SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKADEMIE 3. VĚKU 2020 - 2021

Vzhledem k místnímu aktuálnímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 s okamžitou platností, tzn. od 1.4.2021 do odvolání platí:

1. Omezení návštěv v domě s pečovatelskou službou.

2. Návštěvy lze uskutečnit ve venkovních prostorách, zároveň doporučujeme dodržování dvoumetrové vzdálenosti a použití rtespirátorů.

3. Zrušení všech společných aktivit seniorů ve společných prostorách DPS i na komunitním centru.

 

Děkujeme za pochopení. Věříme, že společnými silami se nám podaří mimořádnou situaci zvládnout.

 

Vážení a milí senioři, začíná školní rok 2020 - 2021 !

 

V úterý 22. září 2010 zahájíme 10. ročník Akademie 3. věku v 15,30 hodin na Komunitním centru, ulice Sokolská 475. Všechny lekce, mimo výlet a závěrečnou lekci se opět uskuteční jednou za měsíc v úterý v obvyklém čase 15,30 – 17,30 hodin. Čeká Vás například přednáška s MUDR. Jiřím Poděbradským, nebude chybět cestopisná přednáška, lekce tvoření, ani výlet s panem Pavlem Macháčkem, do lázeňského města Ladek - Zdrój. Zkrátka tohle a mnoho dalšího na Vás v průběhu roku čeká a já se na Vaši přítomnost těším.

Účast na všech přednáškách není povinná. Přihlášky jsou k dispozici u mne v DPS Na Bukovci 1, Mikulovice i na komunitním centru. V případě zájmu přijďte. Cena pro pokračující účastníky činí 300,- Kč za celý školní rok, tzn. 10 lekcí. Pro nové účastníky zůstává cena 500,- Kč na rok. Bude fajn tohle vyřídit dopředu, abychom se nezdržovali formalitami u první zajímavé lekce. 

Těším se na všechny i na společnou zábavu.

                                                                                         Mgr. Štěpánka Beníčková

Přihláška účastníka A3V 2020_2021.pdf (189828)

ŠKOLNÍ ROK 2020_2021.pdf (199765)

 

P R O G R A M:

 

1. lekce, 22. září 2020, 15,30 – 17,30 hod. 

ZAHÁJENÍ.  PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH OSADÁCH.

Pavel MACHÁČEK, historik

 

2. lekce, 13. října 2020, 15,30 – 17,30 hod.

POHYB A VYŠŠÍ VĚK

MUDr. Jiří PODĚBRADSKÝ, lékař a fyzioterapeut

 

3. lekce, 10. listopadu 2020, 15,30 – 17,30 hod.

SLUNEČNÍ HODINY

Jožka Šašinka, fotograf

 

4. lekce, 1. prosince 2020, 15,30 – 17,30 hod.

JESENICKO V ARCHIVNÍCH PRAMENECH

Mgr. Kateřina Jurková, archivářka

 

5. lekce, 26. ledna 2021, 9,00 – 11,00 hod.

VYHÁNĚNÍ ZIMY

Rafaela DRGÁČOVÁ, hudební lektorka

Vyhánění zimy aneb o zimě i lásce
Písně z Německa a Izraele s tematikou zimy a lásky. Ukázky práce s textem, rytmem a poslechem, prvky dramatické výchovy, skupinová kooperace, využití netradičních výukových pomůcek. Společná improvizace s nástroji Orff instrumentáře, hra na citerku a kalimbu.

 

6. lekce, 16. února 2021, 15,30 – 17,30 hod.

PALIATIVNÍ PÉČE A její možnosti

MUDr. Regina Slámová, lékařka

 

7. lekce, 16. března 2021, 15,30 – 17,30 hod.

JARNÍ TVOŘENÍ

Mgr. Lucie POSPÍŠILOVÁ, lektorka

 

8. lekce, 20. dubna 2021, 15,30 – 17,30 hod.

9.000 kilometrů po Severozápadní Americe

Ing. Jan Prejda, cestovatel

 

9. lekce, 18. května 2021, 13,00 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY

VÝLET – lázeňské MĚSTO ladek - zdrój

Pavel MACHÁČEK, průvodce

 

10. lekce, 1. června 2021, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou

ZAKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec.  

Mgr. Štěpánka BENÍČKOVÁ