SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKADEMIE 3. VĚKU 2016 / 2017

Pořadatel akademie 3. věku SOUŽITÍ 2005, o.p.s. přispívá od roku 2011 lidem 55+ z obce Mikulovice a okolních obcí k udržení tělesného i duševního zdraví, ale také ke zlepšení společenského života v obci a k soudržnosti jejích obyvatel. V rámci akademie 3. věku jsou pořádány přednášky, cvičení pro seniory, ruční práce a výlety. Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, a zabývat se obory, na které nebyl dosud čas.

PROGRAM AKADEMIE 3. VĚKU

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

20. září, 15,30 – 17,30 hod.

CESTA ZRNKA KÁVY Z PLANTÁŽE K VÁM NA STŮL, baristika s ochutnávkou

Bc. Jan KURUC    

2. lekce                                                                      

18. října, 9,00 - 11,00 hod.

HALÓ, PANE MALÍŘI ANEB ČÍM KRESLÍ HUDBA, aktivizační hudební dílna

Rafaela DRGÁČOVÁ       

3. lekce

23. listopadu, 15,30 – 17,30 hod. (pozor STŘEDA)

GYNEKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA SENIORŮ

MUDr. Antonín KOŘENEK, Ph.D.                                                                

4. lekce

13. prosince, 15,30 – 17,30 hod. - Základní škola v Mikulovicích

INTERAKTIVNÍ PROCHÁZKA DĚJINAMI

Mgr. Marta OSTRÁ

5. lekce

17. ledna 2016, 15,30 – 17,30 hod.

PILATES PRO SENIORY, cvičení

Renata PLEVOVÁ

6. lekce

14. února, 15,30 – 17,30 hod.

OMÁN, KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI

Ing. Martina FAFÍLKOVÁ

7. lekce

14. března, 15,30 – 17,30 hod.

NEBOJTE SE MINERALOGIE

Mgr. Milan OSTRÝ

8. lekce

11. dubna, 15,30 – 17,30 hod.

JAK UDRŽET VITALITU ZDRAVOU STRAVOU

Robert KAUTZ

9. lekce

16. května, 14,00 – 17,30 hod.

VÝLET - HISTORICKÉ MĚSTO PACZKOW

Pavel MACHÁČEK

10. lekce

13. června, 14,30 – 17,30 hod., dům s pečovatelskou službou

UKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec, grilování.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

Cena 500,- Kč/osobu za celý školní rok, tzn. za 10 lekcí.


9. lekce - 16.5.2017 Paczkow

/album/a16-5-2017-9-lekce/p12700961-jpg/

—————


10. lekce - 13.6.2017

/album/a10-lekce-13-6-2017/p12704401-jpg/
/album/a10-lekce-13-6-2017/p12704481-jpg/

—————