si obohatili své vědomosti z oblasti klasické medicíny i o alternativní metody.

10. lekce:

Ukončení školního roku. Rehabilitační cvičení.