SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ZÁBAVNÁ EDUKACE SENIORŮ

Organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. ve školním roce 2013/2014 realizovala projekt s názvem "Zábavná edukace seniorů" č. CZ.3.22/3.3.07/13.03648, který byl Euroregionálním výborem doporučen k financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Připravený projekt volně navazuje na úspěšnou Akademii 3. věku a Setkání dvou kultur.

Partnerem k zajištění úspěšné realizace projektu byla Univerzita třetího věku v Glucholazech.

Projekt byl zahájen 1. lekcí v úterý 24. září 2013, v 15,30 hodin, přičemž realizace proběhla na Komunitním centru v Mikulovicích.

Program školního roku:

1. lekce:

V úterý dne 24.9.2013 byl zahájen první lekcí projekt "Zábavná edukace seniorů". Ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková přivítala všechny účastníky a informovala je o průběhu celého školního roku. Všichni přihlášení senioři si převzali svůj "index účastníka", do kterého bude po celý školní rok zaznamenávána jejich návštěva lekcí.

Letošní program zahájil svou přednáškou Martin Ditmar, Dis. ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, ÚO Jeseník a to na téma "Základy 1. pomoci". Velmi působivé vyprávění bylo doplněno přehlednou dataprojekcí. Lektor seznámil účastníky jak pracuje zdravotnický záchranný systém, kdy a jak volat a správně předat informace záchranné službě. Seniory seznámil se základními poraněními při úrazech a jak při nich poskytnout první pomoc a došlo také na praktické ukázky.

Pro účastníky bylo připraveno malé pohoštění, zpívající uskupení seniorek zazpívalo nové písničky a našel se i čas na prohlédnutí fotek z minulého školního roku.

2. lekce:

Druhá lekce projektu "Zábavná edukace seniorů" se uskutečnila v dopoledních hodinách. Na této lekci se poprvé setkali senioři z Mikulovic a z partnerské organizace Univerzity třetího věku z Glucholaz. Všechny účastníky přivítal pan starosta Jiří Šimík, který seniorům popřál pěkné společné zážitky, získání nových vědomostí a navázání nových přátelství. Ředitelka pořádající organizace seznámila přítomné seniory s průběhem lekcí a s tím , co seniry po celý rok čeká. Pak již předala slovo lektorce hudební lekce paní Rafaele Drgáčové. Hudební interaktivní lekce nesla název Babylon a s Babylonem to mělo mnohé společné. Nejprve si senioři "nerozuměli", neboť neznali společnou řeč, ale postupně pomocí vymodelovaných obrázků, zvuků, pohybu a zpěvu společnou řeč přece jen našli. V závěru postavili "věž" z použitých hudebních nástrojů a při písničce se rozloučili podáním ruky. Jako vždy byla hudební lekce paní Drgáčové hravá, aktivní a nadčasová a všichni účastníci se skvěle dvě hodiny bavili. Lekci překládal do polského jazyka Ing. Tadeusz Kuchejda.

Polský parner o edukaci píše i na svých internetových stránkách https://utwglucholazy.blog.onet.pl/

3. lekce:

V úterý 19.11.2013 se uskutečnila 3. lekce "Zábavné edukace seniorů", na které ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková přivítala lektorku a cestovatelku Ing. Martinu Mařákovou, jež si připravila pro seniory cestopisnou přednášku. Občerstvení pro účastníky bylo připraveno již před začátkem lekce, aby poutavé vyprávění nebylo přerušováno žádnou přestávkou. Ing. Mařáková na začátku povídání nejprve připomenula posluchačům známé či méně známé bibliografické údaje o ostrovním státě Kuba a poté již  spustila vyprávění o své měsíční cestě po Kubě, doprovázené snímky poskládanými z různých pohledů na tuto zemi. Ukázala fotografie z hlavního města, z přírody, z pláží, ale také snímky z obchodů, z dopravy, restaurací i obydlí Kubánců. V závěru došlo také na zajímavé dotazy seniorů, na které lektorka fundovaně odpovídala dle svých znalostí i zkušeností z pobytu.

4. lekce:

V úterý 10.12.2014 bylo připraveno komunitní centrum na 4. lekci projektu, na které přivítala ředitelka organizace lektorku Lidišku Pláškovou s malou částí její taneční skupiny a také překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu. Čeští a polští senioři byli připraveni na taneční lekci ve stylu country. Nejprve lektorka seznámila účastníky s průběhem lekce. A poté se již pustili do nácviku. Malé taneční seskupení čtyř tanečníků nejprve seniorům předvedlo tanec, který záhy začali nacvičovat. Hudba spustila a jakmile senioři vše zvládnuli a tanec uměli, pustili se hned do dalšího. Opět tanečníci neprve provedli názornou ukázku a senioři se mohli pustit do nácviku. V polovině lekce se všichni účastníci občerstvili tekutinami a taneční skupina předvedla několik tanců pro vyplnění přestávky. Druhá polovina lekce opět probíhala v duchu společného nácviku country tanců. Všichni se skvěle bavili a kdo si potřeboval chvíli vydechnout, sednul si na židličku. Na závěr si všichni účastníci zasloužili sytější občerstvení a ještě si "vyprosili" jedno vystoupení tanečníků. Díky lektorce se naši senioři mohou na tanečních zábavách pustit i do jiných tanců než je polka a valčík, neboť se jim nácvik country velmi dařil.

5. lekce:

V mimořádném dopoledním čase jsme se dne 21.1.2014 opět setkali s naší hudební lektorkou paní Rafaelou Drgáčovou, kterou ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková velmi srdečně přivítala. Po úvodních informacích o jiných projektech a akcích již převzala slovo paní Rafaela, která se se seniory s vervou pustila do práce. Hudební nástroje a jejich barvy je pro nezúčastněné nic neříkající pojem. Naši senioři si však hudební dílnu pěkně užili. Nejprve si vyzkoušeli body percussion, neboli hru na tělo. Při učení písničky "Sólo pro pokličku" vytleskávali různé rytmy na těle. Poté poslouchli nahrané zvuky a měli poznat hudební nástoj. To byla ale fuška. Nejprve totiž poslouchali zvuky velryb a poté hru na několik fanfrnochů a nakonec skladbu W.A Mozarta hranou na glasharfe. A jednotlivé ukázky byly proloženy aktivitami. Senioři si pod nástroji symfonického orchestru představovali nějakou barvu a poté při poslechu hudby ukazovali barvu, podle nástroje, který právě slyšeli. Jak paní Drgáčová krásně vysvětlila seniorům, právě tímto způsobem se soustředí na hru konkrétních nástrojů a hudbu si lépe vychutnají. Účastníci se naučili v průběhu lekce ještě další dvě písničky a také si formou hry zopakovali hudební nástroje symfonického orchestru a jejich rozmístění v orchestřišti. Po použití nemotechnických pomůcek si většina seniorů již složení orchestru jistě pamatuje. Na samý závěr si účastníci vyzkoušeli společné uvolněné malování, inspirované právě poslechem rytmické hudební ukázky. Jaké z toho vzniklo další krásné umělecké dílo, se nakonec všichni divili. Paní Rafaele patří velký dík za její hudební lekci a v budoucnu se jistě najde další příležitost pro společné hudební setkání.

6. lekce:

Šestá společná lekce českých a polských seniorů byla zahájena ředitelkou pořádající organizace Mgr. Štěpánkou Beníčkovou. Přivítala všechny účastníky, překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu a lektorku výtvarné dílny Bc. Karin Dohnalovou. Zpěváci místního sboru pod vedením Soni Moravcové zazpívali dvě nově nastudované písně a poté si již  převzala slovo Bc. Dohnalová. Nejprve si účastníci vyrobili famfrnoch. Z páté - hudební lekce věděli, jak takový hudební nástroj vypadá a nyní si jej všichni vyrobili. Z připravených kelímků od jogurtů, pestrobarevných látek a třpytek a provázku vytvořil každý originální nástroj (na který si všichni na konci lekce i společně zahráli).

Poté již lektorka představila novou výtvarnou techniku Iris Folding. Jedná se o vytváření obrázků pomocí pestrobarevných papírových proužků. Dle velikosti předlohy a papírových proužků lze tvořit velké obrázky či malá přáníčka. Seniorům se nejprve technika zdála složitá, ale lektorka celý pracovní postup dokola pouštěla na velkém plátně a jednotlivé kroky seniorům pomalu vysvětlovala. Předlohy obrázků byly na velikonoční téma, tzn. vajíčka, motýlci či kuřátka. Účastníkům také velmi prospěla občerstvovací přestávka, po které již tvořivá práce šla krásně od ruky. Konečné výtvory byly báječné a všichni senioři byli velmi spokojení, že se naučili zase něco nového. Touto technikou mohou připravit krásná velikonoční přáníčka a s jinými předlohami také vánoční či narozeninová.

7. lekce:

Sedmá lekce zábavné edukace seniorů se nesla skutečně v zábavném duchu. Po úvodním pěveckém výstupu ženského sboru lektorka Bc. Zdeňka Macháčková vtipnou formou vyzkoušela paměť účastnících se seniorů. Nejprve to byly testy krátkodobé paměti. Na minutu až dvě ukázala na plátně skupinu obrázků, a poté museli senioři napsat všechny, které si zapamatovali. Ukazované obrázky byly postupně složitější, takže zapamatování bylo náročnější. Lektorka seniory vyzkoušela i z dlouhodobé paměti a pokládala otázky o znalostech notoricky známé pohádky Hrátky s čertem. Bc. Macháčková měla připravenu spoustu testovacích okruhů, přičemž se všichni moc dobře bavili. Všechny testy byly bodově ohodnoceny a v závěru byly vyhlášeny a oceněny seniorky s největším počtem bodů. Ale ostatní nemuseli být smutní ze svých výsledků. Lekce aktivního trénování paměti byla především ukázkou možností, jak si naši účastníci mohou svou paměť trénovat i v klidu svého domácího prostředí. Proto Bc. Macháčková rozdala všem účastníkům domácí úkol.

8. lekce:

Na osmou lekci jsme si všichni museli připravit především teplé oblečení. Počátek jara byl teplý a zrovna, když jsme se chystali na výlet na MUNU, ochladilo se a začal padat sníh. Ale počasí stálo překvapivě při nás. Ve dvě hodiny vykouklo sluníčko a polští účastníci přijeli z Glucholaz "ke křížku" na bývalou vojenskou posádku, kde již čekali lektoři Mgr. Martin Dýma a Tomáš Hradil a překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda. Za malou chvíli dovezl autobus pana Bernátka i mikulovické seniory, a tak ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková mohla všechny srdečně přivítat. Pak již předala slovo lektorům z Hnutí Brontosaurus, kteří nejlépe znají celou oblast MUNY. Všichni účastníci obdrželi mapu MUNY a brožurku o MUNĚ, aby se zde zorientovali a mohli se sem vracet i při jiných příležitostech. S podrobným výkladem o místní fauně a floře, o Hnutí Brontosaurus a jejich aktivitách a dále o akcích na posádce v době minulé i současné, senioři pozvolna prošli naučnou stezkou i "vesničkou" neziskových organizací až k samotné budově Hnutí Brontosaurus, která je umístěna na samém vrcholku této oblasti. Načasování vycházky bylo ukázkové. Sotva jsme dorazili do vyhřáté klubovny, znovu začalo sněžit. Ale to již nikomu nevadilo. Připravené teplé občerstvení účastníci rychle spořádali a lektoři ještě pokračovali ve svém povídání. Samotný závěr lekce byl naprosto idylický. Dva úžasní muzikanti Jirka Svoboda a Vítek Hanulík, které pozval pan Hradil k dotvoření trampské atmosféry, zahráli na kytaru a mandolínu. Než přijel autobus, všichni jsme si společně pěkně zanotovali spoustu českých, moravských, ale i polských písniček.

9. lekce:

Lektora Ing. Tadeusze Kuchejdu všichni dobře známe jako překladatele našich česko-polských setkání, proto jsme se těšili, že nás na jazykové lekci zasvětí do polské mluvnice a konverzace. Ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková všechny srdečně přivítala a hned na začátku lekce rozdala všem účastníkům knižní publikaci Polština nejen pro samouky s audio CD a slovníkem, které zakoupila díky našemu projektu, spolufinancovanému Euroregionem Praděd. Lektor pochválil velmi kvalitní zpracování učebnice a v celém průběhu dvouhodinové lekce propojoval vzdělávání s lekcemi a cvičeními v knize. První část lekce uvedl historií a vývojem polského jazyka a dál se zaměřil na abecedu, výslovnost, odlišnosti a praktické příklady. Po lektorovi jsme si všichni zkoušeli správnou výslovnost slov. Probrali jsme číslovky, barvy, měsíce, roční období a další a další slovíčka důležitá pro běžnou konverzaci seniorů v Polsku. Po občerstvovací přestávce jsme pak pokračovali v praktické konverzaci. Ing. Tadeusz Kuchejda lehce vysvětlil časování sloves a skloňování podstatných jmen a pak jsme se již pustili do základních frází při cestování, návštěvě restaurace, obchodu či nepříjemnostech. Nakolec došlo i na vtipné jazykolamy.

Naši senioři se při setkání s polskými účastníky projektu určitě již spoustu polských slovíček naučili, ale zasvěcení do mluvnice a správné výslovnosti bylo pro ně velmi přínosné a získané informace jistě v praxi brzy využijí.

10. lekce:

Závěrečnou lekci celoročního projektu zahájila ředitelka organizace Mgr. Štěpánka Beníčková spolu se zástupkyní polského partnera paní Barbarou Morajko. Na úvod slavnostního odpoledne zazpíval pěvecký sbor z Mikulovic a poté zazpívali i senioři z Glucholaz. Hudební produkce Hudby Miloslava Oškery provázela celé odpoledne. Lektor Luboš Beníček a překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda rozdělili seniory na polskou a českou skupinu, které se prostřídaly v ruských kuželkách a závěrečné evaluaci projektu. Po sportovní i paměťové činnosti si senioři "zasloužili" bohaté občerstvení. Ke slavnostnímu aktu předání pamětních listů účastníkům přijal pozvání starosta obce Mikulovice pan Jiří Šimík. Při této příležitosti obdrželi všichni účastníci od ředitelky organizace brožuru, vydanou díky projektu a spolufinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, Zajímavá místa Zlatohorska/Ciekawe miejsca Zlatohorska, která seniorům nabízí podněty pro poznávání známých či méně známých míst mikroregionu Zlatohorsko. Paní Barbara Morajko navíc ještě dostala na památku album s fotkami ze všech společných lekcí, čímž jsme jí i všem polským účastníkům udělali velkou radost. Na konci poslední lekce zbylo i dostatek času na společné taneční uvolnění na novém tanečním parketu. Češi i Poláci si báječně rozuměli a po společném fotografování si slíbili, že se jistě nevidí naposledy.


10. lekce - 10.6.2014

/album/a10-lekce-10-6-2014/p11308901-jpg/

—————