SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


UŽITEČNÉ ODKAZY

 

Obec Mikulovice: http://www.mikulovice.cz/ 

Agentura pro sociální začleňování: WWW.socialni-zaclenovani.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV): http://www.mpsv.cz/cs/ 

Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK): http://www.kr-olomoucky.cz/

Unie neziskových organizací (UNO): http://www.uno-ok.cz/

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSSČR): http://www.apsscr.cz/

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS): http://www.caps-os.cz/  

Občanské sdružení Moravskoslezský kruh: http://www.pecujdoma.cz/ 

 

Firmy.doc (3,1 MB)