SOUŽITÍ 2005 o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice, zapsáno v rejstříku KS v Ostravě, oddíl O vložka 206, IČ 26873265


AKADEMIE 3. VĚKU 2017 / 2018

Senioři  pozor! 19. září 2017 opět  začínáme!

SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice realizuje pro seniory ve školním roce 2017/2018 7. ročník Akademie 3. věku. Na účastníky čeká řada zajímavých přednášek a zábavných lekcí.

Lekce budou organizovány 1 x za měsíc, v délce cca 2 hodiny, v úterý odpoledne. Setkání se uskuteční v prostorách Komunitního centra v Mikulovicích, Sokolská 475 (mimo výlet a závěrečnou lekci).

Účast na všech přednáškách není povinná. Přihlášky jsou k dispozici v DPS Na Bukovci 1, Mikulovice nebo zde Přihláška účastníka A3V 2017_2018.pdf (191102)

Zájemci o účast odevzdají vyplněné přihlášky kontaktní osobě Mgr. Štěpánce Beníčkové.

Cena 500,- Kč za celý školní rok, tzn. 10 lekcí. Úhrada při odevzdání přihlášky.

Srdečně vás zveme k účasti a společné zábavě!

Program školního roku k tisku:Program školního roku.pdf (197616)

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Komunitní centrum, Mikulovice, Sokolská 475

1. lekce

19. září, 15,30 – 17,30 hod.

ZAHÁJENÍ školního roku. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Mgr. Štěpánka BENÍČKOVÁ   

 

2. lekce                                                                      

3. října, 15,30 – 17,30 hod.

POSTŘEHY ODJINUD ... Z IRSKA

Petr VOLDÁN, redaktor České televize a Českého rozhlasu

    

3. lekce

7. listopadu, 9,00 - 11,00 hod.

KAREL DITTERS Z DITTERSDORFU JAKO PŘEDSTAVITEL KLASICISMU

Rafaela DRGÁČOVÁ, lektorka hudby                                                               

 

4. lekce

12. prosince, 15,30 – 17,30 hod.

BESEDA SE SPISOVATELEM

Sotiris JOANIDIS, spisovatel z Rejvízu

 

5. lekce

9. ledna 2018, 15,30 – 17,30 hod.

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

Jana HORÁKOVÁ, cvičitelka

 

6. lekce

6. února, 15,30 – 17,30 hod., Základní škola v Mikulovicích

INTERAKTIVNÍ TABULE ... PODRUHÉ

Mgr. Marta OSTRÁ, učitelka v.v.

 

7. lekce

6. března, 15,30 – 17,30 hod.

METABOLICKÉ A ENDOKRINOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ A VĚK

MUDr. Lada SLOVÁČKOVÁ, lékařka

 

8. lekce

10. dubna, 15,30 – 17,30 hod.

OBOJŽIVELNÍCI JESENICKA

Lukáš KONEČNÝ, vedoucí spolku LACERTA

 

9. lekce

15. května, 13,30 – 17,30 hod., odjezd od SOKOLOVNY

VÝLET - HISTORICKÉ MĚSTO PRUDNIK

Pavel MACHÁČEK, historik, průvodce

 

10. lekce

13. června, 14,30 – 17,30 hod., Dům s pečovatelskou službou (jídelna, zahrada)

UKONČENÍ školního roku. Soutěže, hudba, tanec, grilování.  

Mgr. Štěpánka Beníčková

 

Cena 500,- Kč/osobu za celý školní rok, tzn. za 10 lekcí.