SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


ČESKO-POLSKÁ AKADEMIE 3. VĚKU


V projektu Česko - polská akademie 3. věku byl na celý školní rok 2011/2012 připraven pro seniory poutavý program. Žádný účastník nemusel mít obavy z velkého učení. Po měsíci se střídaly lekce se zajímavými přednáškami a lekce s aktivitami, které obohatily život seniorů. Partnerem projektu byli senioři z Nyského domu kultury.

1. lekce:

27.9.2011 jsme slavnostně započali celoroční program Česko-polské akademie 3. věku. Pan starosta Ivan Dost předal všem přítomným účastníkům indexy a popřál všem hodně zábavy a získaných informací na pořádané celoroční akci. Na první lekci lektorka paní Věra Kocianová přiblížila všem přítomným akademikům základní informace ze zdravovědy, počínaje projevy stárnutí, přes stárnutí organismu, až po projevy kůže. Přiblížila také rizikové faktory civilizačních chorob a jejich příznaky, které bychom neměli přehlížet. Svou přednáškou výborně zahájila celý cyklus lekcí, na kterou naváže jak aktivizace seniorů, tak i další přednášky jako např. zdravý pohyb či zdravá výživa ve stáří.

2. lekce:                       

18.10.2011 jsme na akademii přivítali polské účastníky akce. Slavnostní akt předání indexů polským účastníkům přišel opět provést pan starosta obce Mikulovice. Setkání se zúčastnil i překladatel Ing. Tadeusz Kuchejda, který celou lekci překládal do polského jazyka. Lektorka Bc. Karin Dohnalová představila přítomným akademikům možnosti kreativního tvoření podzimních dekorací. Měla připraveny  ukázky výzdoby při použití  různých přírodních materiálů. Celou lekci velmi aktivně pracovala se všemi účastníky. Na konci lekce měli všichni akademici vyrobeno krmítko pro ptáčky za použití techniky decoupage. Odpolední česko-polské setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, kterou polští účastníci okořenili svými písničkami při harmonice.

3. lekce:

22.11.2011 vyprávěl na 3. lekci MUDr. Roman Vrbka velmi poutavě o svých cestách do Himalájí. Vzhledem k tomu, že již několikrát doprovázel jako lékař vysokohorské expedice, měl svým pozorným posluchačům co vyprávět. Z poslední výpravy se vrátil minulý týden, a tak se mohl s účastníky akademie podělit i o velmi aktuální zážitky, které byly samozřejmě doprovázeny nádhernými fotografiemi. Na konci lekce, věnované cestování, si lektor našel prostor i na dotazy. Za svůj fundovaný a vtipný přednes sklidil v závěru od posluchačů potlesk.

4. lekce:

13.12.2011 jsme měli opět společnou česko-polskou lekci akademie 3. věku, tentokrát na téma pohybu ve stáří. Fyzioterapeutka Bc. Soňa Kalafatičová v teoretické části lekce nejprve seznámila posluchače s procesem stárnutí těla. Rozebrala specifika rehabilitačního cvičení na míči, bezpečnost, indikace i kontraindikace. V praktické části lekce pak názorně předvedla správné cvičení na míči a také na židli, neboť každý doma míč k dispozici nemá. Všechny cviky si přítomní senioři vyzkoušeli, a co jim nešlo, ještě si zopakovali. Pěvecký sbor seniorů z Nysy si pro nás opět připravil kulturní vystoupení a zazpíval polské i české písničky a koledy. Naše společné setkání opět probíhalo v příjemné a uvolněné atmosféře, která nebyla jen zásluhou předvánočního času, ale všemi zúčasněnými.

5. lekce:

V mimořádném dopoledním čase dne 24.1.2012 jsme se setkali na hudební vzdělávací lekci. Učitelka hudby paní Rafaela Drgáčová pro nás připravila skvělé dvě hodiny o vývoji hudebních nástrojů symfonického orchestru. Nešlo však jen o pouhé povídání o vývoji jednotlivých hudebních nástrojů. Mezi výkladem nám pouštěla i krátké hudební ukázky, abychom jednotlivé nástroje poznali i po sluchu. Měla připraveny úryvky známých i méně známých hudebních děl. Každopádně ukázka vždy splnila účel a posluchači tak mohli dle zvuku poznávat jednotlivé sekce symfonického orchestru. Navíc se všichni účastníci mohli aktivně zapojit do dalších aktivit. Nejprve měli za úkol určit rozdělení nástrojů symfonického orchestru a položit obrázek s názvem nástroje na správné místo před dirigenta. Dále si mohli vyzkoušet vydávat různé rytmické zvuky pomocí kamenů či dřívek. V závěru hodiny pak mohli doprovázet hudební ukázku jednoduchým hudebním nástrojem jako např. tamburínou, činely apod. Paní Drgáčová tak všem přítomným seniorům dokázala, že se není třeba bát poslechu vážné hudby a ukázala možnosti, jak lze k poslechu přistupovat zábavnou formou.

6. lekce:

Šestá lekce dne 21.2.2012 byla aktivizační a připravila si ji Romana Beníčková. Přednesenou teoretickou část zaměřenou na kvalitu života seniorů, celoživotní vzdělávání, funkci vzdělávání ve třetím věku a nezbytnost aktivizace seniorů přeložil polským účastníkům Ing. Kuchejda. Všichni přítomní byli v praktické části lekce seznámeni se základními společenskými hrami, které jsou ideální pro procvičování a udržování slovní zásoby, pro počítání, pro trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti i pro trénování koordinace těla. Senioři si dle svého zájmu mohli vyzkoušet všechny připravené hry - šipky, scrabble, pexeso, všechny vlajky světa a člověče, nezlob se, které by si mohli pořídit domů. Dvě společné hodiny uběhly jako voda, a jen tak tak jsme si stihli na konci programu poslechnout tři písničky polského sboru.

7. lekce:

20.3.2012 proběhla sedmá lekce, která byla vzdělávací a pro seniory si ji připravila historička Mgr. Kateřina Dohnalová. Než začalo její vyprávění, ujalo se pět účastnic akademie kulturní vsuvky. Zazpívaly dvojhlasně i trojhlasně tři české písničky, za které sklidily potlesk. Následující poutavý historický exkurz nás krátce zavedl do doby vzniku a vývoje vratislavského biskupství. Lekce byla dál zaměřena především na období, kdy v této oblasti působil vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsche. Lektorka seznámila posluchače s jeho životem, službou u pruského krále, létech strávených na Jánském vrchu i jeho neslavném konci života. Při historickém výkladu nemohly chybět ani zajímavé informace o další známé osobnosti Karlu Dittersu z Dittersdorfu, kterému biskup nabídl službu na svém zámku. Díky této informacemi nabité lekci jsou senioři báječně připraveni na následující výlet do Javorníku, kdy se vypravíme po stopách historie osobně.

8. lekce:

Aktivizační 8. lekce, která byla společná s polskými účastníky akademie, se uskutečnila 17.4.2012 a to v prodlouženém čase 13,30 - 17,30 hod. Měli jsme co dělat, abychom všechno stihli. Naštěsí všechno klapalo. Dokonce i počasí nám přálo, a ačkoliv ještě v pondělí pršelo, v úterý na nás občas vykukovalo i sluníčko. Již po cestě do Javorníku lektorka Hana Beníčková krátce informovala účastníky zájezdu o obcích, kterými jsme právě projížděli. V Javorníku jsme se nejprve vydali po nekonečných schodech na zámek Jánský vrch, kde jsme se rozdělili na dvě skupinky. Polské seniory totiž čekala prohlídka v polském jazyce. Po prohlídce opět lektorka povyprávěla pár zajímavostí o Javorníku a okolí a pak už jsme zámeckým parkem sešli na náměstí. U kašny jsme si pak všichni posedali na lavečky, abychom pokračovali v poslechu výkladu o měšťanských domech. Následovala procházka ke kostelu Nejsvětější Trojice. Zde jsme se po přiblížení zajímavostí o kostelu všichni vyfotili, abychom měli společnou památku, neboť byl z tohoto místa krásně vidět celý Jánský vrch. Poslední zastávkou této lekce byla návštěva domu Karla Ditterse z Dittersdorfu, kde je v současnosti základní umělecká škola. Po připomenutí základních zajímavostí o této osobě jsme se přemístili do samotného domu. Ačkoliv jsme tvořili dosti početnou skupinu, paní ředitelka nás ochotně přijala a povyprávěla nám ještě nějaké méně známé pikantnosti ze života Karla Ditterse. Při našich toulkách po Javorníku se překladu se ujal pan Zbigniew Romankiewicz. Cestou domů jsme si zazpívali ještě pár českých a moravských písniček a příjemné odpoledne bylo přesně o půl šesté u konce.

9. lekce:

Na poslední vzdělávací lekci česko-polské akademie třetího věku v tomto školním roce jsme 22.5.2012 přivítali lektorku Mgr. Janu Vojkovskou. Lekce byla zaměřena na zdravou výživu seniorů a souvislosti příjmu potravin a zvašujícího se věku. Velmi zajímavě seznámila posluchače se základními složkami potravin a zásadami správného stravování seniorů. Správnou skladbu výživy přiblížila na potravinové pyramidě. Na závěr vyplnila se dvěma dobrovolníky test o jejich skutečné skladbě potravin v jídelníčku. Po vyhodnocení jejich potravinové pyramidy dobrovolníci zjistili nedostatky svého jídelníčku a vhodnou nápravu.

10. lekce:

Závěr školního roku česko-polské akademie 3. věku se uskutečnil v úterý 25.6.2012. Nejprve však proběhla závěrečná česko-polská aktivizační lekce pod vedením lektora Luboše Beníčka. Překlad pro polské účastníky zajistil Ing. Tadeusz Kuchejda. Seniory čekaly hry v exteriéru. Všichni si vyzkoušeli zahrát petangue a míčové hry se zaměřením na koordinaci pohybu a hod na cíl. Při těchto nenáročných hrách senioři zjistili, že jsou velmi vhodné pro sportování a udržování tělesné kondice v každém věku. Ředitelka pořádající organizace v průběhu odpoledne se seniory provedla závěrečné písemné zhodnocení celého projektu i závěrečný test, který prověřil jejich získané znalosti. I přes záludnost některých otázek všichni účastníci úspěšně akademii absolvovali. Pan starosta Ivan Dost proto mohl na závěr slavnostně předat certifikáty o absolvování česko-polské akademie 3. věku všem přítomným účastníkům. Při této příležitosti všichni obdrželi i velkou fotografii všech účastníků, která byla pořízena na poznávacím zájezdu v Javorníku.

Závěrem lze říci, že uskutečněný projekt č. CZ.3.22/3.3.07/11.02352  spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd "Česko-polská akademie 3. věku" byl velmi úspěšný, neboť byly naplněny stanovené cíle. V písemné evaluaci nebyla zaznamenána žádná kritika projektu, ale naopak samá chvála. Účastníci byli spokojeni s délkou lekcí, prostředím a především s výběrem a skladbou jednotlivých lekcí, které se skutečně trefily do jejich zájmů. Absolventi byli seznámeni s připravovaným společným česko-polským projektem "Setkání dvou kultur", který bude zahájen v září 2012 a je již na nich, zda se zúčastní naší další vzdělávací akce pro české a polské seniory.


10. lekce

/album/a10-lekce/p1030620-1-jpg/

—————