SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ČESKO-POLSKÁ ERGOTERAPIE

Společnost SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice zorganizovala pro poskytovatele sociálních služeb projekt s názvem "Česko-polská ergoterapie", spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR.

Cílem projektu bylo předávání praktických zkušeností poskytovatelů sociálních služeb s aktivizací seniorů a osob se zdravotním postižením, navázání partnerských vztahů a prohlubování přeshraniční mezioborové spolupráce.

1. ČESKO-POLSKÉ ERGOTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ. Dne 22.11.2012.

TÉMA: Vánoční svátky a vánoční výzdoba.

Na prvním společném setkání se nejprve prezentovala organizace Charita Javorník. Paní Rajníková naučila účastníky ze starých nepotřebných knih vytvoření vánočního stromečku. Následující paní Michalčáková a Fučíková z Domova Sněženka, předvedly japonskou techniku kusudama. Z barevných balicích papírů ukázaly postup výroby polokoule i koule a jejich dozdobení. S třetí prezentací vystoupila o.s. Zahrada 2000. Přítomní zástupci organizace pomohli všem účastníkům s výrobou vánočního stromečku z barveného pedigu. Svými hotovými stromečky inspirovali všechny přítomné i s konečnou úpravou.

Všichni účastníci postupně dostávali materiál k výrobě a praktický návod při každé prezentaci. Měli zhruba 1,5 hodiny na zhotovení díla. Všichni se snažili tento čas maximálně využít, aby jejich vánoční dílo bylo ve stanoveném čase hotovo. Pokud se to některým nepodařilo, dostali materiál na dokončení. Krátké přestávky na kávu, čaj a občerstvení byly využívány i k družným hovorům.

Domů si všichni účastníci odnášeli tři téměř hotové vánoční ozdoby a úsměv na rtu.

Všem lektorům patři velký dík za bezvadnou přípravu návodu, prezentaci v power pointu, předání svých zkušeností s aktivizací klientů a také za inspiraci pro ostatní zúčastněné!

Tématem dalšího setkání budou VELIKONOCE. Zástupce z Domova důchodců Zlaté Hory, z Penzionu pro seniory Jeseník a z Klubu důchodců Glucholazy se připraví na dané téma a my se již nyní těšíme na další spolupráci.

2. ČESKO-POLSKÉ ERGOTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ. Dne 7.3.2013.

TÉMA: Velikonoční svátky a velikonoční výzdoba.

Ve čtvrtek se začali účastníci druhého ergoterapeutického setkání sjíždět na Komunitní centrum již před osmou hodinou. Nejprve se zahřáli teplou kávou nebo čajem. Tématem sice byly velikonoce, ale počasí venku bylo spíše vánoční. Opět nás čekalo dopoledne plné pracovního elánu a inspirace. Účastníky přivítala ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková, která představila novou koordinátorku projektu a sociální pracovnici organizace Ing. Janu Vrbovskou. Celé setkání tlumočil Ing. Tadeusz Kuchejda.

Jako první z prezentujících se ujala slova Bc. Alice Macečková z Penzionu pro seniory v Jeseníku. Pro přítomné si připravila návod na výrobu panenky z květináčů. Lektorka si připravila také názorné ukázky dalších možností, co z květináčů zhotovit.  Po hodině a půl a malé přestávce na občerstvení následovala prezentace Domova důchodců ze Zlatých hor.  Paní Sotiropulosová s kolegyní Hinštovou naučily účastníky nazdobit polystyrénové vajíčko obráceným patchworkem ze stužek. Výsledkem bylo velikonoční vajíčko s podobou tulipánu. Po další krátké občerstvovací přestávce přišla na řadu poslední prezentace dne. Polské kolegyně z Glucholaz, z Univerzity třetího věku, naučily všechny přítomné vytvářet velikonoční ozdoby z barevného papíru. Nejprve jsme si vyzkoušeli vyrobit různé ozdobné krabičky na vajíčka dle připravených šablon. Poté jsme se naučili s pomocí papíru dozdobit velikonoční moučníky a dorty.

Všechny tři prezentace byly bezvadně připraveny. Účastníci si tak domů odnášeli nejenom velikonoční náladu a tři velikonoční ozdoby , ale samozřejmě i pracovní postupy výroby.  Navíc jsme se všichni dověděli něco více o prezentujících organizacích, o poskytovaných sociálních službách a jejich dalších aktivitách.

O našem druhém setkání napsal i týdeník 5+2:

Poslední ergoterapeutické setkání nás čeká 30.5.2013. Své prezentace si připraví organizace Domov důchodců Kobylá nad Vidnávkou, Dům kultury v Nyse – klub seniorů a pořadatel Soužití 2005, o.p.s.

3. ČESKO-POLSKÉ ERGOTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ. Dne 30.5.2013.

TÉMA: Letní tvoření a výzdoba.

Poslední společné česko-polské ergoterapeutické setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb a jejich klientů se uskutečnilo ve čtvrtek 30.5.2013 v čase stejném jako v předchozích lekcích. Účastníci přijeli před osmou hodinou, občerstvili se ranní kávou a ovoce a připravili se na hodiny společného tvoření. Účastníky vřele přivítala ředitelka pořádající organizace Mgr. Štěpánka Beníčková, která připomněla, že projekt 3. setkáním končí a že byl spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Celé setkání tlumočil Ing. Tadeusz Kuchejda. Připraveny byly poslední tři 1,5 hodinové prezentace s vlastní výrobou.

První prezentaci si připravil Mgr. Piotr Przybyłowski. Zástupce Klubu seniorů Domu kultury z Nysy si připravil techniku scrapbook. Nejprve přítomné účastníky seznámil s činností klubu. Poté připravil každému materiál - obálky, papíry na přáníčka, nálepky, flitry, stříbřenky, lepidla, nůžky apod. a také různé vyřezávačky, abychom si ozdobili touto technikou své blahopřání. Nejprve představil postup na prezentaci a poté se všichni pustili do díla. Každý vytvořil zcela originální blahopřání.

Po přestávce na občerstvení si připravily prezentaci dámy z Domova pro důchodce Kobylá nad Vidnávkou. Paní ředitelka představila organizaci a její činnost. Paní Fajtová s kolegyní mezi tím připravila materiál na výrobu šperků z hmoty FIMO. Tato technika je sice na přípravu materiálu náročnější, ale kolegyně z Kobylé již hmotu předpřipravily, takže po ukázce postupu se všichni účastníci pustili do výroby vlastního šperku.

Po druhé přestávce a občerstvení proběhla poslední prezentace a to pořádající organizace SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice, která provozuje dům s pečovatelskou službou a poskytuje terénníí pečovatelskou službu v obcích Mikulovice, Široký Brod, Kolnovice, Hradec-Nová Ves, Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice. Připravena byla výroby tří různých technik na ozdobu věnců. Všechny techniky byly zaměřeny na jemnou motoriku klienta. Jeden věneček se vyráběl s odličovacími tampóny, druhý s papírem na balení balíků a třetí s barevným balícím papírem. Každá technika byla něčím specifická, avšak nakonec přece jen byla nejdůležitější fantazie účastníků a konečná úprava věnců.

Co říci závěrem? Snad jen, že tři setkání splnily nadmíru naše očekávání. Vše probíhalo v přátelském a kolegiálním duchu. Cíl projektu byl naplněn. Účastníci si předali praktické zkušenosti s aktivizací seniorů a osob se zdravotním postižením, navázali partnerské vztahy a prohlubili i přeshraniční mezioborovou spolupráci.

Všem patří velký dík!

V rámci realizace projektu a spolufinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd jsme zakoupili veškerý materiál potřebný na výrobu při ergoterapeutických setkáních.