SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


SETKÁNÍ DVOU KULTUR

Informace o projektu č. CZ.3.22/3.3.07/12.03152:

Společnost SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice zorganizovala pro seniory z Mikulovic a Nysy projekt s názvem "Setkání dvou kultur", spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR.

Cílem projektu byla aktivizace seniorů a jejich podněcování k určité míře tělesné i psychické aktivity. Přeshraničními aktivitami jsme pomohli seniorům vytvářet a rozvíjet vzájemné kontakty a komunikaci.

Partnerskou organizací je Nyski dom kultury se svým projektem "Dom dwóch kultur".

Pro seniory byl připraven celoroční program v Mikulovicích a Nyse:

Společné 1. česko-polské setkání začíná dvoudenním zájezdem do Jeseníku:

První společné česko-polské setkání bylo zahájeno 4.9.2012 odjezdem českých a polských seniorů od Obecního úřadu v Mikulovicích na Hotel Nodus v Jeseníku, Dětřichově. Po ubytování v příjemném prostředí hotelového komplexu bylo společné setkání slavnostně zahájeno v jídelně ředitelkou pořádající organizace Mgr. Štěpánkou Beníčkovou. Všichni účastníci, koordinátoři a překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda byli přivítáni a seznámeni s podrobným programem dvoudenního zájezdu. Dopolední program začal přednáškou Mgr. Kateřiny Dohnalové na téma "Setkání dvou kultur" - české a polské, která pojala téma z historického hlediska vývoje až do současnosti.  Po chutném obědě se účastníci přesunuli na zahradu hotelu. Připravený petangue si většina účastníků mezi sebou zahrála nebo alespoň hru vyzkoušela. Po celé odpoledne měly dvě masérky v suterénu hotelu připraveno zázemí a postupně prováděly účastníkům dle harmonogramu masáže zad a šíje. V odpoledním bloku vystoupila s velmi zajímavou přednáškou na téma "Zivotní styl seniorů" paní Věra Kocianová s podtextem aktivního stárnutí. Po večeři se všichni účastníci převlekli do gala. Zpěvem hudebního tělesa seniorů z Polska započal společenský večer, který pokračoval hudební produkcí Oškerovců. Celý večer se všichni velmi dobře bavili a jídelnou, přeměněnou na taneční sál, střídavě zněly české a polské písničky.

Druhý den setkání se účastníci po snídani přemístili autobusem do Jeseníku - lázní. Dopoledne si senioři, rozdělení do dvou menších skupin, užili lázeňského bazénu s vířivkou a prošli si s průvodcem Janem Kratěnou Priessnitzovy léčebné lázně s kolonádou. Po obědě čekala účastníky další procházka a to s Hankou Beníčkovou po úžasném lázeňském balneoparku, kde si senioři vyzkoušeli Priessnitzovy léčebné procedury v nádherném přírodním prostředí. Celé dvoudenní setkání bylo před odjezdem do Mikulovic a Nysy zakončeno společnou kávou opět na Hotelu Nodus, kde pro změnu české ženské pěvecké seskupení zazpívalo na rozloučenou českou a polskou písničku.

Naše první společné setkání bylo zdokumentováno v polském filmu

https://www.youtube.com/watch?v=KLKb9HJUZ_0&feature=player_embedded

2. česko-polské setkání:

Naše druhé společné setkání bylo zahájeno ředitelkou společnosti Soužití 2005, Mgr. Štěpánkou Beníčkovou, která všechny zúčastněné seniory srdečně přivítala. Představila lektorku, paní Rafaelu Drgáčovou, projektové manažera polského partnerského projektu Piotra Przybyłowskeho, překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu a zástupce Euroregionu Praděd, paní Zdeňku Jarmarovou. Krátce všechny seznámila s tématikou hudebního setkání s názvem "Podzimní notování" a zmínila, že celá akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd. Poté, na uvítanou, zazpívala skupinka mikulovických žen, dvě lidové písně.

Paní Drgáčová je učitelka hudby. Seniorům připravila interaktivní formu pojetí hudby v duchu podzimu. Snažila se, aby se ji senioři, pomocí kresby, pohybu a zpěvu, snažili vcítit. Učila, jak jednoduchý tón někomu darovat. Pomocí kamenů vyťukávali rytmus. V průběhu lekce si také zazpívali písně jak české, tak i polské. Zajímavé bylo, když všichni zpívali tři písně najednou. Dvě různé, české, o dešti a jednu polskou o dešti. Kupodivu vznikla velice zajímavá melodie.

Všichni senioři byli národnostně promíchaní. Bylo vidět přátelství a vzájemnou komunikaci. Patrná byla také spokojenost a vůle zkoušet něco nového. Lekce se zúčastnilo téměř 60 osob. Po skončení čekaly na všechny zúčastněné seniory certifikáty o účasti na 2. česko-polském setkání.

3. česko-polské setkání:

Třetí setkání českých a polských seniorů v rámci projektu Setkání dvou kultur se uskutečnilo v Nyském domu kultury dne 6.11.2012. Odpolední program zahájil polský koordinátor Mgr. Piotr Przybyłowski, který přivítal všechny přítomné seniory, ředitelku organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice Mgr. Štěpánku Beníčkovou a překladatelku Mgr. Elźbietu Wandycz a seznámil hosty s průběhem společného setkání. První přednášku si připravil pan Józef Szwab, který velmi poutavě připomněl vznik a historii Visegrádské skupiny a její činnost. Při průřezu její historie neopomněl přiblížit ani život a činnost významných českých osobností jako byl Tomáš Garrique Masaryk, Milan Kundera či Václav Havel a vzpomenul i na další velmi významné osobnosti střední Evropy jako byl například Lech Wałęsa. Velmi pěkné bylo závěrečné shrnutí přednášky, že cílem setkávání Visegrádké skupiny je regionální integrace, čehož příkladem je i naše společné setkávání Mikulovice - Nysa. Po malém občerstvení nás čekala prezentace Mgr. Piotra Przybyłowského, který seznámil posluchače s bohatou a dlouhou historií města Nysa. Vzdělávací prezentace obsahovala také fotografie významných míst města s porovnáním historie a současnosti. Na závěr tématické přednášky sbor nyských seniorů "Relaks" zazpíval dvě písničky o svém městě a pak už jen Mgr. Piotr Przybyłowski a Mgr. Štěpánka Beníčková rozdali českým a polským seniorům připravené certifikáty ze 3. setkání.

Loučení bylo opět velmi milé a srdečné. V sále, na chodbě a ještě i před kulturním domem se senioři objímali, mávali si, zpívali na rozloučenou a připomínali si termín dalšího společného setkání - příště zase v Mikulovicích.

Přednáška 20.11.2012:

Přednášející MUDr. Roman Vrbka své posluchače opět nezklamal. Všichni očekávali poutavé vyprávění z jeho cest do netradičních destinací. Na naši přednášku si připravil velké množství fotografií z pětitýdenní výpravy po Vietnamu, Kambodži a Thajsku. Pozornému obecenstvu vyprávěl nejenom o životě lidí, které na cestách potkal, ale i o hlavních městech, vesnicích, politickém zřízení států a jejich historii a samozřejmě o dalších zajímavostech spojených s cestováním. Na závěr zodpověděl všechny dotazy seniorů a navnadil posluchače na případné další setkání...třeba zase za rok.

4. česko-polské setkání:

Předvánoční setkání bylo zahájeno dvěma vánočními písničkami, které zazpívalo mikulovické ženské pěvecké seskupení. Třetí písničku Vánoce, vánoce přicházejí si mohli zazpívat všichni účastníci 4. česko-polského setkání, neboť text byl pro všechny připraven na velkoplošném plátně. Pak již získala slovo přednášející lektorka Bc. Karin Dohnalová, která přišla více než padesát seniorů naučit zdobící techniku quilling. Měla připravený pytel barevných papírových proužků, tvrdý papír, lepidla, nůžky, špejle, třpytky a vykrajovánky na papír. A po jejím výkladu, názorných ukázkách i předložených knižních materiálech se téměř všichni účastníci s chutí pustili do práce. Na stolech panoval tvůrčí nepořádek, neboť materiál spolu s připraveným občerstvením vykonal své. Ale na výsledek tvorby to naštěstí nemělo vliv. Fantazie českých a polských seniorů byla neomezená. Výsledná vánoční přání, která si účastníci odesli domů, vypadala naprosto  skvěle! Při rozdávání certifikátů na památku účasti v projektu "Setkání dvou kultur" dostali čeští účastníci od poláků také balíček "Mikuláše" a přání k Vánocům a Novému roku. Ředitelka pořádající organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Mgr. Štěpánka Beníčková dostala navíc kominíčka pro štěstí. Je radost vidět, že žádné bariéry mezi českými a polskými účastníky "Setkání" neexistují a díky projektu byla navázána mezi seniory i pořádajícími organizacemi krásná přátelství. Velmi milé setkání českých a polských seniorů bylo opět zdokumentováno reportéry kabelové televize z Nysy.

Více shlédnete v krátkém polském záznamu setkání

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FPTVy2LOyMM

5. česko-polské setkání:

Páté společné setkání českých a polských seniorů se uskutečnilo v zasněžené Nyse. V klubovně kulturního domu přivítal polský koordinátor Mgr. Piotr Przybyłowski všechny přítomné seniory, ředitelku organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice Mgr. Štěpánku Beníčkovou, překladatelku Mgr. Elźbietu Wandycz a představil lektorku paní Katarzynu Drewniany. Nejprve seznámil všechny přítomné s postupem techniky decoupage a pak již předal slovo lektorce a ponechal prostor pro samotnou tvorbu. Na stolech byl připravený materiál  - podložky, barvy, ubrousky, lepidla a štětce. Se samotnou výrobou pomohli českým seniorům právě polští kolegové. Díky připravenému zasedacímu pořádku totiž u stolu střídal Čech Poláka.  Všichni byli zaujatí výrobou podtácku. Senioři jej malovali podkladovou barvou, lepili vystíhané motivy z ubrousků a nakonec celé dílo zalakovali. Vše muselo postupně dobře zaschnout, k čemuž byl nápomocný teplý vzduch z fénu. Tvůrčí dílnu přerušila jen malá přestávka na skvělé občerstvení. Při tvorbě se senioři evidentně společně dobře bavili. Celý průběh opět natáčela kabelová televize z Nysy, na jejíž přítomnost a otázky reportérky si naši senioři již pomalu zvykli. Na konci setkání Piort a Štěpánka rozdali seniorům připravené certifikáty a společně vyslovili potěšení, že se zase za měsíc společně sejdeme...pro změnu v Mikulovicích.

Filmový záznam z našeho 5. společného setkání připravil taktéž polský partner. Vy jej naleznete zde:

https://youtu.be/h2jl615l990

Přednáška 22.1.2013:

Setkání s hudbou a Rafaelou Drgáčovou, učitelkou hudby, je seniory velmi oblíbeno. Lektorka má obrovský dar naladit všechny posluchače na stejnou vlnovou délku. Nejinak tomu bylo i na našem setkání 22.1.2013. Paní Rafaela Drgáčová si připravila první část hudebního zeměpisu. Zábavnou formou seznámila účastníky s významnými hudebními skladateli České republiky a jejich tvorbou. Dále se přesunula ve výkladu k našim nejbližším sousedům a na mapě Evropy putovala přes Slovenskou republiku k Polské republice, Spolkové republice Německo až k Rakousku. Zajímavostí přednášky bylo, že lektorka spojila zeměpis s klasickou hudbou a úžasně propojila dva vzdělávací předměty. Všichni senioři byly aktivně zapojeni do vzdělávací lekce, poslechli si vybrané hudební ukázky a navíc si s sebou domů odnesli resumé přednášky "Hudební zeměpis I - Naše vlast a její sousedé".

6. česko-polské setkání:

V rámci letošního výročí 750. let od založení obce Mikulovice si připravil na šesté společné česko-polské setkání pan Pavel Macháček historický exkurz. Dne 19.2.2013 jsme se všichni setkali na Komunitním centru v Mikulovicích. Setkání tlumočil Ing. Tadeusz Kuchejda. Lektor přednesl všem přítomným účastníkům spoustu zajímavostí o obci, ve které se setkáváme. I pro domorodce byly některé historické informace "novinkou". V první části přednášky byl vznik obce zasazen do širšího historického česko - polského kontextu. Druhá část byla zaměřena již na novodobou historii a místní rozvoj. Tuto část lektor doplnil o dobové fotografie, které promítal na velkém plátně. Na závěr obdrželi čeští a polští senioři certifikáty a koordinátor projektu z Polska Mgr. Piotr Przybyłowski ještě navíc dostal upomínkové předměty spojené s výročím a kalendář obce Mikulovice.

7. česko-polské setkání:

Dne 5.3.2013 jsme jeli na 7. společné setkání do Nysy. V domě kultury v klubu „Amator“ byl pro nás připravený vyzdobený sál. V první části setkání byly promítány krátké filmy s mezikulturní tématikou z česko-polského pohraničí. Záběry byly připraveny v rámci polského projektu „Čtyři roční období Euroregionu Praděd“. V další části byla prezentována přednáška na téma historie vzniku Mezinárodního dne žen a jeho dnešní podoby v různých zemích světa. Zmíněna byla také jeho tradice v Polsku. Přednášku a prezentaci si připravil polský koordinátor Mgr. Piotr Przybyłowski.

A nebyla by to správná oslava Dne žen po Polsku, kdyby chyběl tanec a zpěv. Po přípitku šampaňským a bohatém občerstvení začala česko-polská zábava, při které se opravdu všichni společně velmi dobře bavili.

Na závěr bylo připraveno malé překvapení. Češi si pro Polky vlastnoručně připravili dárečky, a tak každá žena dostala pletený košíček s pedigu a ozdobnou svíčku z včelího vosku. České ženy dostaly ke svátku polské čokolády. Všichni účastníci také obdrželi z rukou Mgr. Piotra Przybyłowského a Mgr. Štěpánky Beníčkové certifikát na památku setkání.

Přednáška 19.3.2013:

Bc. Zdeňka Macháčková měla na lekci paměťového cvičení připravenu spoustu zajímavého materiálu. Nejprve účastníky krátce informovala o tom, jak vlastně paměť funguje a proč je důležité po celý život paměť trénovat. Přidala také pár praktických rad, jak si každý senior může doma svou paměť denně cvičit. Pak již přešla k praktickým cvičením na krátkodobou paměť. Všichni účastníci si na svůj papír zapisovali odpovědi, které byly později vyhodnoceny. Po přestávce na občerstení vyzkoušela lektorka seniory i z jejich sluchové paměti. Všichni účastníci si vyzkoušeli i svou dlouhodobou paměť. Paní Macháčková měla připraveny různé kartičky s obrázky a úkoly, kdy si každý účastník sám zapisoval své odpovědi a poté s lektorkou porovnal výsledky. Na závěr měla lektorka připravenu také tipovací soutěž - kvíz na světová nej. Na její záludné otázky si účastníci zkoušeli tipovat správnou odpověď. Celé dvě hodiny se všichni účastníci skvěle bavili a navíc si domů odnášeli i domácí úkoly na procvičování krátkodobé paměti.

8. česko-polské setkání:

Osmé společné setkání v Mikulovicích zahájila a všechny přítomné účastníky a hosty přivítala ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková. Dvouhodinové setkání si připravila lektorka a fyzioterapeutka Zdeňka Riegelová. Senioři byli připraveni ve cvičebních úborech, neboť je čekalo cvičení pro seniory. Pro všechny účastníky byly připraveny cvičební gumy a karimatky. Společný prostor komunitního centra se proměnil v malou tělocvičnu. Senioři nejprve zaujmuli místo na židlích. Paní Riegelová je seznámila s průběhem setkání a přestávkami mezi cvičením s překladem Ing. Tadeusze Kuchejdy. Lekce byla rozdělena na tři třetiny. Nejprve účastníci vyzkoušeli s gumou posilování svalů rukou a nohou. Poté je čekala v sedu i ve stoje série dechových cvičení s důrazem na výdech. Třetí část proběhla na karimatkách. Lektorka seniory naučila cviky, důležité pro předcházení bolesti zad, ale i pro úlevu při bolesti. Ženy se mimo jiné naučily i cviky, jak se bránit inkontinenci.

Všichni účastníci byli velmi spokojeni a cvičením i trošku vysíleni, proto si na závěr setkání velmi rádi dali připravené občerstvení.  

9. česko-polské setkání:

Nisa, zvaná slezský Řím, byla tématem 9. česko-polského setkání seniorů v rámci společného projektu. V úterý 14.5.2013 jsme se  setkali ve zrekonstruované Tvrzi svaté Jadwigy, kde nás přivítal koordinátor polského projektu Mgr. Piotr Przybyłowski, překladatelka a průvodkyně. V první části setkání jsme shlédli videoprojekci památek Nisy s odborným výkladem. Lektorka seniory seznámila s největšími historickými architektonickými skvosty města. Po přestávce s občerstvením jsme se přesunuli do přízemí tvrze, kde jsme prošli s průvodkyní prováděcí turistickou trasou. Prohlídka byla zaměřena na dramatické historické události popisující války a obranu města. Ta spočívala v budování valů, příkopů, hradeb a opevnění kolem města s určitou obrannou startegií. Nisa přestala být oficiálně pevností až v roce 1903. Na závěr setkání obdrželi všichni účastníci z rukou polského koordinátora a ředitelky organizace SOUŽITÍ certifikát o účasti a brožuru ve svém jazyce o památkách města. Nakonec jsme si udělali společnou fotografiii a průvodkyně nás pozvala na letní akce v tvrzi.

Polský partner projektu natočil o našem setkání krátký snímek, který můžete shlédnout i vy:

https://www.youtube.com/watch?v=35aSNvPluCA

Přednáška 21.5.2013:

V úterý jsme na setkání přivítali Terezu Neubauerovou, která pracuje na Policii ČR v Jeseníku jako preventistka a tisková mluvčí. Téma bezpečnosti seniorů měla rozdělenu do tří kategorií (domácnost, doprava, internet) a přítomné posluchače informovala o nástrahách a vynalézavosti osob, které seniory kontaktují s nekalými úmysly. Příklady z praxe poutavě aplikovala na reálnou možnost, že by se s pachateli mohli setkat i senioři z naší obce. V závěru dostali prostor i posluchači se svými dotazy, které přednášející s přehledem zodpověděla.

10. česko-polské setkání:

Desáté česko-polské setkání se uskutečnilo na zahradě domu s pečovatelskou službou. V průběhu odpoledne byly využity prostory stanu, zahrady i společenské místnosti s kuchyní. Počasí bylo nad míru teplé, proto se všichni nejprve sešli v jídelně domu. Účastníky, překladatele Ing. Tadeusze Kuchejdu a koordinátora Mgr. Piotra Przybyłowského přivítala naposledy v Mikulovicích ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková. Na všechny čekalo soutěžní česko-polské aktivní odpoledne. Před tím se ale všichni účastníci posilnili grilovanou klobásou. Poté již lektorka setkání Hana Beníčková rozdělila seniory do čtyřčlenných česko-polských skupinek, které se postupně utkaly na dvou stanovištích ruských kuželek. Vítězové jednotlivých skupinek se utkali v semifinále proti sobě. Finálovou dvojici utvořila paní Koriťáková s paní Watorskou, kdy česká účastnice těsně přehrála polskou. Cenu pro vítěze však velmi sportovně věnovala polské účastnici. Poté se všichni přesunuli zase do jídelny, kde bylo připraveno chutné občerstvení v podobě rautu ke kávě a čaji, spolu. Krátké kulturní vystoupení ženského pěveckého sboru vyburcovalo všechny účastníky ke zpěvu. Při občerstvování byly také pouštěny na velkém plátně fotografie z průběhu celého roku. V další části odpoledne senioři na zahradě vyzkoušeli své schopnosti střelby míčem do basketbalového koše. Koše byly připraveny nejprve v nižší poloze a postupně je lektorka zvyšovala, čímž se schopnost úspěšného umístění do koše zhoršovala. Všichni účastníci se však velmi dobře pobavili. V době, kdy účastníci nesoutěžili, využili další připravené možnosti - hry petangue. Vytvořili skupinky, a tuto hru si zahráli. Nádherné počasí celé odpoledne bohužel nevydrželo. Déšť však přišel naštěstí až v době, kdy už byl nejvyšší čas zápolení ukončit a rozdat certifikáty za účast.

Společné česko-polské setkání končí dvoudenním zájezdem do Jarnoltówku:

Ukončení společného česko-polského projektu proběhlo v Jarnoltówku. Na dvoudenní zájezd jsme odjeli autobusem v pátek v dopoledních hodinách. Po ubytování v hotelu Ziemowit se všichni sešli v konferenční místnosti, kde byl oficiálně pobyt zahájen. Mgr. Piotr Przybyłowski seznámil účastníky s průběhem akce a pokračoval přednáškou - Psychologické aspekty stárnutí. Po obědě a krátké odpočinkové pauze účastníky čekalo shrnutí projektu. Byly promítány fotografie a filmy z celého roku. Před večeří účastníci využili možnost koupání v hotelovém bazénu s vířivkou. Večerní program měl na starosti DJ, který pouštěl české a polské písničky k tanci ke spokojenosti všech přítomných seniorů až do pozdních večerních hodin. V krátkých pauzách senioři na střídačku zpívali české a polské lidové písničky a vzájemně si texty překládali. Došlo i na vyprávění vtipů. Celý večer se všichni společně báječně bavili. Následující den po snídani senioři opět využili koupání v bazénu. Navíc mohli navštívit saunu a využít připravenou hydromasáž nohou. Do oběda ještě čekala účastníky procházka do přírody. Cesta na Biskupskou kupu z Polské strany byla však příliš dlouhá, proto senioři došli jen tam, kde jim síly stačily. Po obědě byl příjemný pobyt zakončen sérií společného fotografování s ujištěním, že se jistě nevidíme naposledy, i když společný projekt skončil.

Cíle projektu tzn. aktivizace seniorů a jejich podněcování k určité míře tělesné i psychické aktivity bylo jednoznačně dosaženo. Všichni účastníci se bez problémů zúčastňovali připravených aktivit s motivací pokračovat ve vyzkoušených aktivitách i ve svém volném čase. Přeshraniční aktivitamy dovedly naše seniory k vytvoření vzájemných kontaktů s polskými "kamarády" a na konci projektu pro ně neexistovala téměř žádná jazyková bariéra při společné komunikaci.


ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ 28.- 29.6.2013 Jarnoltówek

/album/zaverecne-setkani-28-29-6-2013-jarnoltowek/a201-jpg/

—————